โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

กำจัดโรคเส้นดำในสวนยางพาราด้วย”ไตรโคเดอร์ม่า”

fiogf49gjkf0d

ปัญหาของเกษตรกรที่ทำอาชีพปลูกยางพาราต้องประสบพบเจอมีอยู่มากมายหลายหลาก ทั้งปัญหาทางที่ควบคุมไม่ได้เช่นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น พายุลมกรรโชกแรงทำให้ต้นยางที่ใช้ระยะเวลาปลูกนับ 7 ปี โค่นล้มสร้างความเสียหาย หรือจะเป็นปัญหาเรื่องภัยแล้งฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนในฤดูแล้ง 

ซึ่งปัญหานี้เกษตรกรชาวสวนยางในภาคเหนือและอีสานจะต้องเผชิญทุกปี
ทำให้ต้นยางพาราที่ปลูกไว้ตายเพราะขาดน้ำเป็นจำนวนมาก
และยังมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงที่คอยสร้างเรื่องปวดหัวให้กับชาวสวน
หนึ่งในปัญหาเรื่องโรคยางพาราที่สร้างปัญหาให้กับชาวสวนยางก็คือ โรคเส้นดำ
ในยางพารา ในบทความตอนนี้จะขอนำเสนอวิธีแก้ปัญหาเรื่องโรคเส้นดำ
ซึ่งได้ข้อมูลจากสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ที่เป็นสมาชิกของชมรมเกษตรปลอดสารพิษได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไตรโคเดอร์จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดโรคเชื้อราในการรักษาโรคเส้นดำในยางพารา
โดยผู้ให้ข้อมูลคือคุณเจริญ ภูขาว สมาชิกในกองทุนสวนยางวังสามหมอ
คุณเจริญเล่าว่าโรคเส้นดำในยางพาราจะเป็นโรคที่ชาวสวนยางที่เปิดกรีดยางได้แล้วจะต้องเจอในช่วงฤดูฝน
ที่มีความชื้นสูงจุลินทรีย์ต่างๆเจริญเติบโตได้ดี
อาการของโรคเส้นดำในยางพาราจะเริ่มจาก บริเวณหน้ายางที่ผ่านการกรีดมาแล้ว
จะมีลักษณะเป็นรอยช้ำ ต่อมาจะกลายเป็นรอยบุ๋มสีดำหรือสีน้ำตาลดำตามแนวยาวของลำต้น
เมื่อเฉือนเปลือกบริเวณรอยบุ๋มสีดำจะเห็นลายเส้นสีดำบนเนื้อไม้ยางพารา
และอาจลุกลามลงใต้รอยกรีด ถ้าอาการรุนแรง เปลือกยางพาราบริเวณที่เป็นโรคจะปริเน่า
มีน้ำยางไหล เปลือกเน่าหลุดออกมา ถ้าการเข้าทำลายของเชื้อไม่รุนแรง
เปลือกยางที่งอกใหม่จะเป็นปุ่มปม
ซึ่งโรคเส้นดำนี้มีผลทำให้น้ำยางไหลลดลง
ผลผลิตน้ำยางต่อวันลดลงอย่างเห็นได้ชัด

วิธีแก้ปัญหาโรคเส้นดำของทางคุณเจริญ
ภูขาว และกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอ จะใช้จุลินทรีย์กำจัดโรคเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษผสมน้ำ
ในอัตราส่วน ไตรโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร
คนให้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าแตกตัวออกมาในน้ำแล้วนำไปทาที่หน้ายางทุกต้น โดยจะทาทุกๆ 3
วันจนกว่าเส้นดำที่หน้ายางจะหายไป จะใช้เวลาประมาณ 2-3
ครั้งก็จะสั่งเกตุเห็นเส้นดำที่หน้ายางค่อยๆหายใจ
หลังจากที่เส้นดำที่หน้ายางหายไปแล้ว ก็จะหยุดทาไตรโคเดอร์ม่า
จนกว่าหน้ายางพารากลับมาดำอีกครั้งถึงจะนำไตรโคเดอร์ม่ามาทาอีกครั้งถึง 2
ครั้งอาการของโรคก็จะเบาลงตลอด น้ำยางพาราก็กลับมาไหลตามปกติ ตอนนี้เรียกได้ว่ากลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ไม่กลัวปัญหาเรื่องโรคเส้นดำในยางพาราที่ชาวสวนยางในโซนภาคอีสานกลัวกันอีกต่อไปแล้ว
สำหรับชาวสวนทางท่านอื่นๆหรือสหกรณ์สวนยางกลุ่มอื่นๆที่ประสบปัญหาโรคเส้นดำในสวนยางพาราจะนำวิธีแก้ปัญหาแบบสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี ไปปรับใช้ในสวนยางพาราของตัวท่านเองก็ได้นะครับ
หรือถ้าสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้โรคเส้นดำในยางพาราของกองทุนสวนยางวังสามหมอก็
โทรมาขอข้อมูลหรือเบอร์ติดต่อกองทุนสวนยางวังสามหมอได้ที่ผู้เขียนนะครับ (เบอร์ผู้เขียน
085-9205846)
หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
โทร.02-9861680-2 ได้ทุกวัน