จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

การเข้าทำลายของจุลินทรีย์โรคพืชระหว่าง ราและแบคทีเรียแตกต่างกัน

ครับ สวัสดีครับ เพื่อนชาว เฟสบุ๊ ชาวยูทูบทุกท่าน ถ้าเราจะพูดถึงโรคพืชที่เข้ามาทำลายพืช ผักผลไม้ ในแปลง พืชสวน ไร่นา นั้น มามากมาย หลากหลายสาเห

ตุอยู่ เหมือนก็ เหือนก็ เหล่านี้ เฉพาะเจาะจง ในเรื่อง ของพวกเชื่อรา และพวกเชื่อแบคทีเรีย จากนั้นก็ไปเป็นพวกกลุ่ม พวกไวรัส นะครับพวกใส่เดือนฝอยพวก ไซ

โทพลาม่า ก็ 2 ตัวท้ายนี้เป็นพวก เป็นพวกที่ไม่มีเซลล์ นะครับ เป็นแค่องค์ประกอบหรือส่วนประกอบของโปรตีนนะฮะ ก็มักจะอาศัยใบตาม พาหะพวกกลุ่ม แมลง

ปากดูด เพลี้ยไฟ ไรแดง กระโดดสีน้ำตาลเพื่อแมลงปากเจาะปากดูดเข้าไป กัดกินทำ ลายพืช นะครับ รึจะเอาใบ รากติดไปด้วย รึจะเอาใบ รากติดไปด้วยพอปาก

จุ่มเข้าไปที่เซลล์แล้ว ย้ายจากอีกต้นหนึ่ง เช่นมะละกอ เป็นพวกไวรัส ด่านวงแหวนหรือ อินสปอร์พริกที่มี วัยรัส เข้าทำลายก็ใบจะหงิกงอ คล้ายๆกับ เป็นพวก ไซโท

พลาม่า เป็นเชื่อจุลินทรีย์ไม่มีเยื่อหุ้มเขาจะต้องอาศัยพืช โค้ช หรือ พืชอาศัย มีอาการเป็น แจ้ เป็นพุ้มเตีย อาการบางที่ก็มองไม่ออก คล้ายๆกับไวรัสเหมือนกัน นั้น

คือแตงกวาที่เป็น ที่เป็นไอ้โต้ง ไอ้แจ้ อะไรต่างๆ ส่วนใหญ่ จะมีพวก ไซโทพลาม่า ทั้ง ไวรัส และ ไซโทพลาม่า ถ้าเรายับยั้งพวกเพลี้ยร์ไฟ ไรแดง ด้วยกลุ่มพวก สาร

สกัดจาก กระเทียม พริกไทย บวกพริก ปุ๋ยน้ำส้มสายชู นะฮะหรือพวกสารชีวภัณฑ์ อย่างพวก “บูเวเรียพวกเมธไรเซียม หน้าจะเป็นการปรับวงจรหน้าจะเป็นการการ

ปรับวงจรหรือทำให้เซลล์ของพืช เกร็งตั้งแต่เล็ก เริ่มปลูก นะครับ เซลล์ ที่แข็งเกร็ง พวกไวรัส ไซโทพลาม่า รวมถึงพวกแมลงปากเจะปากดูด บางที่ก็ เจะแล้วเข้า

ทำลาย ได้ยากครับ เมื่อเจาะแล้วเข้าทำลายได้ยากโอกาศที่จะนำเชื่อเข้าสู่ เซลล์ หรือ สำต้นพืชก็น้อง โอกาศเกิดโรคที่จะหิมหนึ่ง 40-50-60% ก็ลดอัตราการระ

บาด ได้ค่อนข้างมาก อันนี้ก็เป็นเรื่องพวกไวรัส และพวกไซโทพลาม่า และก็จะมีตังหนึ่ง ใส่เดือนฝอยนี่ ไม่ใช่เป็นใส่เดือนตัวเล็กๆเหมือนเส้นด้ายที่เราสาสารถมอง

เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับ หมือน อันนี้เป็นกลุ่ม คอนโทน ที่มักจะชอบไปอาศัยอยู่ ใน ท่อน้ำ ท่ออาหาร และก็ทำให้เกิดการ รุกลั้ม ทำให้เกิดรากตร เป็นแผลเป็น

รากปรม เป็นปุม เป็นโปรน เป็นปรมพวกนี้ก็เป็นอีกสาเหตุโรคพืช ส่วนพระเอกกับคู้เอก วันนี้ก็คือเล่าในเรื่องของโรคสาเหตุที่เกิดจาก เชื่อรา และก็แบททีเรียและโรค

ที่เกิดจากเชื่อรา รามีเส้นใยนะครับ เป็นพวก ไมร์ซีเรียน แต่ถ้าเป็นพวก แขน ขา ชส่งเส้นใย เส้นเดียว ก็จะเรียกเป็นพวก ไฮร็ปร้า หลายๆ ไฮร์ฟร้า รวมกันเป้น ไฮร์ฟรี้

หลายๆไฮร์ฟรี้ ก็รวมกันเป็นเส้นใย เรียกว่า ไมร์ซีเรียด รานี้มีเครื่องแบบบ ที่อาศัยเพศ และก็ไม่อาศัยเพศในการจีบกัน แล้วก็จะแบ่งสร้าง ลูกหลาน ลืบเพร่ระบาด

ด้วยการสร้างเป็น สปอร์กีบพวก โคลอเดีย ถ้าเป็นถุงสปอร์ อยู่ในมี สปอร์ อยู่ในถุงเรียกว่า ซูสปอร์ หรือ สปอร์ เรเดียน นะครับ ก็จะเป็น โคลิเดียโอพอดี้ หรือ โคลิ

เดียพอดี้ ขออภัยถ้าอ่านไม่ผิด นะครับ gonipipo ore อันนี้ก็จะเป็นศัพย์เฉพาะ เป็นเชิงเทคนิคแล้วก็ส่วนใหญ่ แล้วก็ 80% ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคพืช ไม่ว่า

จะเป็น โรครากเน่า โครเน่า ที่มีสาเหตุจากพวก ไซคอสโทรน่า โรคเน่า คอนเวสจีรัส ฟรีซิเดียม เคราเธียม โรครา เมล็ดผักกาด มีอักเยาะเยะมากมายที่เป็นกลุ่มของ

พวก  เชื่อรา อันนี้อาศัยเป็นรูปแบบของ สปอร์ ในการที่จะกระจายขยายเชื่อ นะครับ ส่วยใหญ่แล้วก็จะมาในช่วงอากาศที่ร้อนแล้วลักษณะอาการก็จะแผลภายนอก

มีเชื่อราเวลา เข้าทำลายแล้วมักเพียง 2-3 วัน หลังจากเชื่อเริ่มลง ถ้าเราพูดแบบภาษาชาวบ้าน โรคที่เกิดจากเชื่อราเนีย เหมือนกับขี้กลาก ขี้เกลื้อน นะครับ ก็จะกิน

ผิวเซลล์ด้านอก ทำให้มีอาการ ใบเหลือง ใบไหม้ ใบด่าง ใบดำ ส่วนพวกเบทที่เรีย นะครับ เป็นจุลินทรีย์ เซลล์เดียวกัน นะครับ ตัวนี้มักจะเข้าทำลายพืชที่ มีบาด

แผล และก็มีนะครับ  หรือเข้าซ่องทางธรรมชาติ ช่องทางธรรมชาติคือ พวกปากใบ นะครับ แล้วก็ โรคที่เกิดจากเชื่อเบททีเรียนี้ก็ เช่นเดียวกัน แบบชาวบ้าน ก็คือ

พวก ซิฟิลิสหนองในมักจะเป็นฝึเป็นหนอง คือถูก เบททีเรียที่เรียเข้าไปทำลาย อยู่ภาพในอวัยวะ ถ้าพืชมีพวกแมลง รากใบ แล้วเกิดบาดแผล เบททีเรียนี้ก็สามารถ

