หินแร่ภูเขาไฟ

การเพิ่มอินทรียวัตถุช่วยให้ดินหยุดการใช้ปุ๋ยเคมี

องค์ประกอบของดินที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีก็คือจะต้องประกอบด้วยอินทรียวัตถุ 5 เปอร์เซ็นต์ น้ำ 25 เปอร์เซ็นต์ อากาศ 25 เปอร์เซ็นต์ และอินทรีย์หินแร่อีก 45 เปอร์เซ็นต์  หลายท่านอาจจะนึกแย้งอยู่ในใจว่าจริงหรือ???? อินทรียวัตถุเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะหรือจะสามารถทำให้พืชเจริญเติบโตขึ้นมาได้  ….ก็ต้องขออนุญาตให้ท่านลองสังเกตต้นไม้ที่ขึ้นตามหน้าผา ขึ้นตามหินแถวน้ำตกดูก็ได้ครับ จะสังเกตว่ามีต้นไม้ที่สามารถขึ้นตามหลุม ตามแอ่งหินที่มีน้ำขังและมีเศษใบไม้ร่วงหล่นทับถมจนเปื่อยผุพังกลายเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำ ไอ้ตรงสีดำๆ นี่ล่ะครับคืออินทรีย์วัตถุหรือกลุ่มของฮิวมัส  5 เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบขึ้นมาได้   การที่เราหยุดเผาฟาง หยุดเผากิ่งไม้ใบหญ้าตามเรือกสวนไร่นาหรือสวนผลไม้ต่างๆ ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่ง นำมาหั่น สับ บด ให้เป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยและกองรวมไว้ตามมุมใดมุมหนึ่งของสวน ปล่อยทิ้งไว้ปีสองปี เราก็จะได้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแบบไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อ ยิ่งกองใหญ่เท่ากับรถหกล้อ สิบล้อ ก็ยิ่งประหยัดเงินซื้อปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตามปริมาณนั้นๆด้วยเช่นกัน

 

 

 

การใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกบ่อยๆ เหมือนกับป่าเขาลำเนาไพรที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันร่วงหล่นลงมาสู่ผืนดินในป่า ก็จะทำให้ดินนั้นมีชีวิตชีวา มีจุลินทรีย์ไส้เดือนต่างๆเข้ามาสร้างกิจกรรม ก่อให้เกิดปุ๋ยและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช  ทำให้ดินนุ่ม โปร่งฟู และมีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยทำให้เราลดการใช้ปุ๋ยเคมีในระยะยาว  การใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับหินแร่ภูเขาไฟจะช่วยทำให้ดินนั้นตอบสนองต่อการปลูกพืชได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะหินแร่ภูเขาไฟนั้นสามารถที่จะปลดปล่อยแร่ธาตุสารอาหารในตัวเขาออกมาเป็นอาหารให้พืชอย่างช้าๆ ที่เรียว่า สโลรีลิสเฟอร์ติไลเซอร์ (Slow Release Fertilizer) ก็จะช่วยทำให้ทั้งสองชนิดนี้ ช่วยเติมเต็มซึ่งกันในแง่สารอาหารเพราหินแร่ภูเขาไฟนั้นจะไม่มีแร่ธาตุไนโตรเจน และกลุ่มของปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็จะมีธาตุรองธาตุเสริมน้อยกว่ากลุ่มหินแร่ภูเขาไฟ การปลูกพืชในคราวละมากๆ หรือปลูกพืชเชิงเดี่ยวในแง่ธุรกิจ การใช้เทคนิคนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงได้มากครับ

 

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com