สารพันเห็ด, เห็ดระโงก เห็ดปะการัง

การเพิ่มผลผลิตเห็ดละโงกในสวนป่ายางนา จ. สุรินทร์

NULL

                ต้นยางนาเป็นไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าสู่ขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตในอดีตเป็นพืชโตช้า เพราะไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดให้ไปอาศัยที่รากของต้นยางนาตั้งแต่แรกที่งอกเป็นต้น ต้นยางนาสามารถรับเห็ดหลายชนิดเข้าไปอยู่ร่วมกันที่ราก คุณกฤษณา พงษ์พานิช เขียนเรื่อง ไมคอร์ไรซ่ากับไม้วงศ์ ไม้ยางบางชนิด ในหนังสือไม้ยางนาและไม้วในวงศ์ไม้ยาง เล่ม 3 หน้า 273-284 (หนังสือมีที่ห้องสมุดกรมป่าไม้) กล่าวถึงเห็ดที่พบในสวนยางนาว่ามีเห็ดไข่แดง เห็ดไข่ไก่ (กลุ่มนี้ชาวบ้านมักเรียกเห็ดละโงอก) เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ เห็ดเหียง) เห็ดก้อนกรวด (เห็ดขลำหมา เห็ดหัวเข่า) เห็ดหล่มกระสีน้ำตาล เห็ดตะโคลขาว (เห็ดหล่มขาว) เห็ดแดง เห็ดน้ำหมาก (เห็ดแดงหลวง) เห็ดหล่มกระเขียว (เห็ดตะไคล) หากเห็ดเหล่านี้ไปอยู่ที่รากแล้วจะช่วยให้อาหาร ช่วยย่อยและละลายแร่ธาตุในดินเป็นปุ๋ยช่วยจับไอน้ำในดินให้พืช ยางนาก็จะกลายเป็นไม้โตเร็ว

fiogf49gjkf0d

                คุณอดุลย์ ดีอ้อม (08-4606-0578) เริ่มปลูกยางนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจเมื่อ 10 ปีก่อน ปลูกระยะชิด 2 เมตร x 3 เมตร ใส่เชื้อเห็ดละโงกเห็ดเผาะ ได้เอาดอกเห็ดแก่ ๆ ขยำกับน้ำ ได้น้ำสปอร์เห็ด ปัจจุบันตีปั่นแบบน้ำผลไม้ แล้วเจือจางด้วยน้ำเปล่า รดรอบโคนต้นทุกต้น ยางนาเจริญเร็วแบบไม้โตเร็วเพียง 2 ปีก็เริ่มเกิดเห็ดในหน้าฝนใต้ต้นยางนาทุกต้น

                จากการประชุมสมาคมเห็ด 27 เม.ย. 50 ได้ปรึกษาเรื่องการใช้ภูไมท์ซัลเฟตและแร่ม้อนท์เพิ่มผลผลิตเห็ดบ้าน เมื่อกลับไปสุรินทร์ก็ใช้ภูไมท์หว่านใต้พุ่มต้นยางนาให้ทั่วถึงไร่ละ 20 กก. ครั่นเริ่มฝนตกมากพอพบว่าเห็ดละโงกขาวในสวนขึ้นมาก ดอกใหญ่ เนื้อแน่น รสอร่อยขึ้น นับว่าให้ผลผลิตเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ เป็นหนทางเพิ่มเห็ดป่าโดยไม่ต้องเผาป่า ถ้าเผาป่าซิลิเกตในเศษพืช ถูกเผาเปลี่ยนไปเป็นซิลิกอนไดออกไซด์ พอรวมกับน้ำก็เป็นซิลิสิค แอซิด แต่สูญเสียอินทรียวัตถุ การหว่านภูไมท์หรือแร่ม้อนท์ได้รับซิลิสิค แอสิด โดยไม่ต้องเผาป่า

ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์  ฉบับที่ 21,038  วันอาทิตย์ที่ 20  พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หน้า 24.