ปลาสวยงามอื่นๆ, ปลาสวยงาม

การใช้ซีโอไลท์ก้อนตกแต่งและบำบัดน้ำในตู้ปลาและบ่อกรองปลาสวยงาม

NULL

ในปัจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อความสวยงามกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะปลาสวยงามนั้นสามารถหาซื้อได้ง่ายและใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงน้อย แต่ผู้เลี้ยงมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ใช้เลี้ยงปลานั่นคือ เมื่อมีการให้อาหาร ปลา

fiogf49gjkf0d

กินอาหารไม่หมด มีเศษอาหารตกค้างและสะสม เกิดการเน่าบูด อีกทั้งของเสียเหล่านี้จะแตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น สารอินทรีย์โมเลกุลเล็ก แอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) สารเหล่านี้เมื่อมีการสะสมในตู้ปลามาก ๆ ก็จะทำให้น้ำเริ่มมีความหนืด น้ำขุ่น มีกลิ่นเหม็นเป็นอันตรายต่อปลาที่เราเลี้ยงอยู่ ปลาก็จะเกิดความเครียดและอ่อนแอจนในที่สุดปลาราคาแพงของเราก็จะป่วยเป็นโรค เมื่อถึงจุดที่ปลาเป็นโรคซื้อยามารักษาก็มักจะรักษาไม่หาย ดังนั้นวิธีการป้องกันไม่ให้ปลาเกิดโรคก็คือการมีน้ำที่สะอาดไม่เน่าเสียเร็วโดยการใช้ซีโอไลท์ก้อน MT ไปจับแอมโมเนีย และของเสียและสารพิษต่าง ๆ ในน้ำมิให้เป็นอันตรายต่อปลา

คุณสมบัติและประโยชน์ของซีโอไลท์ก้อน MT

      1. เป็นหินภูเขาไฟจากธรรมชาติ
2. เป็นหินประดับสามารถใช้ตกแต่งตู้ปลาให้สวยงามได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการจับตรึง ดูดซับแอมโมเนีย ของเสีย และสารพิษไม่ให้เป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ
4. ช่วยลดความหนืดของน้ำ ทำให้น้ำใสสะอาด ไม่เน่าเสียเร็ว ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อย
5. ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
6. เมื่อน้ำสะอาด สุขภาพปลาจะดี ปลาแข็งแรงต้านทานต่อการเกิดโรค

วิธีใช้

      1. ปกติตู้ปลาขนาดความยาว 1 ฟุตจะใช้หินซีโอไลท์ก้อน MT ประมาณ 1 กิโลกรัม
2. บ่อกรองน้ำอาจจะใช้ซีโอไลท์ก้อน MT เพิ่มเข้าไปในชั้นกรอง
3. ปริมาณการใส่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเน่าเสียของน้ำ ถ้าน้ำเน่ามากและการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยมากต้องเพิ่มปริมาณซีโอไลท์ก้อน MT
4. เมื่อใส่ซีโอไลท์ก้อน MT ไปแล้วสังเกตเมื่อน้ำเริ่มหนืดเน่าเสีย แสดงว่าซีโอไลท์ก้อนดูดซับแอมโมเนียและของเสียอิ่มตัวแล้ว เราก็นำซีโอไลท์ก้อนมาขัดล้างทำความสะอาด ตากแดดเหมือนหินประดับอื่น ๆ แล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่
5. การสังเกตอายุของซีโอไลท์ก้อน MT เมื่อมีการใช้ซีโอไลท์ก้อน MT หลาย ๆ ครั้ง ประสิทธิภาพจะลดลงจนถึงจุดที่เมื่อใส่ซีโอไลท์ก้อน MT ไปแล้วไม่สามารถทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น คือน้ำไม่ใสขึ้น หนืดเหมือนเดิม เราก็จะทำการเปลี่ยนซีโอไลท์ก้อน MT ของใหม่ลงไปแทน
6. ใช้ซีโอไลท์ก้อน MT ผสมลงไปกับหินที่ใช้ตกแต่งตู้ปลา