ข่าวเกษตร

การใช้บาซิลลัสพืชรักษาโรคในทุเรียน

การควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้ชีวภัณฑ์ที่ผลิตได้จากเชื้อ Bacillus subtilis

เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกลุ่มเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลิส ซับธิลิส (Bacillus subtilis plus) ที่ได้คัดเลือกแล้วจากธรรมชาติว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรครากเน่า โคนเน่า โรคผลเน่าของทุเรียน พริกไทย พืชตระกูลส้ม , มะนาว , มะละกอ , สับปะรด และยางพารา ที่เกิดจากเชื้อรา ฟัยท้อพธอร่า (Phytophthora) โรคกล้าเน่ายุบตายในพืชตระกูลแตง มะเขือเทศ , มะละกอ , ถั่ว , พริก , ผักชนิดต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับ ที่เกิดจากเชื้อราพิธเธียม (pythium spp.) ฟิวชาเรียม (Fusarium spp) ไรซอกโทเนีย (Rhizoctonia spp) และสเคอร์โรเทียม (Sclerotium spp)
โรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนนับเป็นปัญหาที่สำคัญมากต่อการปลูกทุเรียนซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora Butler(1919) การค้นพบเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งและกำจัดเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในห้องปฏิบัติการโดยไม่ทำให้ทุเรียนเกิดโรค ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis strainWD20 ผลิตภัณฑ์จากเชื้อ Bacillus subtilis WD20 สามารถรักษาโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้โดยต้นที่ได้รับการรักษาด้วยการลอกเปลือกบริเวณที่เป็นโรคและทาด้วยผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B. subtilis WD20 จำนวน 4 ครั้ง รวมทั้งใช้เข็มฉีดเชื้อ B. subtilis WD20 จำนวน 1 ครั้ง ต้นทุเรียนที่ได้รับการรักษาอาการโคนเน่าจะเริ่มหายเป็นปกติโดยเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นโรคฟื้นตัวเป็นเนื้อไม้ปกติ แผลที่เป็นโรคแห้ง บริเวณที่เป็นแผลสีน้ำตาลเป็นจุดเล็กกระจายตัวไม่รวมตัวกันเนื้อเยื่อบางส่วนเริ่มกลับเป็นเนื้อเยื่อปกติมีสีขาว น้ำยางสีน้ำตาลหยุดไหล ต้นทุเรียนมีลักษณะสมบูรณ์ฟื้นตัวใบตั้งมีสีเขียวสดใส ส่วนต้นทุเรียนที่ทาและราดดินด้วยสารเคมีเมทาแลกซิลเนื้อเยื่อบริเวณแผลที่เป็นโรคมีสีน้ำตาลฉ่ำน้ำเป็นบริเวณกว้างตามรอยแผลที่เป็นโรค เนื้อเยื่อเปื่อยยุยและมีน้ำยางสีน้ำตาลไหลตามแผลที่ทาด้วยสารเคมีจนเป็นแผลฉ่ำน้ำบริเวณกว้าง ต้นและใบไม่ฟื้นตัว

วิธีการใช้และอัตราการใช้

  • ใช้บาซิลลัส ซับติลิส 1 ส่วน ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำไปใช้โดยใช้รองก้นหลุม ก่อนปลูกหรือโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้ทุกๆ 1-2 เดือน
  • ไม้ผล เช่น ทุเรียน ส้ม มะนาว พริกไทย ลำไย กระท้อน ฯลฯ ใช้เชื้อผสมอัตรา 50-100 กรัม โรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม 1-2 ตารางเมตร
  • พืชผักชนิดต่างๆ และพืชไร่ เช่น คะน้า ผักกาด กะหล่ำปลี คื่นฉ่าย พริก หอม กระเทียม พืชตระกูลถั่ว ตระกูลแตง เป็นต้น ใช้เชื้อผสมโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่แปลงเพาะปลูก 1 งาน
  • ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น โป๊ยเซียน กุหลาบ บอนสี เยอบีร่า เข็ม มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย บานชื่น เฟื่องฟ้า เป็นต้น ใช้เชื้อผสมโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 1 งาน หรือใช้เชื้อผสมคลุกดินปลูก

สำหรังการฉีดพ่น

  • ใช้เชื้อผสมวัสดุปลูกหรือดินสำหรับการย้ายกล้าไม้มาอนุบาล โดยใช้เชื้อ 1 ส่วน ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน

ข้อควรระมัดระวัง

ใช้เชื้อบาซิลลัส ซับติลิส 1 ขีด (100 กรัม ) ละลายในน้ำ 20 ลิตร (1 ปี๊ป ) ฉีดพ่นทุก 15 วัน ใช้ได้กับพืชทุกชนิดที่แสดงอาการเป็นโรค

หลังการใช้เชื้อบาซิลลัส ซับติลิส ควรงดใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกชนิด และไม่ควรใช้เชื้อบาซิลลัส ซับติลิส ร่วมกับสารปราบศัตรูพืช เนื่องจากสารเคมีจะไปมีผลยับยั้งหรือฆ่าเชื้อบาซิลลัส ซับติลิส

เขียนและรายงานโดยทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน ชลทิศ เนียมพลางค์ (ฝ่ายขายภาคตะวันออก) 092-7744903

Hotline สายด่วน 084-5554205-9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenagro.com