จุลินทรีย์

กำจัดหนอนกัดกินใบและเจาะฝักถั่วเขียวด้วยไบโอแทค

ถั่วเขียวเป็นพืชที่นิยมปลูกในช่วงฤดูหนาวและเป็นพืชที่มีวงจรชีวิตสั้น งอกได้เร็ว จึงใช้น้ำน้อยกว่าพืชไร่ชนิดอื่นๆ ถั่วเขียวนิยมปลูกก่อนและหลังการทำนาเพราะถั่วเขียวช่วยบำรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินตรึงไนโตรเจนได้ดี หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วเขียวแล้วปลูกข้าวหรือพืชชนิดอื่นต่อจะพบว่าพืชที่ปลูกจะเขียว มีความอุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องใส่ปู๋ยเคมีเลย แต่ถึงจะเป็นพืชที่โตเร็วก็ไม่อาจหนีพ้นศัตรูพืชร้ายกาจอย่างเจ้าหนอนกระทู้ได้ โดยหนอนชนิดนี้จะเข้าทำลายโดยการกัดกินใบ ยอด และฝักอ่อนของถั่วเขียว จนยอดกุดฝักเป็นรูก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียวเป็นจำนวนมาก แต่ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษมีวิธีการกำจัดหนอนกระทู้ด้วย ไบโอแทค (บาซิลลัส ทูลิงเยนซิส) อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร กวนผสมให้เข้ากันนำไปฉีดพ้นให้ทั่วทั้งใบ ใต้ใบ และลำต้นให้ชุ่ม ควรฉีดพ่นในช่วงเย็นเพื่อให้จุลินทรีย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจิระนันท์ พวงมาลัย (ฝ่ายขายภาคเหนือ) 092-7744906 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com