พืชผักกินใบ, พืชผัก-พืชไร่

การเพิ่มผลผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณหน่อไม่ฝรั่งที่มุกดาหาร

NULL

 หน่อไม้ฝรั่งหรือแอสพารากัส เดิมเป็นผักที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันเป็นที่คุ้นเคยของคนไทยมากขึ้น ชาวสวนผักปลูกหน่อไม้ฝรั่งทั้งที่เพื่อขายตลาดสดเพื่อคนไทยกินซึ่งคนไทยไม่ค่อยเกี่ยงงอน เรื่องขนาดและสีมากนัก ขอให้อร่อยและปลอกสารพิษก็พอใจแล้ว การตลาดอีกแบบหนึ่งคือ การปลูกหน่อไม้ฝรั่งขายให้กับตลาดข้อตกลง ซึ่งเป็นบริษัทหรือผู้ค้าจะรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก ส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดมาก เช่น ทั้งเรื่องสี ขนาด ความนิ่ม-แข็งอายุของหน่อไม้ และต้องปลอดสารพิษตกค้างด้วย

    

fiogf49gjkf0d

      ศุภสิทธิ์ ปัททุม (0-1843-1647) รายงานว่าในจังหวัดมุกดาหารก็มีเกษตรกรให้ความสนใจและเริ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งมากกว่า 50 ราย การปลูกและปฏิบัติดูแลทำตามคำแนะนำทั้งของราชการและเอกชน แต่ด้วยสภาพดินของภาคอีสานจึงยังได้คุณภาพหน่อไม้ฝรั่งยังไม่ถึงระดับสุดยอดและยังมีปัญหาโรคแมลงรบกวนอยู่บ้าง ต่อมาได้รับคำแนะนำให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตใส่เสริมปุ๋ยปกติอีก 20 ก.ก.ต่อไร่ ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ร่วมกันเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เริ่มเห็นผลดีกว่าปกติคือการเขียวขึ้น เจริญเติบโตดีกว่าเดิม เมื่อเกิดหน่อก็ได้หน่ออวบเนื้อแน่น กรอบอร่อยขึ้นกว่าหน่อไม้ในแปลงเปรียบเทียบ น้ำหนักรวมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบจากบัญชีรายรับรายจ่าย ภูไมท์ซัลเฟตถุง 20 ก.ก. ราคา 150 บาท แต่ขายหน่อไม้เพิ่มจากเดิมหลายร้อยบาท โรคแมลงก็ลดลงจึงประหยัดค่าสารพิษกำจัดศัตรูพืชได้ด้วย

          ส่วนประกอบของสารปรับปรุงดินชนิดนี้ประกอบไปด้วยภูไมท์ ฟอสฟอริก แอซิด แคลเซียม และกำมะถัน (ในรูปซัลเฟต) ผลที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือ พืชมีรากมากขึ้น ดินร่วน ซุยขึ้น รดน้ำหรือฝนตกก็ซึมซับน้ำเร็วด้วย

ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์