ข่าวเกษตร

กำจัดเพลี้ยเกล็ดในแก้วกาญจนาด้วยคัทอ๊อฟ

ลักษณะของเพลี้ยเกล็ดหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าเพลี้ยหอยเป็นแมลงปากดูดที่ไม่ค่อยชอบเคลี่อนไหว แต่ทันทีที่มันออกจากไข่ มันจะเริ่มเคลื่อนไหวออกหาตำแหน่งเหมาะๆ โดยจะเกาะแน่นตามใบ ซอกกาบใบ หลังใบ ลำต้น แล้วใช้ปากเจาะลงยังตำแหน่งนั้นๆ ไม่ยอมไปไหน คอยดูดน้ำเลี้ยงจนกระทั้งกลายเป็นตัวเต็มวัย เมื่อมันเกาะที่ใต้ใบของต้นแก้วกาญจนาเพี่อดูดน้ำเลี้ยง ทำให้ต้นแก้วกาญจนาชะงักการเจริญเติบโต ทรุดโทรม ใบมีสีเหลือง ถ้ามีการเข้าทำลายมากๆพืชอาจเหี่ยวจนถึงตายได้ ส่งผลกระทบให้แก่เกษตรกรที่ปลูกต้นแก้วกาญจนาเป็นอย่างมาก วิธีการป้องกัน กำจัดเพลี้ยเกล็ดหรือเพลี้ยหอยแบบชมรมเกษตรปลอดสารพิษ และเพื่อให้การฉีดพ้นเข้าทางใบซึมเข้าสู่ใบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นควรใช้ม้อยเจอร์แพล้นท์อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมให้เข้ากันกับน้ำแล้วจึงเติมคัทอ๊อฟ (บูเวเรีย บัสเซียน่า) อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร กวนผสมให้เข้ากันนำไปฉีดพ้นให้ทั่วทั้งใบ ใต้ใบ และลำต้นให้ชุ่ม หากพบเพลี้ยเกร็ดเป็นจำนวนมากให้ฉีดพ้นทุกๆ 3 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง เพื่อกำจัดเพลี้ยเกล็ด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจิระนันท์ พวงมาลัย (ฝ่ายขายภาคเหนือ) 092-7744906

Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com