สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ, ประมง-สัตว์น้ำ

การเพิ่มไรน้ำเป็นอาหารกุ้งฝอยและปลากินไรน้ำ

NULL

                กุ้งฝอยเป็นช่วงหนึ่งของวงจรอาหารสัตว์น้ำ คือ สาหร่ายเซลล์เดียว หรือบัคเตรี?ไรน้ำ?กุ้งฝอย?ปลากินเนื้อ (หรือกุ้งที่ขนาดใหญ่กว่า)? คน คนนั้นกินตั้งแต่กุ้งฝอย, กุ้งใหญ่ และปลา หากเราผลิตไรน้ำได้มากอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสผลิตกุ้งฝอยหรือปลากินไรน้ำ เช่น สลิด กระดี่ หมอตาล นิล หมอเทศ ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การผลิตไรน้ำนั้นก็ทำได้โดยผลิตอาหารให้กินและดูแลน้ำให้ไม่มีแอมโมเนีย, ไนไตรท์ ไนเตรท มากไป มีออกซิเจนมากพอ มีสารช่วยสร้างเปลือกตัวมากพอ อันที่จริงสภาพน้ำคล้ายในกุ้งแต่อาหารไม่เหมือนกัน

fiogf49gjkf0d

                ไรน้ำ ไรแดง มีอยู่ตามดินใกล้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ในสภาพแห้งจะพักตัวในรูปซีสท์หรือเข้าเกราะ พอฝนตกดี มีน้ำ หรือความชื้นพร้อมกับสารอินทรีย์ที่กำลังย่อยสลายก็เกิดการกระตุ้นให้ลอกคราบออกมาเป็นตัวไรน้ำกินบัคเตรี สาหร่ายเซลล์เดียว เป็นอาหาร สภาพแวดล้อมดีอาหารสมบูรณ์ก็จะออกลูกได้เอง (เหมือนเพลี้ยอ่อน) ระยะนี้จะเพิ่มจำนวนได้เร็วมาก แต่ถ้าอยู่ในธรรมชาติจะเห็นเพิ่มแต่กุ้งฝอยและปลาที่กินไรน้ำ ในแหล่งใกล้สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำอื่นที่มีน้ำเขียวมาก เช่น บ่อปลาดุก บ่อจระเข้ คอกสุกร สามารถดักน้ำเขียวมาเติมลงบ่อเลี้ยงไรเพื่อเป็นอาหารไรโดยตรง

                แต่ไรน้ำกินบัคเตรีได้ดีด้วย เราสามารถผลิตบัคเตรีได้มากภายใน 1-2 วัน โดยนำมูลสัตว์ เช่น มูลนกกระทา มาห่อด้วยมุ้งเขียว แช่จมน้ำไว้และเปลี่ยนใหม่สัปดาห์ละครั้ง ใช้ภูไมท์ซัลเฟตผงหรือสเม็คไทต์ผง หรือแร่ม้อนท์ผง ละลายน้ำสาดลงไปเพื่อให้แร่ธาตุสร้างเปลือกของตัวไร จะยิ่งเพิ่มตัวไรน้ำได้มาก อย่าใช้มูลสัตว์มากเกินจนน้ำเสีย หากจำเป็นก็เติมสเม็คไทต์ลงไปแบบเดียวกับบ่อกุ้งนั่นเอง

ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์ ฉบับที่  21,171 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550  หน้า 24.