จุลินทรีย์, ข้าว, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, อื่นๆ

การแก้ปัญหาพืชน้ำท่วมดินและรากเน่ายืนต้นตายในช่วงฤดูฝน

 

 

วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของช่วงหน้าฝน เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมขัง ระบบรากของพืชทำให้ชื้นแฉะเน่า เราจะมาดูว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นทำอย่างไร

เวลาช่วงฤดูฝนน้ำท่วมจะทำอย่างไรให้พื้นที่บริเวณนั้นอยู่รอดปลอดภัย บางคนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเมืองโบราณ สนามกอล์ฟ หลายๆที่ จะมีปัญหาเวลาที่ดิน

ชื้น เปียก แฉะ น้ำที่ท่วมโคนต้น ท่วมระบบราก ออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอ ทำให้รากพืชขาดออกซิเจน ต้นมีอาการเหลือง เพราะว่า ช๊อคจากการหยุดกิจกรรมเพราะ

ว่าเหมือนตัวเองจะตาย หรือบางคนอยู่ในภาวะที่ดินเปียกแฉะ ก็เป็นที่ชื่นชอบของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นศัตรูของโรคพืช ปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำให้ดอกผลสามา

รถหลุดล่วงใบหล่นล่วงได้ง่าย ใบเหลือง ยืนต้นตาย ถ้ามีอาการหนัก จะแก้ไขได้ไม่ทันการ บางทีน้ำท่วมข้างบน พอรู้พอทราบ แต่ดินที่เหนียวแน่นจะอิ่มเอิบฉ่ำน้ำ

อยู่ด้านล่าง ยิ่งเป็นไม้บอน ไม้ล้อม เอามาปลูกการแก้ปัญหาเสต็ปแรกต้องขุดรัศมีใต้ทรงพุ่มจุดใดจุดหนึ่งขุดลึกลงไป 50 ซม หรือ 80-100 ซม. เพื่อให้พื้นที่ของรา

กนั้นมีน้ำ ขุดเป็นกว้าง 50 ยาว 50 ลึก 1 เมตรหรือ 50 ซม เวลาขุดหลุมในพื้นที่ช่วงหน้าฝน จะรู้เลยว่ามีปัญหาในการหายใจไม่ออก ใบจะหด เหี่ยว เหลือง ในช่วงที่

ฝนตกใหม่ๆ ไม่ใช่เพราะโรคแต่อาจจะเป็นเพราะขาดอ๊อกซิเจน ออกซิเจนมีไม่เพียงพอก็จะมีปัญหานี้ การขุดหลุมมันจะเป็นตัวอินดิเกเตอร์ ตัวบ่งชี้ว่าน้ำมีอยู่ในระดับ

ผิวดินด้านล่าง น้ำใต้ดินมีอยู่ในระดับเท่าไร ถ้าน้ำเยอะควรใช้ไดโวร์ดูดน้ำออกเพราะถ้าไม่ดูดออกน้ำใต้ผิวดินจะมารวมอยู่ตรงรากของต้นไม้ ทำให้ไม่รอด หลังจากน้ำ

ท่วมฝนแฉะเราดูแลไม่ให้น้ำท่วมรากพืชได้แล้ว ต้องอย่าเดินเล่นรอบโคนต้น หรือย่ำโคนต้น ใต้ทรงพุ่ม และต้องเตนรยมใส่กองทัพจุลินทรีย์ลงไป หมายความว่าหลัง

จากเปียกแฉะแล้ว ต้นอ่อนแอ เชื้อโรคฉุยโอกาสมากับน้ำ เขาจะมาหลังจากนี้ 1-2 สัปดาห์ เราต้องใส่จุลินทรีย์จำพวกอินดิวเซอร์ (ไตรโครเดอร์ม่า) ใส่พวกบาซิลลัสทับ

ซิลิส สายพันธุ์ที่มันป้องกันโรคและศัตรูพืชได้ สิ่งนี้คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรากพืช

หากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือ โทร 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com