ไม้ดอก, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การแก้ปัญหามะลิ จำปี บัว ข้าว ฯลฯ แพ้ความหนาว

พืชเมืองร้อนแท้ ๆ เมื่อกระทบหนาวมากหรือหนาวนานจะชะงักการเจริญเติบโต เช่นไม่ออกดอกแบบมะลิ, จำปี, จำปา, บัว ต้น ข้าวที่กำลังจะแทงรวงขึ้นก็ไม่แทงรวงขึ้นมา แต่ชะงักอยู่เท่านั้น คล้ายเป็นโรคจู๋ แต่ไม่ใช่โรคจู๋ แต่เป็นเพราะแพ้หนาว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำได้ทั้งการฉีดพ่นทางใบและการใส่ทางดินให้ดูดกินทางราก

fiogf49gjkf0d

 

การแก้ปัญหาหาเร่งด่วนใช้ไวตาไล้เซ่อร์ 1 ช้อนชา หรือ 5 กรัม ผสมละลายในน้ำ 20 ลิตรหรือ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นพืชให้เปียกชุ่มโชกเหมือนอาบน้ำทั้งใต้ใบและบนใบ หรือแม้แต่เปียกโคนต้นจนซึมถึงรากก็สามารถดูดเข้าทางรากพืชได้ ในไวตาไล้เซ่อร์ประกอบไปด้วยซิลิสิค แอสิค, สังกะสี, โบรอน และวิตามินอี ทำให้พืชมีการสร้างออกซิน หรือฮอร์โมนพืชในธรรมชาติขึ้นมาก จึงทนความหนาวได้ดีกว่าพืชที่ไม่ได้ฉีดพ่นอย่างมากมาย ระยะหนาวจัดอาจฉีดพ่นทุก 4-5 วัน ครั้นความลดลงก็ยึดไปเป็น 7 วันครั้ง

 

          การให้ทางดินนั้นใช้การคลุกผสมในปุ๋ยเคมี เช่น ใช้ปุ๋ย 15-15-15 จำนวน. 50 กก. เทกองพรมน้ำพอขึ้นใส่ซิลิโคเทรซ หรือถ้าหนาวมากใช้ไวตาไล้เซอร์ 50 ช้อนแกง หรือ 500 กรัม ใส่คลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วใส่ภูไมท์ซัลเฟตถุงเหลือง 20 กก. คลุกเคล้าให้เข้ากันดีใช้หว่านแทนปุ๋ยธรรมดาระหว่างหว่านหากกระทบหนาวมากให้ใช้ไวตาไล้เซ่อร์ฉีดพ่นให้ 1-2 ครั้ง จากนั้นข้าวจะใช้ปุ๋ยที่ใส่ให้กินทางรากแทนได้ ในกรณีของบัวหลวงใช้ดินเหนียวเปียกหมาด ๆ ผสมปุ๋ยที่เตรียมไว้นี้ปั่นเป็นลูกกระสุนแล้วใส่ที่โคนกอบัว ดินละลายบัวได้รับปุ๋ยที่ค่อย ๆ กระจายตัวออกจะสามารถออกดอกได้มากกว่านาบัวทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ในผักและพืชอื่นที่ชะงักเพราะกระทบหนาว ก็ใช้วิธีเดียวกันคือ คลุกผสมหว่านทางดิน และฉีดพ่นทางใบ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ชมรม ฯ

ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์