เข้าไปสู้ ระดับน้ำ ท่ออาหารทำให้เกิดเมื่อกเข้าไปอุดต้นท่อน้ำท่ออาหารทำให้พืชตาย ตั้งแต่ยังเขียวอยู่ หลายๆคนมักจะเรียกว่า โรค เหี่ยว เชื่อราเขามักจะเข้าหรือ

จะชอบสภาพแวดล้อม ที่ชื้น นะครับ ส่วนเบททีเรียมักจะชอบอากาศ ที่สภาพแวดล้อมชื้อเปียกเฉาะมากกว่า ที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคเชื่อราความชื้น ภายในแปลง

ภายใน ทรงพุ่ม ต้องมีการปรับแต่งกิ่งที่ ให้แสงแดงด้วย กิ่งกระโด กิ่น้ำค้าง กิ่งที่มักใควัหรือพันกัน จนแออัดยัดเยียด หรือทรงพุ่มที่ผ่านการบำรุง ด้วยการใส่ปุ๋ย ยูเรีย

ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ใน ปริมาณที่มากๆ นะครับ แสงส่องไม่ถึง ทั้งนี้ก็จะมีโอกาส เชื่อราขาว ราดำ และก็โรคแมลง ในนาข้าวที่ใช้ เมล็ดพันธ์ นะครับ 2 ถัง หรือบางที่ก็เคย

ได้ยินมากถึง 4 ถัง ก็โอกาสที่จะเกิดเชื่อราใบผุ ใบเปลือย ใบไหม้ ได้ง่ายเช่นเดียวกัน ดินใช้ความหนาแน่นของเมล็ดเยาะ ปุ๋ยก็ต้องใส่มาก ความชื้นก็ ถึงโรคแมลงก็

ชอบเข้ามาทำเรื่องของเชื่อรา แต่ถ้าเป็นเบททีเรียฝนตกติดต่อกัน 2-3 วัน ดินเปี้ยกเฉาะ ทำให้น้ำท่วมน้ำขัง เดี๋ยวจะเริ่ม รากถอด ปลอกเน่า ขุดลงไปแล้วเอามือรูดที่

รากพืชรากพืชชนิดนั้นๆแล้วเอามาดมแล้วมีกลิ่นเหม็น นะครับ อันนี้ชัดเจน นะครับ ว่าสาเหตุบางเชื่อชนิดนั้นๆ แล้วเอามาดม แล้วมีกลิ่นเหม็น นะครับ อันนี้ก็ชัดเจน

นะครับ ว่าสาเหตุ ทำให้ผิวสัมกลิ่น หรือเปลือกของ ลำต้น มีลักษณะเป็นตุ่ม นะครับ เป้นสะเก๊นสะเหนือนแผลเป็น ก็จะเป็นกลุ่มของเชื่อแบททีเรีย แซนโธโมเมท ก็

สามาถที่จะทำลาย นอกจากอยู่ใน ดินและอยู่ในท่อน้ำท่อาหาร แล้วก็ยังฝัง ลำคัวอยู่ในเปลือกของลำต้นกิ่ง ก้านใบและผิวเปลือกของผล ถ้าสัมเป็น โรคเทงเกอร์

เยาะๆ นี้ก็ บางทีอาจจะคล้ายเหมือนสัมเป้นพิษ เกิดจาก การที่สัมนั้น ใช้สารพิษในกลุ่มของ คอปเปอร์ คอปเปอร์ เป็นตัวทองแดง หรือกลุ่มของพวกที่ใช้การทำลาย

ของพวกเชื่อราและแบททีเรีย แต่ใส่กันชนว่างกันชนดินนั้นเต็มไปด้วย เขียวไปด้วย ตัวคอปเปอร์ทำให้เวลา ต้นส้ม ต้นมะนาว ส้มโอทิ้งน้ำ การทิ้งน้ำก็คือ การดินแห้ง

