ข่าวเกษตร

การเตรียมดินด้วยโดโลไมท์ก่อนการปลูกผัก

ประโยชน์ของโดโลไมท์
1.เป็นธาตุอาหารรองแก่พืชเนื่องจากมีแคลเซียม (CaCO3) นอกจากจะแก้ความเป็นกรดแล้วยังช่วยพืชในการแบ่งเซลล์เร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานโรคสูงและแมกนีเซียม (MgCO3) ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ทำให้พืชปรุงอาหารได้มากเพิ่มผลผลิต
2.ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุยมีรูพรุนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกทำให้จุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพืชผลก็จะได้คุณภาพที่ดี
3.ปลดปล่อยธาตุอาหารในดินดินที่ถูกตรึงธาตุอาหารไว้เนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานและทำให้ปุ๋ยเคมีสะสมในดินจำนวนมากจะทำให้รากพืชสามารถดูดและนำพาปุ๋ยที่สะสมในดินไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
4.ใช้แก้ปัญหาสภาพดินสภาพดินเปรี้ยวดินพรุนดินดานดินเสื่อมโทรมและที่ใช้ทำการเกษตรมานานๆสามารถปรับสภาพดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำการเกษตรส่งให้ผลผลิตที่ได้รับมีคุณภาพสูงสุด
5.ป้องกันแก้ไขปัญหาพืชโตช้าแคระแกนใบเหลืองใบซีดใบหงิกงอดอกผลร่วงผลมีขนาดเล็กรูปทรงผิดส่วนผลผลิตตกต่ำโดโลไมท์สารธรรมชาติปรับสภาพดินจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเห็นผลดีเยี่ยม

การเตรียมดินเป็นหัวใจของการปลูกพืชทั้งพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งมีหลักการคล้ายคลึงกัน คือ ก่อนปลูกพืชจำเป็นต้องพิจารณาสภาพพื้นที่ เนื้อดิน ปัญหาของดิน ชนิดพืชที่ปลูกเพื่อให้มีการเตรียมดินที่เหมาะสมและประสบผลสำเร็จในการปลูกพืช การเตรียมดินสำหรับการปลูกพืชจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชดังนี้

การเตรียมดินสำหรับการปลูกผัก

การเตรียมดินปลูกผักจำเป็นต้องมีการเตรียมดินอย่างดีเพื่อให้เมล็ดผักซึ่งมีขนาดเล็กมีการงอกที่ดี ควรไถดินลึก 6-8 นิ้ว พริกหน้าดินตากไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อฆ่าไข่แมลงและศัตรูพืชบางชนิด แล้วจึงไถคราดเพื่อกำจัดวัชพืชออกให้หมดทำการยกแปลงขนาดของแปลงขึ้นกับชนิดพืชผักที่ปลูก ถ้าดินมีปัญหาโดยมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างต่ำกว่า 6.5 ควรโดโลไมท์ อัตรา 100 กก./ไร่ การหว่านโดโลไมท์ จะช่วยฆ่าเชื้อโรคในดิน ในพื้นที่ภาคใต้ใช้หินปูนฝุ่นอัตรา 1000-1500 กก./ไร่ วัสดุปูนขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่ามีปูนชนิดใดก็ใช้ตามที่มีในพื้นที่นั้น ในขณะใส่โดโลไมท์ดินควรมีความชื้นเพื่อให้มีการทำปฏิกิริยากับดินได้เร็วยิ่งขึ้นและควรปล่อยไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ในขณะพรวนดินหลังจากยกแปลงแล้วให้ใส่ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ เช่น ขี้เป็ด ขี้ไก่ หรือ ขี้หมู จะทำให้ดินร่วนซุย เตรียมดินง่ายและทำให้ดินมีความอุ้มน้ำดี มีการระบายน้ำและอากาศดีขึ้น นอกจากนี้ยังให้ธาตุอาหารแก่ดินในระดับหนึ่ง

พืชผักบางชนิดที่ต้องเพาะเมล็ดปลูกแปลงเพาะกล้าควรมีขนาดกว้าง 1 เมตร การเตรียมดินควรทำอย่างดีเช่นเดียวกันโดยยกหน้าดินให้สูงประมาณ 10 ซม. ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพื่อให้ดินร่วนซุย แต่งหน้าดินให้เรียบ สำหรับพืชผักที่ปลูกโดยหว่านเมล็ดลงแปลง เมื่อหว่านเมล็ดแล้วให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วโรยทับลงไปบางๆคลุมดินด้วยฟางหรือหญ้าแห้งบางๆ ส่วนพืชผักที่ปลูกเป็นหลุมก็เช่นเดียวกันเมื่อหยอดเมล็ดแล้วกลบด้วยดินละเอียดที่ผสมด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก

เขียนและรายงานโดยทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน ชลทิศ เนียมพลางค์ (ฝ่ายขายภาคตะวันออก) 092-7744903

Hotline สายด่วน 084-5554205-9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenagro.com