จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, พืชผัก พืชไร่, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

กำจัดหนอนใยผักแบบปลอดสารพิษ

หนอนใยผัก เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญและก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชผักหลาย ชนิด มักพบระบาดทั่วไปตามแหล่งปลูกผักทั่วประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากหนอนชนิดนี้

มีวงจรชีวิตสั้น มีการแพร่พันธุ์และขยายพันธุ์รวดเร็ว และมีการพัฒนาการวางไข่ได้เร็ว คือ หลังออกจากดักแด้ภายใน 1 วัน สามารถวางไข่ได้ทันทีและวางไข่ได้ตล

อดชีวิต ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมและมีพืชอาหารตลอดปี หนอนใยผักเมื่อฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ ตัวหนอนจะแทะกินผิวใบด้านล่างเป็นวงกว้างและ

มักทิ้งผิวใบด้านบนซึ่งมีลักษณะโปร่งแสงเอาไว้หากมีการระบาดรุนแรงหนอนใยผักจะกัดกินใบจนเป็นรูพรุนเหลือแต่ก้านใบ  ปัจจุบันหนอนใยผักได้มีการพัฒนา

สร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้รวดเร็วและหลายชนิด จึงเป็นการยากต่อการป้องกันกำจัดด้วยการใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นเป็นประจำเพียงอย่างเดียว วันนี้จึง

อยากแนะนำให้ใช้เชื้อจุลินทรีย์กำจัดหนอน ที่นิยมใช้กันมากในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษ คือ บาซิลลัส ทูริงเยนซิส(ไบโอแทค) หรือที่นิยมเรียกกันว่า

เชื้อบีที ในหมู่เกษตรกรปลูกผัก จุลินทรีย์ บาซิลลัส ทูริงเยนซิส(ไบโอแทค) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นโดยพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ สามารถลดการเข้าทำลาย

ของหนอนได้หลายชนิด เช่น หนอนกระทู้ หนอนใยผัก หนอนหลอดหอม หนอนคืบกะหล่ำ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนแปะใบส้ม หนอนร่านกินใบปาล์ม มีฤทธิ์ใน

การเข้าทำลายหนอนเท่านั้น จึงปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และไม่ทำลายแมลงที่ช่วยผสมเกสร วิธีใช้ ให้ใช้50กรัมต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบ ทุกๆ

7 วันครั้ง ควรฉีดตอนแดดอ่อนๆ ช่วงเช้าตรู่ หรือตอนเย็น เพราะบาซิลลัส ทูริงเยนซิสเป็นจุลินทรีย์ จะถูดแสงแดดทำลายได้ง่าย ไม่ควรผสมพร้อมกับยาฆ่าแมลง

เพราะยาจะกินกัน ทำให้ลดทอนประสิทธิภาพ ถ้าพบการระบาดของหนอนมาก ควรฉีดพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ใน 3-4 วัน โดยใช้อัตราส่วนผสมเท่าเดิม จะได้ผลมากก

ว่าการเพิ่มปริมาณการฉีดในครั้งเดียว เพียงเท่านี้หนอนใยผักจะลดจำนวนลงและหมดไปจากแปลงอย่างแน่นอน

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com