ไม่รดน้ำ ให้ต้นส้มเครียด หลั่งสาร SIV และก็ไม่ต้องการให้ ดินไนโตรเจน ตักในดินขึ้นไป ทำให้สัมเนีย เหี่ยวเฉา เหงา นะครับ แล้วก็ประกอบกับมีสารทองแดง หรือ

คอปเปอร์ อยู่ในเนี้อดิน ช่วงเปี่ยกน้ำ  มีน้ำมาเจียอจาง รากไม่ฉีกพอดินแห้ง ความเค็ม ของทองแดงมาก มากร่อน รากฝอย รากต่างๆ ของส้มทำให้ ราก่สามารถ จะดู

ดกินปุ๋ย กินอาหารได้เวลาส้มทิ่งน้ำ ก็มีดอกก็ยังพอทน พอมีผลอ่อน มีลูก ก็เปรียบเสมือน แม่ลูกอ่อน นะครับ อาหารก็ดูดกินไม่ได้ เพาะ ราก ถอดปลอก จากทองแดง

ทำให้ ส้มร่วง ส้มอ่อนแอ เป็นโรคเทงเกอร์ ได้เยาะ นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกสารเหตุหนึ่งของโรคที่เกิดจากเชื่อ แบททีเรีย ปลูกพืชผักผลไม้ ก็จะได้ มีความรู้ความเข้าใจ

ว่า แอ๊ะ ถ้าเป็นพวกใบจุด ใบด่าง ใบดำรากเนา โครนเน่า หรือ ใบเหลือง ใบซีด มันจะมีรูปแบบการเข้าทำลาย ที่พอจะ สังเกตได้ง่ายๆ นะครับ แต่ก็มีนะครับ ที่เชื่อรา

นี้เกิดเข้าไปในระบบ ราก แต่ก็เข้าได้ไม่ลึก เหมือน เบททีเรีย แล้ว แบททีเรีย ก็ชอบความเปี่ยกแฉะ สูงกว่า เชื่อรา เช่น พวกโรคตายสใบ ในกลัวย นะครับ เป็นเชื่อ

ฟูโซเดียม นะครับ ทั้งนี้ก็จะพวก เชื่อรา และก็ในโรค เขียวๆ ก็พอมีมีในกลุ่มของเชื่อรา เข้าทำลายด้วย เช่นเดียวกัน แต่ที่โรคเป็น เชื่อรา เนียมีสาเหตุจากเชื่อรา การ

ใช้จุลินทรีย์ป้องกันโรค หรือจุลินทรีย์ป้องกัน กำจัด ถ้าเรารู้แน่ชัด จัดเจนในการใช้พวก บีเอสพลายแก้ว การใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นตัวที่เข้าทำลาย

พวกแบททีเรีย พวกรา หน้าจะทำงานได้ค้อนข้างตรง แบททีเรียก็ต้องเอาแบททีเรียเข้าไปช่วยพวกแท่งเกอร์ ท่อน้ำท่ออาหารที่อุดต้น แต่เมื่ออุดตันแล้ว ส่งอาหาร

ไปเลี้ยงใบก็ เหี่ยว ถ้าใช้พวก บาซิลลัส ซับทิลิส เป็น บาซิลิส  สายพันธุ์ที่ กินพวกแบททีเรีย ที่ไปกินพวกอาหาร แย่งที่อยู่อาศัย เป็นแบททีเรีย เหมือนกับโรคพืช

เมท้อกี้นี้แต่ เป็นแบททีเรีย ที่นิสัยดี นะครับ เพราะฉะนั้น โรคแทงเกอร์ โรคที่เกิดจากแบททีเรีย ไปใช้พวก รา ไตรโคเดอร์ม่า บางทีก็ไม่ค่อยได้ผล นะครับ เพราะฉะ

นั้น ก็ต้องพยายามปรับ ประยุค ใช้ทั้ง ไตรโคเดอร์ม่า และ ไบโอเซ็นเซอร์ไตรโคเดอร์ม่า เรียกการค้าว่า อินดิวเซอร์ นะครับ อินดิวเซอร์ คู่หู มหาปลัย สำหรับโรคพืช

