จุลินทรีย์, โรคและศัตรูเห็ด, เห็ดฟาง, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, เห็ดทั่วไป

การเพาะเห็ด และวิธีการแก้ปัญหา

 

 

 

อาหารอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกนี้มีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมานี่ผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้คำว่ามีชีวิตไหมนั่นก็คือ เห็ด เห็ดเป็นอะไรอยู่ในจำพวกมีชีวิต

หรือว่าครึ่งบกครึ่งน้ำเห็ด จัดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่อยู่ระหว่างพืชไม่ใช่สัตว์ก็ไม่เชิงครับ อยู่กลางๆระหว่างรา จะเรียกว่าคลอโรฟิลล์ พืช ก็ไม่ได้ เพราไม่ใช่ผัก

ฉะนั้นควรรู้ไว้นะว่ามันไม่ใช่ผัก เห็ดมีโปรตีนมากเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อสัตว์เลย ถ้าทานเห็ดสดจะท้องอืดมากเลย เพราะโปรตีนเยอะครับ เหมือนเนื้อสัตว์เห็ด

ผมมองว่าการสนในเรื่องเพาะเห็ดค่อนข้างเยอะ บางคนต้องไปเสียเงิน ไปอบรมจากฟาร์มนั้น ฟาร์มนี้ หลายหมื่นบาท ไปเป็นสิบฟาร์มกลับมาก็มีสูตรเป็นร้อยๆสูตร

ไม่รู้จะหยิบยกสูตรไหน วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง เห็ด เห็ด เขาบอกว่าเห็ดนะครับ เป็นอาหารที่มีโปรตีน เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งวันนี้เรามาพูดถึงโปรตีนที่ไม่ใช่พืช

และไม่ใช่สัตว์ แต่เป็นโปรตีนที่เกิดขึ้นเองทั้งทางธรรมชาติ และเพาะขึ้นมา เห็ด มีเชื้อโรค มีพยาธิ มีโรคมีภัยอะไรไหม ถามเผื่อคนกินหมายถึงคนกินเห็ดเข้าไป

จะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นผักอินทรีย์ คนเอาปุ๋ยคอกหมักมาใช้แบบที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองหรือหมักอี เห็ดก็เหมือนกันไม่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ก็มีโอกาสที่

จุลินทรีย์ หรือเชื้อโรคนั้นจะมาเกาะ หรือสัมผัส เพราะเชื้อโรคนั้นมันเป็นสปอร์ เป็นละออง สปอร์ถ้าเกษตรกร นึกภาพไม่ออก ก็คือเมล็ดเมล็ดพันธุ์พืช เล็กเพียง 2 ถึง

พัน 2-4 ส่วนพัน มิลลิเมตร หรือเรียกว่าไมครอน จึงไม่เรียกเมล็ด นักวิชาการเขาจะเรียกว่า สปอร์ 2-4 ส่วนมากพัน มันก็ปลิว อากาศร้อนแล้วก็มีโอกาสที่จะ ตกบนดอกเห็ด

ได้ผมจะตอบคำถามว่ามันมีเชื้อโรคไหม มีครับ ถ้าไม่ล้างทำความสะอาดก่อนบริโภคหรือรับประทาน หรือไม่ทำให้มันสุกก่อนนี้ก็มีโอกาสที่จะท้องเสียท้องร่วงได้เช่นกัน

ด้วยนะครับ (ยกตัวอย่าง) ที่บ้าน มีลุงคนหนึ่งไปกินเห็ด น่าจะเป็นเห็ดพิษ อันนี้เป็นเชื้อโรค หรือสารพิษที่พูดมานั้น เรียกว่าเห็ดพา จริงๆแล้วเห็ดพิษมีไม่เยอะ ลักษณะ

เห็ดพิษ ดอกสีสันสดใส ไม่ควรกิน ใต้ดอกมีสีขาว ไม่ควรกิน มีวงแหวนอยู่ นี่ก็ไม่ควรกิน หากเป็นเห็ดที่ไม่รู้จักห้ามกินเด็ดขาด อาจตายได้

 

 

พูดถึงเห็ด เห็ดที่เพาะ ที่นำมากินได้ มีโรคพืชมากวนมากไหม หากจะมีก็มีจำพวกเชื้อรา ราเขียว ราส้ม ที่คอยกวนเห็ด จริงมันเป็นพี่น้องกัน แต่มันเป็นสปีชีส์ที่ต่ำกว่า

