สมุนไพรชนิดหัว, สมุนไพร

การแก้ปัญหาข่ารากเน่า หัวดำ หัวเป็นเสี้ยน ต้นลาย ด้วยภูไมท์ซัลเฟต

fiogf49gjkf0d

ลุงแดง (คุณลุงอุทิต  มาลัยทอง 087-6629496) ปลูกข่ามาประมาณ 6 ปี ปลูกแบบยกร่อง  มีปัญหาข่าหัวเล็ก เน่า ใบเป็นเชื้อรา ลุงแดงได้แก้ไขโดยใช้ภูไมท์ซัลเฟต แดง หว่านรอบทรงพุ่ม 3-4 กำมือ/กอ ส่วนต้นที่มีอาการใบแห้ง เป็นเชื้อรา ลุงแดงแก้ไขโดย ในช่วงเช้าที่มีหมอกหรือน้ำค้างจับใบข่า ลุงแดงใช้ภูไมท์ซัลเฟตแดง ชนิดผง หว่านคลุมที่ใบ หลังจากนั้น 5-7 วันใบข่าเริ่มฟื้นตัวโดยสลัดส่วนที่แห้งทิ้งแล้วมีการสร้างใบใหม่มาแทน โดยไม่มีอาการใบแห้งเหมือนที่เคยเป็น  เกษตรกรท่านอื่นสามารถประยุกต์โดยฉีดน้ำพรมทีใบก่อนหว่านภูไมท์ซัลเฟตหรือใช้ซิลิสิค แอสิค 2.5-5 กรัม/น้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วใบแบบเปียกโชก ก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นกัน

fiogf49gjkf0d

เมื่อเจ้าหน้าที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ได้ทำการตรวจวัดค่าพีเอชดินและน้ำให้ พบว่า ในบางแปลงที่ยังมีปัญหาอยู่ ค่าพีเอชดิน อยู่ที่ 3.5-4.0 ซึ่งเป็นกรด อาการที่พบในแปลงนี้คือ หัวข่าเล็ก ไม่ค่อยโต  รากเน่า ดำ ถอดปลอก  บางรากเน่าถึงหัวทำให้เป็นแผลดำ ราคาตก  สาเหตุเชื้อรา เนื่องจากสภาพดินเหนียว  แน่นแข็ง น้ำขังแช่ ทำให้มีความชื้นสูง เกิดการระบาดของโรคเชื้อราได้ง่าย

นักวิชาการชมรมเกษตรปลอดสารพิษได้แนะนำให้แก้ไขปัญหา โดย ให้ขึ้นน้ำที่แปลงข่าก่อน  โดยน้ำในร่องให้ทำการเติมจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่ขยายแล้วเติมลงไปในร่อง ประมาณ 3-5 ลิตร (ร่องกว้าง 1.5 ม. ยาว 100 ม. ลึก 50-60 ซม. )หลังจากขึ้นน้ำประมาณ 30 นาที  เปิดฟาง/แกลบบริเวณรอบโคนข่า ใช้สารละลายดินดาน อัตรา 10 ซีซี.+ แซนไนท์ 5 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นรอบกอในเนื้อที่ 1 งาน เมื่อฉีดพ่นเสร็จให้ขึ้นน้ำรดอีกครั้ง  ขั้นตอนนี้เพื่อกำจัดเชื้อราในดินที่มีอยู่ และช่วยดินที่แน่นแข็ง ให้ระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดีและเร็วขึ้น (อาจจะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลัง 3วัน เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว   ต่อมาจะเป็นการวางระบบแก้ไขและป้องกันอย่างถาวร  โดยหลังจากนั้น 5-7 วัน ให้ใช้ภูไมท์ 1 กส.+ไตรโคเดอร์ม่า 500 กรัม+โพแทสเซียมฮิวเมท 100 กรัม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันหว่านในพื้นที่ ประมาณ 1 งาน 2-3 กำมือ/กอ  หลังจากนั้นให้ขึ้นน้ำที่ผสมหน่อกล้วยรดน้ำตามอีกครั้ง  ทำการป้องกันด้วยวิธีนี้ ประมาณ เดือนละ 1-2 ครั้ง/เดือน หรือช่วงหน้าฝนให้เพิ่มเป็น 2-3 ครั้ง/เดือน เนื่องจากความชื้นในอากาศสูง การระบาดของโรคเชื้อรามีสูง  ช่วยป้องกันโรครากเน่า ดำ หัวเป็นเสี้ยน ได้เป็นอย่างดี

เขียนและรายงานโดย นายพิพัฒนะ  เครือชาลี (นักวิชาการ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552  Email : thaigreenagro@gmail.com