ไม้ดอก, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

กุหลาบ : ปลูกเองไม่เหมือนซื้อมา

NULL

 ถาม ขอคำแนะนำในการปลูกเลี้ยงกุหลาบ เนื่องจาก เมื่อซื้อมาปลูกนั้น ออกดอกก็จริงอยู่ แต่ขนาด และฟอร์มกลีบไม่เหมือนเมื่อซื้อมา ซึ่งบางครั้งก็แกร็นไปเลย ก้านดอกไม่ใหญ่ และไม่แข็งแรงบางครั้งกุหลาบแตกยอดออกมาแล้ว ก็แห้วดำไปเลยๆ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร ดิฉันขอคำแนะนำ ในการใช้สูตรปุ๋ยที่เหมาะสม วิธีการปลูกเลี้ยงของดิฉัน ใช้ยาเพิ่มสารอาหาร ฉีดใบ ทุกๆ 7-10 วัน และใช้ยาเร่งดอกสูตรพิเศษ สลับกับใส่ปุ๋ยหมักประมาณ 1 ครั้ง/ เดือน ( กฤติยา )

          

fiogf49gjkf0d

ตอบ กุหลาบที่ปลูกขายเป็นการค้ามีการใช้ปุ๋ยและสารพิษกำจัดศัตรูของกุหลาบอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีลักษณะดีเด่นจะได้ดึงดูดให้ลูกค้าซื้อ สวนอยู่ห่างบ้านจึงมีปัญหาน้อย แต่ผู้ซื้อกุหลาบมาปลูกตามบ้านไม่เหมาะกับการใช้สารกำจัดโรค แมลง ไร ไส้เดือนฝอยเพราะต้องคิดถึงความปลอดภัยยิ่งกว่าอย่างอื่น ดังนั้นทำกุหลาบได้งามเท่าใดก็ควรพอใจเท่านั้น แ ละควรใช้แนวทางปลอดสารพิษซึ่งใช้ได้ดีกับมะลิ พริก ไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด

          ปรุงดินปลูกให้ร่วนซุยด้วยภูไมท์ซัลเฟตทำดินให้อุ้มน้ำพอเหมาะสมด้วยปุ๋ยหมัก แก้ดินเปรี้ยวด้วยปูนมาร์ล ทำปุ๋ยละลายช้าใช้เองด้วยปุ๋ย 15-15-15 ร่วมกับซิลิโคเทรซและภูไมท์ ช่วยให้ปุ๋ยละลายเป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างมีประสิทธิภาพโดยเติมผงฮิวมิคแอซิดหรือฮิวเมทก่อนใส่ให้พืช ลดโรค แมลง รา ไร ที่รบกวนใบและดอกโดยการฉีดพ่นด้วยซิลิโคเทรซ สลับกับไวต้าไลเซ่อร์ ลดจำนวนเชื้อราโรคพืชในดินโดยการผสมเชื้อราเขียว ไตรโคเดอร์ม่า 1 ส่วน กับปุ๋ยอินทรีย์ 50 ส่วน ทำแบบนี้โดยไม่ต้องไปใช้สารเร่งอะไรเป็นพิเศษ กุหลาบสมบูรณ์ และสะสมอาหารได้มากแล้วก็ออกดอกได้เอง งามเอง

ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์