ปลาสวยงามอื่นๆ, ปลาสวยงาม

การเพาะขยายพันธุ์ ปลากระเบนโมโตโร่

NULL

การเพาะขยายพันธุ์ ปลากระเบนโมโตโร่ และปลากระเบนสายพันธุ์อื่น ๆ เป็นปลาออกลูกเป็นตัว โดยปลาจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เมื่อมีอายุประมาณปีครึ่งถึงสองปี หรือมีขนาดตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไป โดยสามารถผสมพันธุ์ได้ในตู้เลี้ยงขนาดใหญ่เช่นตู้ 60 นิ้วขึ้นไป หรือ ล้างไฟเบอร์ สำหรับวิธีแยกเพศปลา หากเป็นปลาเพศเมียจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. แต่เพศผู้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. โดยประมาณ หรือให้สังเกตที่ท่อน้ำเชื้อของปลาเพศผู้ (Claspers) โดยจะมีท่อน้ำเชื้อสองอันใต้ลำตัวบริเวณโคนหางในปลาเพศผู้ที่พร้อมผสมพันธุ์  ท่อน้ำเชื้อควรจะมีขนาดเท่านิ้วก้อยและยาวประมาณ 1 นิ้ว ถึงจะสามารถใช้ผสมพันธุ์ได้ ซึ่งท่อน้ำเชื้อนี้สามารถเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ปลายังมีขนาดเล็ก ๆ ในการผสมพันธุ์แต่ละครั้งปลาเพศผู้ 1 ตัว สามารถผสมกับปลาเพศเมียได้ 2-3 ตัว และแม่ปลา 1 ตัว สามารถให้ลูกปลาโดยเฉลี่ย 5-6 ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของพ่อ-แม่ปลา

fiogf49gjkf0d

อนุบาลลูกปลากระเบน การอนุบาล ลูกปลาระดับน้ำที่ใช้อนุบาลลูกปลาครั้งแรกสูงประมาณ 9 นิ้วเท่านั้น และแต่ละบ่อสามารถเลี้ยงปลาได้ไม่เกิน 20 ตัว ในการอนุบาลลูกปลา 1 เดือนแรกจะไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเลย เพียงแต่คอยดูดขี้ตะกอนทิ้งบ้าง หลังจาก 1 เดือนขึ้นไป ก็จะเลี้ยงเหมือนพ่อแม่พันธุ์คือเปลี่ยนถ่ายน้ำ 2 วันต่อครั้ง น้ำที่เราใช้เลี้ยงปลากระเบนนั้นต้อง สะอาด ก่อนนำมาใช้อนุบาลลูกปลาต้องทิ้งไว้ในบ่อ ประมาณ 1 คืน เพื่อให้คลอรีนระเหยออกไป ในช่วงระหว่างการอนุบาลไม่จำเป็นต้องพักน้ำ เนื่องจากตลอดระยะการเลี้ยงจะถ่ายน้ำออกทิ้งและเข้าครั้งละ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งทำให้คลอรีนที่อยู่ในน้ำน้อยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของปลา ลูกปลาอายุ 1-7 วัน ไม่ต้องให้อาหารเพียงแต่ปล่อยให้น้ำหมุนเวียนผ่านถังกรองเท่านั้น เมื่อลูกปลาได้ 7 วัน หรือถุงไข่แดงที่หน้าท้องยุบ ก็เริ่มปล่อยกุ้งฝอยตัวเป็น ๆ ลงไปเพื่อให้ลูกปลาได้กินเป็นอาหาร นอกจากนั้นทุก ๆ 3-4 วัน ควรให้อาหารจำพวกไส้เดือนแดงให้ลูกปลากินเป็นอาหารเสริม แต่ถ้าให้ทุกวันน้ำอาจจะเสียได้ง่ายเดี๋ยวโรคภัยจะตามมา

หนึ่งเดือนผ่านไปลูกปลาก็จะแข็งแรงมากและมีความเจริญเติบโตเร็ว โดยเฉลี่ย 25 เปอร์เซ็นต์ หรือมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลำตัวเพิ่มขึ้นอีก 1 นิ้ว ลูกปลาที่คลอดออกมาอายุ 1 วัน จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-6 นิ้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และอายุของแม่ปลา แต่ไม่ว่าขนาดไหนเมื่อเลี้ยงครบ 1 เดือน มันจะโตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเพียง 1 นิ้วเท่านั้น และจะเจริญเติบโตไปเรื่อย ๆ 1-2 นิ้วต่อเดือน

ปลากระเบนโมโตโร่ เป็นปลากระเบนที่ตลาดมีความต้องการสูง เนื่องจากซื้อง่ายขายคล่อง ราคาซื้อขายไม่สูงมากนัก เลี้ยงดูง่าย และเพาะขยายพันธุ์ได้เร็ว ปัจจุบันนอกจากตลาดภายในประเทศแล้ว ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย มีความต้องการไม่จำกัด แต่จำนวนของปลากระเบนที่ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงยังไม่มีเพียงพอต่อความต้องการของตลาด สาเหตุหนึ่งมาจากจำนวนของปลากระเบนในแหล่งธรรมชาติลดลงไปมากทั้งจากการจับมาจำหน่าย และสภาพแห้งแล้งที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของปลากระเบน ในขณะที่ความต้องการเลี้ยงปลากระเบนทั่วโลกยังมีอยู่ต่อเนื่อง จึงทำให้ปลากระเบนสายพันธุ์อเมริกาใต้ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นโมโตโร่หรือสายพันธุ์อื่น ๆ ยังคงมีอนาคตที่ดี

สำหรับปลากระเบนโมโตโร่ที่มีการซื้อขายกัน มีตั้งแต่ปลาอายุยังไม่ถึง 1 เดือน จนไปถึงปลาไซซ์ใหญ่ โดยปลาที่มีอายุยังไม่ถึง 1 เดือน ราคาซื้อขายจะอยู่ที่คู่ละประมาณ 2,500 บาท ในปลาไซซ์ใหญ่จะมีราคาสูงขึ้นไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หากแนวโน้มของตลาดยังสดใสเช่นปัจจุบัน การเพาะเลี้ยงปลากระเบนสวยงามสายพันธุ์อเมริกาใต้ โดยเฉพาะโมโตโร่ เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อย ด้วยเพราะใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงไม่นานให้ผลผลิตเร็ว ผลผลิตที่ได้ใช้เวลาไม่นานสามารถ จำหน่ายต่อไปได้ หรือเลือกทำตาม 4 รูปแบบข้างต้น จุดคุ้มทุนสามารถกลับคืนมาเร็วได้เช่นกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 17 ธันวาคม 2550
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=148924&NewsType=1&Template=1