สัตว์ปีก, ปศุสัตว์

ของดีต้องแนะนำ… เกษตรแนวใหม่ใช้ซีโอ-ฟาร์ม หว่านดับกลิ่นแอมโมเนียมแทนปูนขาวในเล้าเป็ด

fiogf49gjkf0d

แอมโมเนียเป็นก๊าซที่อันตราย สัตว์ที่สัมผัสก๊าซอยู่เสมอจะเกิดอาการแพ้
ระคายต่อเยื่ออ่อนต่างๆ เช่น อวัยวะสืบพันธุ์ ตา หู ปาก จมูก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทางเดินหายใจ ทำให้สัตว์เครียด อ่อนแอลง แสดงอาการคล้ายเป็นหวัด
เช่น มีน้ำมูก น้ำตาไหล จากนั้นจะถูกเชื้อโรคเข้าซ้ำเติมจนเป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย
ในสัตว์ปีกจะไวต่อก๊าซแอมโมเนียมากกว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในพื้นดินที่มีไนโตรเจนปะปนอยู่ไม่ว่าจากเศษอาหาร มูล ฉี่ เมื่อได้รับความชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม
เชื้อจุลินทรีย์ในธรรมชาติก็จะย่อยอินทรีย์สารเหล่านี้แล้วปล่อยแอมโมเนียออกมา
หากปล่อยให้สะสมอยู่นานก็จะมีแอมโมเนียมากขึ้น การตากแห้งรวมกองก็เช่นเดียวกันหากโดนฝนหรือน้ำจนเปียกก็สามารถปล่อยแอมโมเนียออกมาอีกเหมือนเดิม
รวมถึงการชะล้างลงดินส่งให้เกิดขบวนการแอมโมนิฟิเคชัน ทำให้ไนโตรเจนแตกตัวออกแล้วแล้วปล่อยแอมโมเนียต่อ
maning_1.gif

fiogf49gjkf0d

สำหรับวิธีการควบคุมแอมโมเนียในเล้าเป็ดโดยเฉพาะบนพื้นดิน มีสระน้ำเล็กๆ
ไว้ให้เล่นน้ำระบายความร้อน แนะนำให้ใช้ซีโอ-ฟาร์ม หว่านในอัตรา 1
กิโลกรัมต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ช่วยในการจับกลิ่นก๊าซต่างๆ
  กลิ่นไม่พึงประสงค์ในเล้าเป็ดก็จะถูกจับตรึงไว้จนหมด
แต่ถ้าหากนำมูลเป็ดหรือกวาดดินในเล้าเป็ดแล้วนำไปเป็นปุ๋ยบำรุงดินก็จะเป็นปุ๋ยละลายช้าอย่างดี
ช่วยป้องกันแมลง หนอน ไร รา เนื่องจากในเนื้อของซีโอ-ฟาร์ม
นั้นอุดมไปด้วยซิลิก้า ส่วนการนำซีโอ-ฟาร์มไปใช้คลุกผสมอาหารในอัตรา
3 กิโลกรัมต่ออาหาร 100 กิโลกรัมหรือ 3 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนอาหาร คุณสมบัติของเนื้อของซีโอ-ฟาร์ม
ดังกล่าวก็จะไปจับตรึงก๊าซต่างๆ ภายในลำไส้ของสัตว์
เวลาขับถ่ายมูลออกมาเนื้อสารก็จะจับตรึงก๊าซหรือกลิ่นได้ในทันที หากยังมีกลิ่นเหม็นให้หว่านทับลงไปที่กองหรือบ่อพักอีกครั้งหนึ่ง
การใช้ซีโอ-ฟาร์ม
ผสมอาหารให้สัตว์ยังช่วยจับตรึงทำลายสารพิษหรืออะฟลาท็อกซินที่ตกค้างติดมากับอาหาร
นอกจากนี้ยังช่วยทำให้อัตราการตายของเป็ด ลดน้อยลง ส่งผลให้เจริญเติบโตดี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย เกษตรกรท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือหาซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ที่
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (
02-9861680-2) หรือนักวิชาการชมฯ
(
081-3983128)

เขียนและรายงานโดย
นายเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
www.thaigreenagro.com

วันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ.
2554 เสนอแนะติชม email
: thaigreenagro@gmail.com