จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, พืชตระกูล ส้ม มะนาว มะกรูด

กำจัดโรครากเน่าโคนเน่า จากเชื้อรา ไฟทอปธอร่า (Phytophthora)

โรครากเน่าโคนเน่า เป็นโรคที่พบกันมากใน พืช ผัก ผลไม้ ไม่ว่าจะเป็น พริก มะเขือ คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำ มะนาว เงาะ ลำไย ทุเรียน ฯลฯ โดยโรครากเน่าและ

โคนเน่านั้นเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา ไฟทอปธอร่า (Phytophthora) เป็นเชื้อราที่กำจัดได้ยาก รุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับพืชหลากหลายชนิด เกิดได้

ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช ลักษณะอาการต้นพืชจะแสดงอาการเหี่ยวเฉา เหมือนรากขาดน้่ำ บริเวณโคนต้นจะเน่าเป็นสีน้่ำตาล โดยทั่วไปรากจะมีลักษณะ

เป็นสีน้ำตาล ช้ำ และเน่า ส่วนโคนต้น จะมีลักษณะเปลือกแตก มีเมือกเยิ้มออกมา และใบจะเหลืองและร่วงหล่น ทำให้ยืนต้นตายได้ โดยเชื้อรานี้สมารถระบาด

ไปกับดินและน้ำ โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกชุกวันนี้ผู้เขียนจะมาบอกเล่าถึงวิธีการป้องกันและรักษาโรครากเน่าโคนเน่าแบบปลอดสารพิษโดยใช้อินดิวเซอร์

(ไตรโคเดอร์ม่า)+ไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ทั้งสองตัวมีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อราและโรคบางชนิด เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอรวง โรค

ผลเน่า โรคยางเปลือกแห้ง โรคราสนิม ฯลฯ วิธีใช้ ให้ใช้ในอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นให้ครอบคลุมบริเวณส่วนบนและส่วนล่างของใบพืชด้วยรวมถึงบริเวณ

โคนต้นด้วย จึงจะสามารถควบคุมเชื้อเราโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉีดพ่นทุกๆ7วันครั้ง ควรฉีดตอนแดดอ่อนๆ ช่วงเช้าตรู่ หรือตอนเย็น เพราะอินดิวเซอร์

(ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)เป็นจุลินทรีย์ จะถูดแสงแดดทำลายได้ง่าย ไม่ควรผสมพร้อมกับยาฆ่าแมลง เพราะยาจะกินกัน ทำให้ลด

ทอนประสิทธิภาพ ถ้าพบระบาดมาก ควรฉีดพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ใน 3-4 วัน โดยใช้อัตราส่วนผสมเท่าเดิม ผู้เขียนขอแนะนำเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะนำเชื้อ อินดิวเซอร์

(ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ไปผสมกับน้ำฉีดพ่น ขอแนะนำให้ใช้ ม้อยเจอร์แพล้นท์(สารเปียกใบ) เติมผสมกับน้ำก่อน โดยใช้อัตรา 20 ซี.

ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  แล้วจึงค่อยนำเชื้อ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ใส่ลงไปแล้วกวนผสมให้เข้ากัน ประสิทธิภาพของม้อยเจอ

ร์แพล้นท์(สารเปียกใบ)ทำให้เชื้อ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ทำงานและมีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าทำลายโรครากเน่า

โคนเน่าได้ดียิ่งขึ้น  ผู้เขียนรับรองว่าถ้าใช้ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ฉีดพ่นตามที่ผู้เขียนแนะนำโรครากเน่าโคนเน่าจะค่อยๆ

หมดไปจาก แปลง สวน ไร่ ของท่านเกษตรกรอย่างแน่นอน

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com