นะครับ สำหรับพืชเวลา เจอ จุดใบด่าง ใบดำจะเอา  อาจจะเอา ไบโอเซ็นเซอร์ ฉีดไปก่อน ก็ได้ นะครับ หรือจะใช้ไตรโคเดอร์ม่า ก็ได้ อันนั้นอยู่ในดิน เปรียบรากเน่า

มีกลิ่นเหม็นตัวนี้ต้องใช้ ไบโอเซ็นเซอร์ ซึ้งเป็นชื่อ การค้าของ บาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว นะครับ ว่าคือ บาซิลัสซัผซิลิส มี เนีย มีเยาะมาก

มายสายพันธุ์ ที่จะเกิดโรค ปราบโรคได้ดี เนีย มันต้อง ผ่านการทดสอบผ่านการ วิจัย นะครับ และเจ้า ไบโอเซ็นเซอร์ กับอินดิวเซอร์ มีการรับรอจากกรมวิชาการเกษ

ตร มีจำนวนที่ชัดเจอ อยู่ข้าง ก.ป ไบโอเซ็นเซอร์นี้เขาจะมีเชื้อ 1 คูณ 10 ยกกำลัง 9  ส่วนตัวอินดิวเซอร์ มีจำนวนเชื้อ 2 คูณ 10 ยกกำลัง 8 เห็นอยู่ข้าง ก.ป ใกล้ๆ กับ

เลขทำเบียน ที่ได้การรับการรับรอจาก การมวิชาการการเกษตร แอ๊ะ ทำไมต้องมาพูดมาบอก เพราะว่า จำนวนเชื้อที่เขียนกำกับข้าง ก.ป เพราะสารวัตรเกษตร นำไป

ตรวจสอบ ไม่มีนี้ก็โดน ปรับ โดนจับหลายปี หลายแสนบาท เพราะฉะนั้นเวลาที่พี่น้องชาวเกษตรรก ทำเกษตร อย่างมืออาชีพก็ควรต้องเลือกผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมืออา

ชีพ ไปใช้ป้องกันกำจดดูแล โรคศัตรืชต่างๆ ของเราเป็นมาฐาน นะครับ และที่สำคัญ ก็เป็น จุลินทรีย์ สายพันธุ์ไทย ลงสู่แปลงพืชสวนไร่นาไทย ค้นชินกับสภาพภูมิ

อากาศไทยไทย ฉีดพ้นลงไป ก็สามารถทำงานได้เลย นะครับ  แถมยัง หมัก ขยาเชื้อ ลดต้นทุนได้อีก นะครับ ไม่เหมือนเชื้อต่างประเทศมาจากต่างประเทศ นะครับ

เหมือนนักบอลไทย กับนักฟุตบอล ต่างประเทศ ไปแข่งบ้านใคร บ้านมันจะมีความตุ้นชิน กับสภาพ ถิ่น มากกว่าวันนี้ก็ถือว่า การเอาข้อมูลโรคพืช ที่เด่นๆ ก็คืมรา

และแบททีเรียมาบอกกล่าว ให้เล่าให้ฟัง อ่างลืม นะครับ กดติดตาม ซับซะใคร้ ทาง THAI GREEN AGRO ชาแน้ว ยู้ทูป นะครับ แล้วก็ ฝ่ายวิชาการเบอร์.02-98

61-680-2 ไลน์คอนแทคหรือไลน์ออฟฟรีเซียน หรือ แอ๊ดเค้า ไลน์ไอดี. @thaigreenagroนะครับ ต้องการศึกษาข้อมูล อ่านบทความ ต่างๆใน เวสไซร์ ไทยกรีน

อะโกร สายด่วนคอเซ็นเตอร์ เบอร์. 0845554205-9 นะครับ อย่าลืมนะครับ ถ้าชอบเรื่องเกษ

ตร อินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ คิดถึงไทยกรีนอะโกร นะครับ สวัสดีครับ