โรคแมลงศัตรูพืช

กำจัดเพลี้ยไฟในโป๊ยเซียนด้วยคัทอ๊อฟ

เพลี้ยไฟ นอกจากจะเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมากแล้วยังเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชหลายชนิด แพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมีนิสัยชอบอยู่ในที่ซ้อนเร้น ได้แก่ ภายในยอดอ่อน ช่อดอกและผลอ่อนของพืชหลายชนิด ด้วยเหตุนี้ไม้ดอกไม้ประดับอย่างโป๊ยเซียนจึงไม่สามารถรอดพ้นจากแมลงศัตรูพืชอย่างเพลี้ยไฟไปได้ เมื่อเพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยได้เข้าทำลายโป๊ยเซียนโดยการใช้ปากดูดกินน้ำเลี้ยงเป็นอาหาร ใบและดอกอ่อนจะถูกทำลาย เมื่อเจริญเติบโตมีขนาดเพิ่มขึ้นรอยแผลที่เกิดจากการดูดกินบนใบและดอกก็จะขยายใหญ่ขึ้นด้วย โดยมีลักษณะเป็นรอยขีดเป็นทางสีน้ำตาลลวดลายไม่แน่นอน โป๊ยเซียนต้นที่ถูกทำลายอย่างรุนแรงจะชะงักการเจริญเติบโต ทั้งนี้จึงส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกโป๊ยเซียนเป็นอย่างมาก วิธีป้องกัน กำจัดเพลี้ยไฟในโป๊ยเซียนแบบชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ใช้คัทอ๊อฟ (บูเวเรีย บัสเซียน่า) 50 กรัม ละลายในน้ำ 20 ลิตร กวนผสมให้เข้ากัน ฉีดพ่นให้ทั้วทั้งดอก ใบ ใต้ใบ และลำต้น หากพบเพลี้ยไฟระบาดอย่างรุนแรงให้ฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจิระนันท์ พวงมาลัย (ฝ่ายขายภาคเหนือ) 092-7744906 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com