หินแร่ภูเขาไฟ

การเลี้ยงดูโป๊ยเซียน

โป๊ยเซียนบางต้นมีการแตกกิ่งก้านสาขามาก บางต้นมีลำต้นเดียวไม่ค่อยแตกกิ่งก้านสาขา ต้นที่มีกิ่งก้านสาขามากจะเป็นพุ่มทึบแสงแดดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้โป๊ยเซียนออกดอกน้อยและมีขนาดเล็กดังนั้นควรดูแลตั้งแต่ ดินในการปลูกโป๊ยเซียนและแสงแดดที่ให้ต้องไม่มีแสงเกิน50-60%

การเตรียมดินมีส่วนสำคัญ
มาดูอัตราการเตรียมดินเพื่อปลูกโป๊ยเซี่ยนเพื่อให้ออกดอกเยอะและมีลำต้นที่แข็งแรง
การเตรียมดินควรเตรียมส่วนผสมดังนี้
1.แร่หินพูเขาไฟพูมิชชัลเฟอร์แบบเม็ดอัตรา100กรัม
2 .มูลสัตว์ 200กรัมแบบที่แห้งดีแล้วมีสีดำ
3.กากมะพร้าว200กรัม
4.ดินที่ร่อนละเอียดมาแล้ว400กรัม

นำทั้งหมดผสมให้เข้ากันจากนั้น
นำมาใส่กระถางลองก้น1ส่วน4
นำโป๊ยเซียมที่เตรียมมาใส่ลงไปในกระถางใส่ดินให้ถึงขอบกระถางรดน้ำแล้วนำไปไว้ในที่โดนแสงแดดไม่จัดจนเกินไปแค่นี้ก็รดน้ำให้ทุกเช้า-เย็นโป๊ยเซียนก็จะออกดอกให้ได้เห็นกันชื่นใจแล้วค่ะ

นอกจากนี้การตัดกิ่งก้านออกบ้างเพื่อให้แสงและอากาศถ่ายเทได้สะดวก การตัดควรตัดให้ชิดลำต้นไม่ควรเหลือตอกิ่งไว้ กิ่งที่เหลือไว้ควรให้มีรูปทรงสวยงามเป็นไปตามธรรมชาติ หลังจากตัดกิ่งออกแล้วควรใช้ปูนแดงทาบริเวณรอยตัดเพื่อป้องกันเชื้อรา ส่วนกิ่งที่ตัดออกอาจนำไปขยายพันธุ์ต่อไป สำหรับโป๊ยเซียนที่มีลำต้นเดี่ยวไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน ถ้ากิ่งสูงมากเมื่อโดนลมแรงๆ อาจทำให้ต้นหักได้ควรตัดยอดไปขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่ ส่วนโคนที่เหลือก็จะแตกกิ่งก้านออกมาใหม่

แค่นี้ก็เป็นวิธีง่ายๆๆในการเลี้ยงพันธ์ไม้ชนิดนี้ให้ออกดอกสวยงามได้แล้วค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนปิ่นแก้ว แก้วมรกต(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคใต้) 092-7744907 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com