ปลา, ประมง-สัตว์น้ำ

กำจัด“แอมโมเนีย”สาเหตุของน้ำเขียวในบ่อ

น้ำที่ใช้ในการเลี้ยงปลาต่างๆอาทิเช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลานิล ปลาทับทิม หรือปลาต่างๆนั้นปัจจัยหลักในการเลี้ยงปลานั่นก็คือน้ำที่ใช้เลี้ยงปลานั่นเอง โดยปกติน้ำที่ใช้เลี้ยงนั้นต้องมีค่าเป็นกลาง น้ำต้องใสสะอาด ปลาที่เลี้ยงก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดี ปลาไม่เคลียด แต่การที่น้ำในบ่อเลี้ยงปลานั้นเน่าและเสียหรือน้ำมีสีเขียวมีแพลงค์ตอนเยอะและและจากการให้อาหารปลาที่มากจนเกินไปจึงทำให้เกิดการเน่าเสีย ปลาก็จะมีอาการและแสดงอาการขาดออกซิเจนและปลาจะลอยหัวขึ้นมาหาอากาศมากขึ้น

การที่น้ำมีสีเขียวเข้มมากเกินไป มีผลเสียหายหลายอย่างต่อสภาพน้ำ และปลา เพราะการที่น้ำเขียวมากแสดงว่ามีปริมาณของแอมโมเนียอยู่สูงมาก แอมโมเนียแตกตัวเป็นไนไนไตรท์, ไนไตรท์ แตกตัวเป็น ไนไตรท, ไนเตรทย่อยสลายตัวได้ ไนโตรเจน ก็คือปุ๋ยตัวหน้า ปุ๋ยตัวหน้าสำคัญกับพืชทำให้ใบดก หนา โดยในน้ำมีพืชชนิดหนึ่งนั่นก็คือ แพลงค์ตอนพืช ถ้าน้ำบ่อเลี้ยงปลานั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วย แอมโมเนีย ก็จะทำให้แพลงค์ตอนพืชเจริญงอกงามเจริญเติบโตดี แอมโมเนียเยอะทำให้ พีเอชของน้ำเปลี่ยนแปลงผิดปกติ หรือเรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่า พีเอฃแกว่ง ออกซิเจนในน้ำน้อย ปลาขาดอากาศหายใจ ตาบอด ขับของเสียออกจากตัวได้ยาก โตช้า เกิดความเครียด กินอาหารได้น้อยลงส่งผลเสียให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาที่เป็นอาชีพหลักและเสริมโดยตรง
โดยสาเหตุที่น้ำเขียวในบ่อปลานั้นเกิดจากมีแอมโมเนียมาก สาเหตุเกิดมากจา ขี้ปลา อาหารปลาที่เหลือ ซากแพล้งค์ตอนที่ดร๊อป หรือตายลงไปย่อยสลายที่พื้นบ่อ วิธีการแก้ปัญหา โดยการใช้บาซิลลัส MT ทุก 7 วัน (1/2กก./ไร่) เพื่อย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ, ขี้ปลา อาหารปลาที่เหลือ และใช้สเม็คโตไทต์ หรือ ไคลน็อพติโลไลท์ 15 วันครั้ง (20 กก./ไร่, 10 กก./ไร่ ตามลำดับ) เพื่อจับก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไนไตรท์, ก๊าซไฮโดรเยนเซลไฟด์ และก๊าซของเสียอื่น ๆ) ครับ บางท่านสงสัยว่าบาซิลลัสMTกับสเม็คโตไทต์และไคลน๊อพติโลไลท์นั้นคืออะไร บาซิลลัส ซับธิลิส MT คือ จุลินทรีย์ที่ย่อยเลน และของเสียในบ่อเลี้ยงปลาครับ ส่วนสเม็คโตไทต์ และไคลน็อพติโลไลท์ คือ กลุ่มของหินแร่ภูเขาไฟที่ช่วยจับก๊าซพิษ, ก๊าซไนไตรท์ และ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในบ่อเลี้ยงกุ้งและปลา เท่านี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาก็จะมีปลาที่มีคุณภาพเจริญเติบโตไวแล้วล่ะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (02-9861680 -2) หรือผู้เขียน (081-3983128) Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : tga001, tga002, tga003, tga004 *** สินค้าคุณภาพ…ต้องตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com
สอบถามเสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com