กุ้ง, ประมง-สัตว์น้ำ

กุ้งไทยเฉาแนวโน้มซบเซาตลอดปี บาทแข็ง-พิษศก.โลกทำกระอัก/คาดการผลิตลดต่อเนื่อง

 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการประเมินภาคการผลิตกุ้งของไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้พบว่า มีการผลิตลดลงจากช่วงเดียวของปีที่แล้วถึง 9% อยู่ที่ 80,000 ตัน ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาภายในประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ปริมาณการบริโภคภายในประเทศลดลง

fiogf49gjkf0d

อีกทั้งภาคการส่งออกยังคงประสบปัญหาทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ค่าเงินบาทแข็งค่า และปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ของไทย ทำให้การส่งออกชะลอตัวลงตามไปด้วย ทั้งนี้คาดว่า ภาคการผลิตกุ้งตลอดทั้งปีจะเหลือเพียง 420,000 ตัน ลดลงจากปีก่อน 10-12% ซึ่งมีการผลิตประมาณ 470,000 ตัน

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารผลิตภัณฑ์กุ้ง ได้ประชุมสรุปสถานการณ์สินค้ากุ้งอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และมีการปรับตัวมาโดยตลอด จะเห็นว่า หากเกษตรกรที่จะยึดอาชีพการเลี้ยงกุ้งต่อไปได้ ต้องหันมาเน้นการผลิตสินค้าที่มีตลาดอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสัญญาซื้อขายโรงงานแปรรูป หรือ ห้องเย็น เพื่อมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน และลดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันหากพื้นที่ใดที่มักเกิดโรคระบาดกุ้งควรจะหยุดเลี้ยง เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกุ้งระบาดในบ่อเลี้ยง เป็นต้น และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งลดลงเหลือเพียง 20,000 ราย จากเกษตรกรผู้เลี้ยงทั้งหมด 25,000 ราย และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ยังมีความเป็นไปได้ว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงแต่ละราย อาจจะไม่ได้เลี้ยงกุ้งเต็มศักยภาพของพื้นที่ของตนเองด้วยซ้ำ

 

 รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า สินค้ากุ้งเป็นสินค้าพิเศษไม่เหมือนสินค้าเกษตรโดยทั่วไป เนื่องจากสถานการณ์การผลิตและการส่งออกจะดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ จะเห็นได้จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สหรัฐอเมริกาสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ จนส่งกระทบทำให้ตลาดกุ้งซบเซาลงตามไปด้วย 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม 2551

http://www.naewna.com/news.asp?ID=109391

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *