โรคและศัตรูพืชผักพืชไร่

กุ้งแห้งในพริกป้องกันได้ ไบโอเซ็นเซอร์สลับอินดิวเซอร์ 3วันครั้ง

มื่อต้นพริกเริ่มเจริญเติบโตปัญหาเรื่องโรคก็ตามมา เกษตรกรส่วนใหญ่มักแก้ปัญหาด้วยใช้เคมีฉีดพ่น แต่หารู้ไม่? ว่ากำลังทำร้ายตัวเองและคนที่ตนรักอยู่ ซ้ำกว่านั้นยังทำร้ายผู้บริโภค ทำลายห่วงโซ่อาหาร แอนแทรคโนสในพริกหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “โรคกุ้งแห้ง” ซึ่งส่วนใหญ่พบเจอที่ผลหรือเม็ดพริกเท่านั้น ผลที่ถูกเชื้อเข้าทำลายจะเป็นจุดฉ่ำน้ำเล็กๆ ต่อมาแผลขยายขนาดออกเป็นวงรีกลมซ้อนกันเป็นชั้นๆ บริเวณใจกลางมีจุดสีดำหรือส้มอ่อน ระบาดมากน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อที่เข้าทำลาย โรคกุ้งแห้งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides. และ Colletotrichum capsici. พบระบาดช่วงพริกเริ่มเข้าสี โดยเฉพาะพริกใหญ่ อย่างพริกชี้ฟ้า พริกเหลือง พริกขี้หนู ฯลฯ ทำให้เกิดความเสียหายตั้งแต่ผลเขียว ระบาดและป้องกันได้ยาก การป้องกันรักษาควรเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของดิน ระยะถี่-ห่างระหว่างต้น อากาศถ่ายเทสะดวกหรือไม่? ความชื้นในแปลงอีกหนึ่งปัจจัยสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดได้เช่นเดียวกัน
เมื่อเป็นโรคหรือระบาดขึ้นแล้วควรทำอย่างไร? นี่ซิปัญหาหรือโจทย์การบ้านที่ต้องขบคิดหาวิธีป้องกันกำจัดต่อไป รักษาป้องกันโดยการฉีดพ่นอินดิวเซอร์ 50กรัมต่อน้ำ 20ลิตร สลับกับไบโอเซ็นเซอร์ 50กรัมต่อน้ำ 20ลิตร ห่างกัน 3วันครั้งติดต่อกัน ตัวอย่างเช่น… ฉีดพ่นอินดิวเซอร์ เว้น 3วันตามด้วยไบโอเซ็นเซอร์ เว้น 3วันตามด้วยอินดิวเซอร์ หรือ ฉีดพ่นไบโอเซ็นเซอร์ เว้น 3วันตามด้วยอินดิวเซอร์ เว้น 3วันตามด้วยไบโอเซ็นเซอร์ อย่างนี้ก็ได้ จากนั้นให้ฉีดพ่นควบคุมป้องกันการระบาดทุกๆ 10วันครั้ง(สลับกันฉีดพ่น 10วันครั้ง) ซึ่งดูจากใช้แล้วต้นทุนน่าสูงลิ้วแต่กลับกันต้นทุนฉีดพ่นต่อไร่ประมาณ 100บาทต้นๆ หากเปรียบเทียบกับยาเคมีทั่วไปในท้องตลาด บางแบรนด์บางยี่ห้อราคาแพง ฉีดพ่นไปแล้วกลับไม่ได้ผล โรคก็ไม่หายป้องกันก็ไม่ได้ แถมยังเพิ่มต้นทุนเกษตรกรอีก ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อหาซื้อยาราคาแพงๆ เพราะหลงคิดว่ายาดีต้องราคาแพงเท่านั้น… ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อผู้ฉีดพ่น คนรอบข้าง สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 081-3983128 หรือHotline สายด่วน 084-5554205-9 หรือ @thaigreenagro
เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com
เสนอติชม email : thaigreenagro@gmail.com