โรคแมลงศัตรูพืช, พืชผัก พืชไร่

ขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม……สมุนไพรไทยเพื่อชาติชาวเกษตร

ฤดูกาลแห่งการระบาดของแมลงปากดูดเห็นทีจะไม่มีช่วงระยะเวลาใดจะชัดเจนเท่ากับช่วงเวลานี้  พี่น้องเกษตรกร เพื่อนๆ และสมาชิกชมรมฯ ต่างก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามถึงวิธีการป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่าง ๆ ที่เข้ามารุกรานตามเรือกสวนไร่นา

ทั้งเพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟไรแดง รวมถึงแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในกลุ่มปากดูดทั้งหลาย มักจะนิยมชมชอบเข้ามาทำลายข้าว พืชผักต่าง ๆ ในระยะนี้ เนื่องด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นตามฤดูกาล จะหนาวมาก หนาวน้อย ก็ถือว่าเย็นหรือหนาวกว่าฤดูกาลอื่น ๆ จึงทำให้พืชพักตัว สะสมอาหาร

ปริมาณความชื้นในดินน้อย ทำให้ไนโตรเจนจากอินทรียวัตถุ เศษซากจากปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไม่สามารถละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ ไนโตรเจนน้อย การเกิดใบอ่อนไม่มี คาร์บอนถูกสะสมพืชสร้างน้ำตาลได้มาก เกิดความหวาน อันเป็นสาเหตุให้เพลี้ยหรือกลุ่มของแมลงปากดูดต่าง ๆ จึงเข้ามาทำลาย

 

การรณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรใช้สมุนไพรไทย อย่าง ขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม กานพลู ฯลฯ นำมาบด โขลก บด ตำ สับให้ละเอียด หรือจะนำไปหมักขยายกับแอลกอฮอล์ เหล้าขาว หรือสารตัวทำละลายต่าง ๆ แล้วนำไปฉีดพ่นเพื่อเปลี่ยนแปลง รูป รส กลิ่น ของพืชไร่ ไม้ผลต่าง ๆ ของพี่น้องเกษตรกร หรือนักปลูกผักใจกลางเมือง เกษตรกรผู้ปลูกผักไว้ทานเอง ปลูกพืชสร้างความเขียว เพิ่มออกซิเจนให้แก่ป่าคอนกรีต เพื่อลดการเติมสารก่อมะเร็ง หรือโรคร้ายต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย   ก็จะช่วยทำให้เกิดความสบสันของแมลงศัตรูพืชต่าง ๆ ทำให้ลดการระบาดและการเข้ามาทำลาย

การนำสมุนไพรไทยเหล่านี้ไปฉีดพ่นในแปลงนาข้าวซึ่งมีลักษณะสรีระที่พิเศษกว่าพืชอื่น ๆ คือมีขนที่ใบ มีกาบใบ ที่พร้อมต่อการดูดซับ รองรับ สมุนไพรต่าง ๆ เหล่านี้ไปสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว ผงสมุนไพรเมื่อถูกฉีดพ่นก็จะไปฉาบ เกาะติดกับใบข้าว แล้วค่อย ๆ ไหลหยด ย้อย ลงไปสะสมที่กาบใบเมื่อได้รับแสงแดดในยามสาย เที่ยง และบ่าย ก็จะทำให้มีน้ำมันหอมระเหยออกมา ทำให้แมลงศัตรูพืชที่ได้รับกลิ่นก็จะสับสน ผละหนีออกจากพื้นที่ ไม่มีอารมณ์โรแมนติกในการจีบและผสมพันธุ์ฝ่ายตรงข้าม ไม่สร้างสภาพแวดล้อทมที่จะให้แม่พันธุ์มาวางไข่ขยายพันธุ์ในพื้นที่นี้อีกด้วยเช่นกัน

จึงอยากเชิญชวนเพื่อน ๆ พี่น้องเกษตรกรหันมาใช้สมุนไพรไทยในการทำการเกษตรให้มากขึ้น เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายที่ต้องเสียเงินตรานำเข้าจากต่างประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท  ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ

 

  

 

โดย….บ้านนอก  คอกนา

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com,  Line: @thaigreenagro

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *