โรคและศัตรูพืชผักพืชไร่, พืชผัก พืชไร่, โรคและศัตรูไม้ผล, พืชผัก-พืชไร่

กำจัดราแป้งในเงาะด้วยไบโอเซ็นเซอร์

ราแป้งสามารถเข้าทำลายเงาะได้ทุกระยะการเจริญเติบโต แต่อาการรุนแรงและความเสียหายเกิดที่ผลอ่อน อาการที่สังเกตเห็นได้ คือ ใบอ่อน ช่อดอก ผลอ่อน จะมีผงฝุ่นแป้งปกคลุมอยู่ ทำให้ผลอ่อนร่วง ในระยะผลโต ถ้าเป็นโรคนี้ จะทำให้แลดูสกปรกและเกิดอาการเงาะขนเกรียน ขายไม่ได้ราคา เชื้อนี้จะระบาดในช่วงอากาศเย็นและชื้น ราจะขึ้นปกคลุมผิวของพืชและสร้างอวัยวะคล้ายรากแทงเข้าไปภายในพืชดูดกินน้ำเลี้ยงแนะนำไบโอเซ็นเซอร์

ไบโอเซ็นเซอร์สามารถจำกัดเชื้อรา และโรคบางชนิด เช่น โรคเน่าคอรวง โรคผลเน่า โรคยางเปลือกแห้ง โรคแคงเกอร์ โรคราสนิม โรคที่เกิดจากเชื้อราทุกชนิด อัตราการใช้ 25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นขณะช่วงแดดอ่อนๆ ระยะการฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง หากเกิดอาการมากๆ ฉีดพ่น 3 ครั้งต่อวันค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-98616680-2 หรือผู้เขียนจินตนา สินสุพรรณ์ (ฝ่ายขายภาคเหนือตอนล่าง)

092-7744906 Hotline สายด่วน 09 หรือ 092-7744903 @thaigreenago เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com