พืชผักกินใบ

การใช้ปุ๋ยทางใบ…ต้องไม่ไร้เหตุผล

มีสมาชิกชมรมฯ อาวุโสท่านหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นแฟนรายการ “ลูกทุ่งเกษตรปลอดสารพิษ” จัดทางวิทยุมก. ได้โทรมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเกี่ยวกับปุ๋ยนาโนในปัจจุบัน ว่าก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีก็คิดว่า ในยุครัฐบาล คสช. ซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด น่าจะมีคนเกรงกลัวไม่กล้าที่จะโฆษณาเกินจริง ทำนองว่า ใช้ปุ๋ยนาโนของเขาเพียง แคปซูน ก็สามารถช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง แตกกิ่งก้านใบ ให้ผลผลิตสูง แข็งแรงต้านทานต่อโรคแมลงเพลี้ยหนอน รา ไร ได้อีกด้วย

แถมโฆษณาตัวนี้ยังโฆษณาผ่านรายการทีวีไดเร็ค คือเป็นระบบขายตรงผ่านทีวีเกษตรกรที่ไม่เข้าใจในเรื่องการใช้ปุ๋ย ยา ฮฮร์โมนเพียงพอ ก็อาจจะหลงเชื่อ คิดว่าการใช้ปุ๋ยนาโนประเภทนี้เพียงอย่างเดียว ก็น่าจะช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ดีเพียงพอแล้ว

โดยหารู้ไม่ว่าการให้ปุ๋ยทางใบ ไม่ว่าจะวิเศษเลิศเลอมาจากไหนก็ตาม ถ้าไม่ครบโภชนาการตามที่พืชชนิดนั้นต้องการแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะทำให้พืชนั้นสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นมาได้ เปรียบเหมือนม้าอยากเสียงดีเหมือนจิ้งหรีด แล้วไปเชื่อจิ้งหรีดว่ากินน้ำค้างก็จะเสียงดีเหมือนกัน….เมื่อนั้นเกษตรกรผู้นั้นก็จะตายหรือขาดทุนเหมือนม้าที่หลงกินน้ำค้าง เพราะทั้งสรีระรูปร่าง เผ่าพันธุ์ก็ล้วนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 

 

การใช้ปุ๋ยกลุ่มนาโนนี้อย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานของพืชว่าจะต้องอาศัยแร่ธาตุสารอาหารทั้งธาตุหลัก ธาตุรองเสริมและธาตุพิเศษอย่าง ซิลิคอนและไคโตซาน จะไม่สามารถช่วยให้พืชเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงโดยธรรมชาติได้ จะต้องให้ทุกอย่างครบถ้วนและสมดุลตามสภาพแวดล้อมท้องถิ่นนั้น ๆ

การตรวจวัดค่าพีเอชให้อยู่ระหว่าง 5.8 – 6.3  ปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุหรือแร่ธาตุจากธรรมชาติกลุ่มหินเดือด ภูเขาไฟ และเสริมด้วยฮอร์โมนจากธรรมชาติในกรณีที่ปลูกไว้กินเองก็ใช้เพียง ฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนหัวปลี ฮอร์โมนแกนกล้วย จุลินทรีย์ขี้ควาย (สัตว์เคี้ยวเอื้อง) ก็เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน

ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกเพื่อการค้า ปลูกเพื่อขายก็ควรใส่ใจให้ความสำคัญพวกธาตุหลักอย่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอย่างเช่นปุ๋ยสูตรเสมอ (15-15-15, 16-16-16, 8-24-24, 25-7-7)

 ต้องให้เพียงพอ การใช้ปุ๋ยเคมีไม่เป็นอันตรายเหมือนกับการใช้ยาฆ่าแมลง แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวจะทำให้ดินแน่นแข็ง เป็นกรดและมีต้นทุนที่แพง แต่การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก จะช่วยทำให้ผลผลิตไม่ตกต่ำและดินก็ไม่เสียด้วย

 

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com