อื่นๆ

กำจัดปลวกแบบค่อยเป็นค่อยไป….ค่าใช้จ่ายไม่แพง

บางครั้งการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีชื่อว่า “ปลวก”
จะว่าไปแล้วมนุษย์กับปลวกก็อยู่ร่วมกันมา 
200,000 ปีแล้ว ในประเทศไทยมีปลวกกว่า 200 สายพันธุ์ โดยสามารถแบ่งกลุ่มใหญ่ๆ ได้สองกลุ่ม คือ “ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้” และ “ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน”

ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้ ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ ปลวกไม้แห้ง (Dry-Wood Termites)  ปลวกไม้ชื้น (Damp-Wood Termites) และ ปลวกใต้ดิน ซึ่งก็แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยเหมือนกัน ได้แก่ ปลวกใต้ดิน (Subterranean Termites)  ปลวกที่อาศัยอยู่ในจอมปลวก (Mound-Building Termites) และปลวกที่อาศัยอยู่ในรังขนาดเล็ก (Carton-Nest Building Termites)

ไม่ว่าจะเป็นปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้หรือในดิน ล้วนกินไม้เป็นอาหาร ซึ่งหมายความว่า ปลวกทุกชนิดสามารถสร้างความเสียหายให้กับบ้านของเราได้ ด้วยเหตุนี้มนุษย์กับปลวกจึงต้องต่อสู้กันมาอย่างยาวนาน ซึ่งในอดีตเราเชื่อว่าการใช้ยาฆ่าปลวกสามารถที่จะกำจัดปลวกให้หมดไปได้ เหมือนกับที่เราคิดว่าการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลงฉีดพ่นเพื่อทำลายโรคแมลงศัตรูพืชให้หมดไปได้ แต่ท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่มีให้เห็นมามากต่อมาก…ก็คือ คนฉีดพ่นและพื้นที่ที่ใช้สารเคมี…เป็นฝ่ายแพ้ …..คือเจ็บป่วยเป็นโรค  และพื้นที่ปลูก สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ต้องอพยพโยกย้ายแหล่งเพาะปลูกใหม่

 

 

การใช้จุลินทรีย์กำจัดปลวกที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า เมธาไรเซียม (Metarhizium Anisopliae spp.) ซึ่งเป็นสาวชีวภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยทั้งคน เด็ก และสัตว์เลี้ยง และที่สำคัญราคาไม่แพง  การนำจุลินทรีย์ชีวภาพ เมธาไรเซียม ไปคลุกกับกระดาษลังสีน้ำตาลวางไว้ตามฝ้า เพดาน หรือห้องเก็บของ หรือการนำไปคลุกผสมกับขี้เลื่อยขี้กบไสไม้แล้วใส่ขวดน้ำดื่ม กระบอกไม้ไผ่ ท่อพีวีซี แล้วฝังแนวนอนรอบอาคารบ้านเรือน เพื่อเป็นเหยื่อล่อแมลงเม่า วัยเจริญพันธุ์ของปลวกที่จะมาสร้างอาณาจักรในอนาคตให้มอดม้วยลงตั้งแต่เริ่มบุกเข้ามา

หรือจะใช้ผงสปอร์ของเชื้อรา “เมธาไรเซียม” อัตรา ช้อนแกง (50 กรัม) ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นให้รอบบ้าน หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงว่าปลวกจะบุกเข้ามา ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยระงับยับยั้ง มิให้ปลวกเข้ามาหลบ อาศัยในอาคารบ้านเรือนของเรา เนื่องด้วยจุลินทรีย์ชนิดนี้เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคสำหรับปลวก เหมือนกับ เชื้อ HIV, เชื้อ H5N1, โรคซาร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นเชื้อโรคติดต่อสำหรับมนุษย์ ถ้าสัณชาตญาณของปลวกรู้ว่าที่นี่ มีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายสำหรับเขา เขาจะไม่เข้ามา

 

แต่ผลลัพธ์ของวิธีการนี้อาจจะไม่ทันใจวัยรุ่น เพราะจะต้องค่อยทำแบบค่อยเป็นค่อยไป หมั่นใส่เสริมเติมเข้าไปปีละครั้งสองครั้ง เพื่อให้เชื้อดำรงคงอยู่ในพื้นที่ให้นานและสม่ำเสมอ เมื่อปลวกบุกมาเมื่อไรก็จะเจอเหยี่ยที่ผสมเชื้อจุลินทรีย์เมธาไรเซียมเมื่อนั้น จะอย่างไรก็ตามถ้าลองเปรียบเทียบกับสารเคมีที่ขายกันมากว่า 40-50 ปี หรือบริษัทกำจัดปลวกที่รับจ้างปีละเป็นพันเป็นหมื่น…..ก็ยังไม่สามารถทำให้ปลวกหมดไปได้….ต้องต่ออายุอยู่ทุกปี

การใช้แนวทางชีวภาพ ถึงช้าแต่ชัวร์ คือ เชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดปลวก “เมธาไรเซียม” นี้เขาจะค่อยๆ แพร่กระจายขยายพันธุ์ไปตามที่มืดและอับชื้น ซึ่งก็เป็นลักษณะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับลังปลวกพอดี และปลวกนั้นเป็นสัตว์สังคม มีการแบ่งชั้นวรรณะเหมือนคน และที่สำคัญชอบความสะอาด เมื่อเขาเดินผ่านเชื้อผงสปอร์เมธาไรเซียมติดตัวเขาไป เขาก็จะไปเลียทำความสะอาดให้กันและกัน เมื่อนั้นก็จะเกิดการแพร่กระจายและความชื้นในลังปลวกทำให้สปอร์ของจุลินทรีย์เมธาไรเซียม งอกกระจายขยายจำนวนเป็นปรสิตทำลายปลวก จนบางครั้งปลวกก็ติดเชื้อตายยกรังได้

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com