การนำเข้า-ส่งออก, ข่าวเกษตร

กุ้งไทยท้ารบค่าเงินบาทแข็ง ฝันหรูปี 50 ส่งออกทะลุแสนล้าน

NULL

            กุ้งไทยฝืนปัจจัยเสี่ยงปี50 ค่าเงินบาทแข็ง มาตรการกีดกันการค้ายังต้องวัดใจคู่ค้า นายกสมาคมกุ้งไทยลั่นหากไม่รุนแรงจนเกินไปส่งออกกุ้งไทยมีสิทธิ์แตะแสนล้านบาท เพราะปริมาณเลี้ยงเพิ่มทะลุ 5 แสนตันแล้ว ขณะที่คุณภาพพร้อมตรวจสอบย้อนกลับ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

fiogf49gjkf0d

            นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยแนวโน้มการผลิตและส่งออกกุ้งปี 2550 ว่าผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีนี้ประมาณ 20% โดยปี 2549 ผลิตได้ราว 500,000 ตัน และมูลค่าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน มีความเป็นไปได้สูงที่มูลค่าการส่งออกกุ้งของไทยจะทะลุ 100,000 ล้านบาท ซึ่งการส่งออกกุ้งของไทยเคยทำรายได้เข้าประเทศ 100,000 ล้านบาทเมื่อปี 2540 ซึ่งขณะนั้นมีปริมาณส่งออกเพียง 2.3 แสนตัน แต่ได้ปัจจัยบวกช่วยคือค่าเงินบาทอ่อน ส่วนปีหน้าที่มองว่าจะมีโอกาสทำยอดส่งออกได้ถึง 100,000 ล้านบาทนั้น เพราะปริมาณการผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นกว่า 5 แสนตัน อย่างไรก็ดีปัจจัยท้าทายที่สำคัญสุดยังคงอยู่ที่ค่าเงินบาทและมาตรการกีดกันทางการค้าที่ประเทศคู่ค้าจะนำขึ้นมาเป็นเครื่องมือกีดกัน เพราะเงินบาทแข็งค่าคำนวณเป็นเงินบาทได้น้อยลง แต่ถ้าไม่รุนแรงเกินไปเชื่อว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ส่วนคุณภาพรับประกันได้ว่ากุ้งไทยได้พัฒนาจนหมดห่วงแล้ว


            “ปี2549 มีประเทศผู้นำเข้าหลายประเทศระงับนำเข้ากุ้งจากประเทศคู่แข่งของไทย เช่นญี่ปุ่นห้ามนำเข้ากุ้งจากประเทศเวียดนาม หลังตรวจพบยาปฏิชีวนะ คูเวตห้ามนำเข้ากุ้งจากบังคลาเทศเพราะตรวจพบยาปฏิชีวนะตกค้างเช่นเดียวกัน ขณะที่ไทยไม่ได้ประสบปัญหาดังกล่าว เป็นข้อยืนยันได้ถึงการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งของไทย โดยเฉพาะการเลี้ยงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ” เขากล่าวและว่า


            การที่ไทยได้พัฒนาการเลี้ยงกุ้งถึงขั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นั้น เมื่อประเทศคู่ค้านำมาตรการกีดกันทางการค้ามาบังคับใช้ กลับกลายเป็นว่าส่งผลดีกับประเทศไทย เนื่องจากไม่ถูกกีดกันการค้าจึงสามารถส่งออกไปทดแทนตลาดที่ประเทศคู่แข่งของเราเจอกีดกันได้ อย่างไรก็ดีมาตรการกีดกันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถชะล่าใจได้ ถึงแม้เราจะควบคุมการผลิตได้ก็ตามแต่มีปัจจัยภายนอกที่ขึ้นกับประเทศผู้นำเข้าด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ของการส่งออกกุ้งปีหน้าจึงอยู่ที่มาตรการกีดกันและค่าเงินบาท” เขากล่าวย้ำ


            นายสมศักดิ์ กล่าวว่าปี 2549 ถึงสิ้นปีคาดว่าไทยจะส่งออกกุ้งได้ 340,000 ตัน มูลค่าราว 80,000 ล้านบาท ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ต.ค.) ส่งออกได้ปริมาณ 286,536 ตัน มูลค่า 71,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.13และ22.86 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


            เขายอมรับว่าราคากุ้งที่เกษตรกรไทยขายได้เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ เช่นจีน เวียดนาม พบว่ากุ้งของไทยราคาต่ำกว่ามาก เช่นกุ้งขาวขนาด 60 ตัวต่อกก.ปี 2549 ราคากุ้งเวียดนามเฉลี่ยกก.ละ 150 บาท กุ้งจีนเฉลี่ยกก.ละ 153 บาท ขณะที่กุ้งไทยราคาเฉลี่ยอยู่ที่กก.ละ 125 บาทเท่านั้น อย่างไรก็ดีแม้ว่าราคากุ้งไทยจะต่ำกว่าประเทศอื่นๆ แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถอยู่ได้ สะท้อนได้ว่าขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตกุ้งของไทยอยู่ในระดับที่ดี ผู้ส่งออกสามารถระบายออกต่างประเทศได้แม้ว่าจะเผชิญมาตรการกีดกันการค้า และเงินบาทแข็งค่าก็ตาม


            อนึ่ง ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งในประเทศ มีการเลี้ยงกุ้งขาวคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 98% จากปี 2545 สัดส่วนอยู่ที่ 15% ส่วนกุ้งกุลาดำสัดส่วนการเลี้ยงลดลงจาก 85%ปี 2545 เหลือเพียง 2%ในปี 2549


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2,173 วันที่ 10-13 ธันวาคม 2549 หน้า 4.