ราเขียวนี่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเห็ดเลยมันชื่อว่าไตรโคเดอร์ม่า เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของฟาร์ม หารฟาร์มใดมีไอ้ตัวนี้มาเยือนเตรียมกู้เงินธนาคารเพิ่ม เจ๊งแน่นอน

ไตรโคเดอร์ม่า จริงๆแล้ว มีประโยชน์กับพืช มีประโยชน์มากเลยกับชาวไร่ชาวสวนชาวนาสวนยาง แก้โรคหน้าต่าง เป็นจุลินทรีย์ ที่เหมาะกับพืชแต่มันเป็นศัตรูตัวร้ายกาจที่

สุดของเห็ด มันจะลาม สปอร์หรือเมล็ดมันจะแพร่กระจายไปทำให้เกิดโรคระบาดในเห็ดได้อย่างรวดเร็วมากเลย เปิด เห็ดนี่มันจะเปิดได้นานเปิดได้หลายรอบนะครับ

แต่เดือนแรกไม่เจอ แต่เดือนที่ 2 และที่ 3 เริ่มมีการหมักหมม มีการให้น้ำให้ความชื้น Over มีฝนตกมีพายุเข้ามาก ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนสูง มันก็เอื้อต่อการเจริญเติบ

โตของเชื้อโรคพวกนี้ เดือนที่ 2 หรือขอบ 2 ขอบ 3 รุ่นต่อไปจะมีเชื้อโรคเข้ามาเยอะครับ มันจะเริ่มปรากฏตัวแล้วที่ไหนมีความอุดมสมบูรณ์ที่นั่นมันก็ต้องมี มีสิ่งที่ไป

รอเหมือนตรงไหนมีแหล่งน้ำเยอะเก้งกวางในป่าต้องไปยืนรอนะครับ ต้องหาวิธีดูแลป้องกัน รักษา มีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งนะครับ เป็นสายพันธุ์พรายแก้ว พรายแก้วที่มัน

เกิดจาก นิสิตนิสิตคณะประมง ของมหาลัย ม ก (มหาลัยที่คุณมนตรี จบการศึกษา) เราปล่อยให้ฝรั่งค้นพบจุลินทรีย์ แล้วตั้งชื้อตัวเองต่อท้าย ทำไมคนไทยจะตั้งชื่อ

ตัวเองไม่ได้ พรายแก้ว คนไทยค้นพบเองนะ คนค้นพบ ชื่อ พรายแก้ว เพชรบอแก เลยตั้งชื่อนี้ตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมผู้เพาะเห็ดแห่งประเทศไทยอยู่ใน ของม

หาลัย ม ก นิตยาสารวิชาการ อาจารย์ดีพร้อม เป็นนายกสมาคม สมาคมผู้เพาะเห็ด แห่งประเทศไทยในสามสมัยก็จะมีศิษย์คนนี้เขาไปเจอ กุ้งแห้งที่กินกับส้มตำแล้ว

ก็อยากจะรู้ว่าส้มตำมันมีเชื้อโรคอะไรบ้างปรากฏว่าเอากุ้งแห้งมานะครับ นำมาเลี้ยงในอาหาร ปรากฏว่าเชื้อที่ มันเจริญเติบโตจากกุ้งแห้งมันไปยับสร้างสารปฏิชีวนะ

ยับยั้งเชื้อราทำให้เกิดวงกว้างไม่เข้ามารบกวนกุ้งแห้งเลย จึงนำกุ้งแห้งมาพัฒนาต่อยอด อาจารย์มีความเข้ามาพัฒนาเป็นคุณูปการแก่วง การเห็ดทั่วประเทศไทยที่

มีมาช่วยปราบไอ้สามพี่น้อง ศัตรูเห็ด ช่วยทำให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดที่เอาเห็ด ที่เอาเห็ดหลายๆอย่างมารวม ไว้ในโรงเรือนเดียวกันไม่ได้อยู่กระจัดกระจายหมาย

ธรรมชาติ มนุษย์ชอบฝืนธรรมชาติ เห็ดที่มันจะขึ้นก็เอามารวมกัน กุ้งที่กระจัดกระจายก็เอามาไว้ในบ่อเดียวกัน อะไรที่เราทำแบบ

ฝืนธรรมชาติเอามารวมกันมันก็ต้องมีเชื้อโรคจ้องจะมาเล่นงานก็เอา

 

 

