ข่าวเกษตร

การเตรียมดินสำหรับปลูกต้นหอม

เริ่มจาการไถดินลึกประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ ประมาณ 10 – 15 วัน เพื่อกำจัดโรคพืช และศัตรพืช ภายในแปลง

จากนั้นปรับสภาพดินด้วยการ ใส่ภูไมท์ – ซัลเฟต หว่านรองพื้นใช้อัตรา 40 – 80 กิโลกรัม/ไร่

ผลของการใช้ ภูไมท์ – ซัลเฟต ช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้น (ในเนื้อภูไมท์)แก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืชแก้พืชแพ้หนาวและร้อน(จากสังกะสี)แก้พืชซีดเขียงตองอ่อน(แก้โดยแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีกำมะถัน)  แก้พืชโตช้า (แก้โดยแคลเซียมช่วยการแบ่งเซลล์,ซัลเฟตช่วยสร้างกรดอมิโนแอซิด) ฯลฯ

ก่อนเสริมธาตุอาหารในดินด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกใส่ประมาณ 1-2 ตัน  พร้อมใส่เมล็ดสะเดาบดประมาณ 200 – 300 กิโลกรัม ใส่คลุกเคล้าในดินพร้อมกันในพื้นที่ 1 ไร่

หลังจากนั้นยกร่องแปลงกว้าง 1 เมตร ปรับหน้าดินให้เรียบ รดน้ำให้ชุ่ม หมักทิ้งไว้ 5 – 7วัน ก่อนนำต้นพันธุ์ มาปลูก

จัดระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10-15 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร หลังจากเตรียมแปลงแล้วให้รดน้ำแปลงให้ชุ่ม

 

วิธีปลูกหอมแบ่ง 

นิยมปลูกขยายพันธุ์โดยนำหัวกาบใบที่สมบูรณ์ มาตัดรากออกบางส่วน ตัดบริเวณส่วนยอดของหัวกาบใบแบ่งออกเพื่อให้เกิดการแตกหน่อที่รวดเร็วมากขึ้น ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันเมื่อมีการแตกหน่อออกมาจึงนำไปปลูกลงแปลงต่อไป

 

การให้น้ำ

ให้รดน้ำเช้าและย็นจนกระทั่งใบยื่นยาว แล้วจึงรดน้ำเหลือเพียงวันละ 1 ครั้ง

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

หากหอมแบ่งเกิดโรครากเน่าโคนเน่าให้ใช้ อิวดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า) ใช้ปริมาณ 200 กรัม ต่อน้ำ 80 ลิตร /ไร่ หรือ จะใช้ 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตรก็ได้ ใช้ฉีดพ่นหรือราดรดก็ได้ เวลาการฉีดพ่นให้ฉีดช่วงเย็น ๆ แดดอ่อน ๆ จะทำให้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าขยายได้ดี

ไบโอ-แทค (บาซิลัส ทูริงเยนซิส) ช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดจากหนอนต่าง ๆ ให้หมดไป ใช้ปริมาณ 200 กรัม ต่อน้ำ 80 ลิตร /ไร่ หรือ จะใช้ 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตรก็ได้ ใช้ฉีดพ่นหรือราดรดก็ได้ เวลาการฉีดพ่นให้ฉีดช่วงเย็น ๆ แดดอ่อน ๆ จะทำให้เชื้อขยายได้ดี

คัทอ๊อฟ ( บูเวเรีย บัสเซียนัม)  ช่วยป้องกัน แมลง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ฯลฯ  ช่วยให้แมลงไม่ทำร้ายต้นหอมแบ่งได้ ใช้ปริมาณ 200 กรัม ต่อน้ำ 80 ลิตร /ไร่ หรือ จะใช้ 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตรก็ได้ ใช้ฉีดพ่นหรือราดรดก็ได้ เวลาการฉีดพ่นให้ฉีดช่วงเย็น ๆ แดดอ่อน ๆ จะทำให้เชื้อขยายได้ดี

 

 

อินดิวเซอร์(INDUCER-TM)

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนวิทยานุกูล ไผ่แสง โทร 092-7744908 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com