โรคและศัตรูพืชผักพืชไร่, พืชผัก-พืชไร่

การใช้สารสกัดสะเดา เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดแมลงศัตรูพืช

“สะเดาไทย” ตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นพืช “มหรรศจรรย์” มีสรรพคุณในเรื่องการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดีกว่าสะเดาจากแหล่งอื่นๆ เนื่องด้วยสสารหลักที่มีการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ อะซาไดแรคติน (azadirachtin) เป็นสารออกฤทธิ์ที่พบในสารสกัดจากสะเดา ใช้เพื่อการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ใน positive list system ซึ่งเจ้า Positive List System ก็คือ ระบบควบคุมปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งอาจตกค้างในสินค้าอาหารครอบคลุมถึง ยาฆ่าแมลง สิ่งปรุงแต่งในอาหารสัตว์  และยารักษาโรคสำหรับสัตว์ กำหนดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขแรงงาน  และสวัสดิการ (Ministry of Health,  Labour and Welfare : MHLW) ของญี่ปุ่น เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยอาหาร (Food Sanitation Law) กำหนดให้มีอยู่ในอาหารได้ไม่จำกัดปริมาณ

ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีความปลอดภัยสูงมาก สังเกตจากคำว่า “กำหนดให้มีอยู่ในอาหารได้ไม่จำกัดปริมาณ” นับเป็นเรื่องดีของเกษตรกรที่มั่นใจได้ว่า การผลิตภัณฑ์จากสะเดามาใช้ในการทำเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารพิษก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร การทำ “เกษตร” โดยเฉพาะ “เกษตรอินทรีย์” “เกษตรปลอดสารพิษ” ไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องอาศัยองค์ประกอบและศาสตร์หลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้เรื่อง ดิน น้ำ อากาศ เคมี กรมอุตุนิยมวิทยา กีฎะ ธาตุอาหารพืช ฯลฯ ซึ่งสำคัญมากเกษตรกรต้องพยายามขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม

 

 

การใช้ชิ้นส่วนจากสะเดาหรือผลิตภัณฑ์จากสะเดาก็เช่นเดียวกัน ถ้ามัวรอให้เกิดโรคแมลงระบาด แล้วนำผลิตภัณฑ์จากสะเดามาฉีดพ่นในคราวเดียวหลังเกิดเหตุบางครั้งก็อาจจะประสบปัญหาได้เหมือนกัน คือ ผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจ เนื่องด้วยองค์ประกอบของปัจจัยที่หลาก การตรวจวัดกรดด่างของดินให้เหมาะสม การใช้หินแร่ภูเขาไฟเสริมเรื่องความแข็งแกร่งให้กับเซลล์และช่วยกักเก็บปุ๋ยทำหน้าที่เหมือนตู้เย็นพืชก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ต้องนำมาปรับประยุกต์ใช้

รวมถึงการใช้ผสมผสานหรือควบคู่ไปกับจุลินทรีย์ชีวภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไตรโคเดอร์ม่า (Tricoderma Harzianum spp.) จุลินทรีย์แก้โรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอดิน, บีทีชีวภาพปราบหนอน (Bacillus Thuringiensis spp.), บาซิลลัส ซับธิลิส (Bacillus Subthilis spp.) จุลินทรียกำจัดโรคกุ้งแห้งในพริก โรคแคงเกอร์ในส้ม มะนาว, บิวเวอร์เรีย (Beauveria Bassiana spp.) จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟไรแดง, และ เมธาไรเซียม (Metarhizium Annisopliae spp.) จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงดำหนามและปลวก เป็นต้น

การศึกษาหาสิ่งที่ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนำมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก็จะช่วยทำให้โลกน่าอยู่ สุขภาพของตนเองและผู้อื่นดี และที่สำคัญได้บุญในการนำผลผลิตภาคการเกษตรที่ดี ปลอดภัยไร้สารพิษ ไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคด้วยอีกทาง

 

    

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com