ข่าวเกษตร

การใช้ ไบโอ-แทค ป้องกันและกำจัดหน่อนใยผักในคะน้า

ในเมืองไทยมีการปลูกผักคะน้ากันแพร่หลายในทุกภาคของประเทศไทยและเป็นผักที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายและ

รับประทานกันทุกเพศทุกวัยถือว่าเป็นพืชผักพื้นบ้านก็ได้ ผักคะน้าเป็นผักอายุ 2 ปี แต่ปลูกเป็นผักฤดูกาลเดียว อายุเก็บเกี่ยว

ประมาณ 50-55 วัน ผักคะน้าสามารถปลูกได้ตลอดปี แต่เวลาที่ปลูกได้ผลดีที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน สายพันธุ์ของผักคะน้าในประเทศไทย มีอยู่ 3 พันธุ์ด้วยกันคือ

1.พันธุ์ใบกลม มีลักษณะใบกว้างใหญ่ ปล้องสั้น ปลายใบมนและผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย

2.พันธุ์ใบแหลม เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะใบแคบกว่าพันธุ์ใบกลม ปลายใบแหลม ข้อห่าง ผิวใบเรียบ

3.พันธุ์ยอดหรือก้าน มีลักษณะใบเหมือนกับคะน้าใบแหลม แต่จำนวนใบต่อต้นมีน้อยกว่า ปล้องยาวกว่า

ศัตรูของการปลูกผักคะน้าที่สำคัญๆ คือ หนอนใยผัก มักพบตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่บนใบและใต้ใบพืชเป็นฟองเดี่ยวหรือกลุ่มเล็ก ส่วนใหญ่จะพบไข่ที่ใต้ใบพืช หนอนมีตัวเรียวยาว หัวแหลมท้ายแหลม ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกเป็นสองแฉก เมื่อถูกตัวหนอนจะดิ้นอย่างรุ่นแรงและสร้างใยพาตัวเองขึ้นลงระหว่างพื้นดินกับใบพืชได้ หนอนจะเข้าทำลายกัดกินผิวใบ ทำให้ใบผักเป็นรูพรุนคล้ายร่างแห จากนั้นหนอนจะชักใยบางๆ คลุมตัวไว้ติดอยู่กับใบพืชเพื่อเข้าดักแด้

วิธีปราบหนอนใยผักให้ชะงัก

ให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกันกำจัด หนอนใยผัก แบบผสมผสาน คือ การใช้วิธีกล การใช้ชีวภาพและการใช้เขตกรรม

-การใช้วิธีกล แบบใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง กับดักทรงกระบอก หรือกระป๋องน้ำมันเครื่องสีเหลืองทากาวเหนียว ให้ติดตั้งกับดัก อัตรา 80 กับดัก ต่อไร่ โดยเฉลี่ยจับผีเสื้อหนอนใยผักได้ 16 ตัวต่อวัน ต่อกับดัก และเปลี่ยนกับดักทุก 7-10 วันครั้ง จะสามารถลดการใช้สารกำจัดแมลงได้มากกว่า 50%

-วิธีเขตกรรม คือ ไถพรวนดินตากแดด หรือทำลายซากอาหาร หรือปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการขยายพันธุ์และลดการระบาดอย่างต่อเนื่อง

-การใช้สารชีวภัณฑ์ โดยให้เกษตรกรใช้สารบีทีหรือว่าเชื้อบาซิลลัส ทูริงเยนซิส(Bachillus Thuringiensis)หรือในชื่อการค้า ไบโอแทค อัตราการใช้ 50-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ลักษณะการฉีดพ่นควรฉีดให้ชุ่มโชกและควรฉีดในช่วงเวลาตอนเย็น เพราะหนอนใยผักจะขึ้นจากดินตอนเย็นและหลบลงดินตอนกลางวัน ถ้ามีการระบาดหนักให้พิจารณาอัตราการใช้ ให้สูงขึ้นและฉีดพ่นถี่ขึ้นหรือไม่ก็ให้สลับกับสารเคมี

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2

หรือผู้เขียน 092-7744906

Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com