กล้วยไม้, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

กำจัดโรคเน่าดำในกล้วยไม้ ด้วย อินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)

บทความตอนนี้ขอนำ
เสนอโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราที่มักชอบระบาดในช่วงที่อากาศชื้น หรือช่วงฤดูฝน
พืชที่นำมายกตัวอย่างในวันนี้ก็คือ
กล้วยไม้ที่มักเจอปัญหาเรื่องโรคเชื้อราในฤดูฝนไม่แพ้พืชชนิดอื่นๆ

         โรคเน่าดำในพืชตระกูลกล้วยไม้
มีสาเหตุจากเชื้อรา
Phytophthora palmivora ลักษณะอาการสามารถเกิดได้ทุกส่วนของกล้วยไม้ตั้งแต่ ราก ใบ
ยอดและดอกซึ่งสามารถสังเกตอาการของโรคกล้วยไม้ได้ดังต่อไปนี้

1.
อาการที่ใบ เริ่มแรกจะเกิดจุดใสชุ่มน้ำสีเหลืองบนใบกล้วยไม้ ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำในท้ายที่สุด

2.
อาการที่ต้น เชื้อรา
Phytophthora palmivora  จะเข้าทางรากหรือโคนต้น
ใบเริ่มจะเหลือง หรือเน่าดำหลุดร่วงจากต้นได้ง่าย
กรณีที่เชื้อเข้าทางโคนใบจะเหลืองแล้วร่วงจากโคนต้นขึ้นไปหายอด

3.
อาการที่ราก เป็นแผลสีดำ เน่า รากเน่า และมีกลิ่นเหม็น

4.
อาการที่ดอก บนกลีบดอกเป็นจุดแผลสีน้ำตาล


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เชื้อราฤดูฝน กล้วยไม้  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เชื้อราฤดูฝน กล้วยไม้ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เชื้อราฤดูฝน กล้วยไม้

       วิธีการป้องกันกำจัดโรคเน่าดำกล้วยไม้แบบปลอดสารพิษ
ที่ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษเราส่งเสริม
จะเริ่มตั้งแต่การป้องกันโรคเชื้อราตั้งแต่ยังไม่เกิดโรค โดยการฉีดพ่นด้วย
ซิลิสิคแอซิค(สารสกัดซิลิก้าเข้มข้น) ตั้งแต่พืชยังไม่แสดงอาการ
หรือเริ่มฉีดตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน การฉีดพ่นซิลิสิคแอซิค
จะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคที่ดีให้กับกล้วยไม้ ทำให้กล้วยไม้ทนต่อโรค
ลดอัตราการเกิดโรคเน่าดำได้ถึง 50% ก็ว่าได้
แต่ถ้าป้องกันแล้วยังมีการระบาดของโรคเน่าดำอีก ซึ่งอาจเกิดการระบาดได้แน่นอน
ถ้าพบการระบาดให้ฉีดพ่นกำจัดโรคเน่าดำกล้วยไม้ด้วย อินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)
จุลินทรีย์กำจัดเชื้อราโรคพืช ในอัตรา อินดิวเซอร์ 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่นประมาณ 3 วันครั้ง ประมาณ 3 ครั้งติดต่อกัน จากนั้นให้หยุดฉีดพ่นเพื่อดูอาการ
จะพบว่าใบกล้วยไม้ที่เน่าดำเป็นแผล จะพบว่าแผลจะแห้งสนิท
เชื้อราเน่าดำไม่ระบาดรุกรามไปยังส่วนอื่นๆของต้น และเชื้อราจะค่อยๆแห้งสนิทต่อไป

ท่านใดที่ปลูกกล้วยไม้และกำลังเจอปัญหาเรื่องโรคเน่าดำอยู่
ก็ลองนำวิธีแบบปลอดภัยไร้สารพิษ ของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษไปทดลองทดสอบดูได้ครับ……

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายจตุโชค
จันทรภูมี โทร.085-9205846 หรือสอบถามไปที่ฝ่ายวิชาการของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
โทร.02-9861680-2 หรือสอบถามทาง
LINE ID : tga003 และ tga004 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซิลิซิคแอ  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อินดิวเซอร์

เขียนและรายงานโดย
: นายจตุโชค จันทรภูมี(นักวิชาการ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
www.thaigreenagro.com

แนะนำติชม
:
thaigreenagro@gmail.com