ข่าวเกษตร

ขุดสระน้ำประจำไร่นา แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

ปัจจุบันผู้คนหันมาทำการเกษตรกันมากขึ้นจากทุกภาคส่วน ทั้งคนที่ทำงานสายราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนทั้งพนักงานบริษัทพนักงานโรงงาน ก็หันมาทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริมกัน บ้างก็ปลูกมะนาวคนละ 5 ต้น 10 ต้น บ้างก็ทำโรงเพาะเห็ดเล็กๆขนาด 500-1000 ก้อนไว้เก็บดอกขายทุกเช้า บางคนพอมีพื้นที่เยอะหน่อยก็ปลูกเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น แต่ถ้าไม่มองการดูแลให้ดีอาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ซึ่งปัญหาที่น่าจะหันมาให้ความสำคัญมากที่สุด น่าจะเป็นเรื่องของน้ำ เพราะน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการทำการเกษตร คนเราอดข้าวได้เป็นเดือน แต่ถ้าขาดน้ำไม่เกิด 10 วันก็ไม่รอด พืชก็เช่นเดียวกันขาดน้ำไม่ได้เลย ดังนั้นก่อนที่จะวางแผนปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ควรคำนวณเรื่องน้ำในพื้นที่ของเรามีเพียงพอกับความต้องการของพืชที่เราจะปลูกหรือไม่….. พื้นที่บางคนโชคดีหน่อยมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่านเช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี บางพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติต้องแสดงหาเองโดยการ ขุดบ่อบาดานหรือการขุดสระน้ำประจำไร่นา ซึ่ง 2 วิธีนี้ต้องคำนวณให้ดีว่าน้ำที่ได้จากบ่อบาดานหรือสระเพียงพอกับความต้องการในหน้าแล้งของพืชหรือไม่ ในส่วนของบ่อบาดานเราไม่สามารถไปทำอะไรได้อยู่แล้วเพราะเป็นน้ำใต้ดิน แต่ในส่วนของสระน้ำเรายังสามารถมีวิธีคำนวณความต้องการใช้น้ำได้และยังสามารถขุดบ่อเพิ่มมากกว่า 1 บ่อก็ได้เพื่อให้เพียงพอกับการใช้ในฤดูแล้ง

 

    

 

แต่การขุดบ่อเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในสวนไร่นายังพบปัญหาในเรื่องของบ่อที่ขุดเตรียมกักเก็บน้ำไว้ ไม่เก็บน้ำ เวลาฝนตกมาน้ำจะซึมหายหมด หรือบ่อซึมไว้ในช่วงหน้าแล้งทำให้น้ำไม่มีใช้ในหน้าแล้ง ปัญหาเรื่องสระน้ำเก็บกักน้ำไม่อยู่ซึมหายไปหมด ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษเรามีเทคนิควิธีช่วยให้บ่อเก็บกักน้ำได้ดีขึ้น น้ำในบ่อไม่ซึมเร็ว ด้วยการใช้ สารอุดบ่อ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษจำหน่ายอยู่ โดยวิธีการใช้สารอุดบ่อในการช่วยให้บ่อเก็บกักน้ำได้ดี ใช้สารอุดบ่อ 2 กิโลกรัมผสมร่วมกับ สเม็คไทต์(ผงหินภูเขาไฟจับแอมโมเนียของเสียในบ่อน้ำ) 100 กิโลกรัม นำไปหว่านในพื้นที่บ่อไม่เกิน 1 ไร่ บ่อที่จะหว่านสารอุดบ่อต้องเป็นบ่อน้ำที่ไม่มีน้ำขังเลย หว่างให้ผงของสารทั้ง2ตัวที่ผสมแล้วหล่นลงไปที่พื้นบ่อทางที่ดีให้หล่นไปตามรอยแตกรอยแยกของบ่อน้ำ จากนั้นใช้ดินเทลงไปกลบบางๆแล้วเดินย้ำให้แน่น

จากนั้นก็สูบน้ำเข้า หรือรอให้ฝนตกตามฤดูกาล เพียงเท่านี้บ่อน้ำในไร่นาของเราก็จะช่วยเก็บกักน้ำได้เป็นอย่างดี ไม่ซึม ทำให้มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง……เพียงพอกับการต้งการของพืชที่เราปลูกไว้ในสวน

 

  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายจตุโชค จันทรภูมี โทร.0859205846 / LINE ID : tga001 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือสอบถามไปที่ฝ่ายวิชาการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร.02-9861680-2

เขียนและรายงานโดย : นายจตุโชค จันทรภูมี (นักวิชาการ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com  แนะนำติชม : thaigreenagro@gmail.com