บีเอสพลายแก้ว สามารถใช้เพียง 5 กรัมครับ หมักขยายกับมะพร้าวอ่อน 1 ผลเอามะพร้าวอ่อนมาเจาะฝาแง้ม หยอดเชื้อ ต้นทุน 5 บาทครับ หมักไว้ใน 24-48 ชั่วโมง

เอาไปผสมน้ำ 20 ลิตร หรือ 1 ปี๊บฉีดพ่นทุก 7 วันละ 5 บาท 5 บาทขายกิโลละ 30 40บาท จะรวยไหมครับ เกษตรกร ล่าสุดผลออกมา 10กว่าปี ได้ผลดีที่สุด 10 ปี

แล้วเวิร์คที่สุดครับ ไปเยี่ยมฟาร์มเห็ดภาคอีสานที่ไหนก็ไม่แคล้ว จะต้องเจอบีเอสพลายแก้วของชมรมเกษตรปลอดสารพิษแน่นอนครับผม ชมรมเกษตรปลอด

สารพิษยังมีตัวนี้ด้วยนะครับนะครับ เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ในวงการเพราะเห็ดได้เช่นกันครับ เป็นถือว่าเป็นเจ้าขุนศึกเจ้าพระยาพลายแก้วน่าจะ

เป็นพ่อของพลายงาม การหมักขยายเพื่อลดต้นทุน เราจะได้หลายสูตรมะพร้าวอ่อนก็ได้นม UHT นมพาสเจอร์ไรส์นมถั่วเหลืองหรือนมผง ก็เอา นมผง 1 ช้อนแกง

มาละลายในน้ำอุ่น 1 แก้ว ก็ตัดเชื้อบีเอสพลายแก้วลงไป 5 กรัม 1-2 24-48 ชั่วโมง แล้วไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก็มาผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นหน้าก้อนได้เลยนะ ไม่เป็น

อันตรายต่อเห็ดเลย ตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะมหัศจรรย์นะครับ ผมขอใช้คำนี้ เพราะเห็ดก็เป็นเชื้อราอย่างหนึ่งแต่เห็ดไม่ตายแต่เชื้อราที่กินเห็ดตาย ตายเรียบร้อยเลย

เห็ดเป็นเชื้อราชั้นสูง แต่เชื้อโรคเห็ด เป็นเชื้อราชั้นต่ำ ทำให้ บีเอสพลายแก้ว สามารถ ปราบ พวก ราดำ ราเขียว ราส้ม ได้ เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ อย่าลืมนะครับถ้าพี่น้อง

ต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ บีเอสพลายแก้วไว้สำหรับ แก้ปัญหานะครับสำหรับปัญหาเชื้อโรคที่เกิดกับเห็ดของพี่น้อง ครอบจักรวาล 4 สายพันธุ์หายเกลี้ยงเลยครับ

ต้องใช้บีเอสพลายแก้วนะครับชมรมเกษตรปลอดสารพิษมีจำหน่ายครับเอา ไปผสมเอาไปหมักนะครับ หมักกับนม UHT ก็ได้ กับนมผงก็ได้ หรือเอาหมักกับน้ำมะพร้าว

ได้เช่นกันครับ ถ้าท่านต้องการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ แม้แต่การปลูกเพาะเห็ด อยากให้พี่น้องคิดถึงชมรมเกษตร

ปลอดสารพิษ ถ้าท่านไม่คิดถึงชมรมเกษตรปลอดสารพิษไม่เป็นไร แต่ขอให้ท่านคิดถึงคนที่ท่านรักสังคมที่ ท่านอยู่ พ่อแม่ญาติคนใกล้ชิด หรือแม้แต่คนที่จะไปฉีด

ยาฆ่าแมลง คนที่จะต้องปลูกผัก ปลูกหญ้า แล้วท่านจะรู้ว่าจริงๆแล้วการที่จะปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่ปลอดสารพิษมันทำได้จริงแล้วก็ ปลอดภัยจริงแล้วก็ยังเป็นประโยช

น์จริงและที่สำคัญผลผลิตของพี่น้องบ่ได้ลดลงเลยไม่ใช่ครับผม และก็ยังทำให้แบบธุรกิจของพี่น้องไปได้ดีงานการเกษตรก็ไปได้เยี่ยมด้วยที่สำคัญก็คือ

มีชีวิตมีสุขภาพที่ยืนยาวนะครับ คนที่เรารักคนใกล้ตัวต่างๆสามารถที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่กับเราได้นานแสนนานครับ

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro