บ้านและสวน

การลดปริมาณหนูในแหล่งท่องเที่ยว

                มีข่าวหนูในเมืองพัทยาเพิ่มขึ้น  และเริ่มออกเพ่นพ่านมากขึ้น  แม้ยังไม่มืดเป็นภาพน่ารังเกียจทางการกำลังหาทางแก้ปัญหา  ปัญหาและการแก้ปัญหาทำนองเดียวกันนี้ได้เคยเกิดมาแล้วในสวนสาธารณะหลายแห่งในสหรัฐ  คนไปเที่ยวสวนสาธารณะกินอาหารไม่หมด  ทิ้งเศษอาหารในถึงขยะกลายเป็นอาหารของหนู  การขาดศัตรูในธรรมชาติคอยช่วยกินหนู  ทำให้หนูเพิ่มจำนวนจนก่อให้เกิดความน่ารำคาญ สหรัฐได้สร้างบ้านนกเค้าแมวบนเสาสูงพ้นศัตรูนกเค้าแมว  ติดตั้งหลายจุดกระจายไปในสวนสาธารณะ  เมื่อนกเค้าแมวเข้ามาอยู่อาศัยก็ช่วยควบคุมหนูให้เหลือน้อย  ไม่ออกมาเพ่นพ่าน

fiogf49gjkf0d

                สวนปาล์มน้ำมันในมาเลเซีย  และในภาคใต้ของไทยมีปัญหาหนูทำลายสวนปาล์มเมื่อปาล์มเริ่มสุก  ครั้นสร้างบ้านนกเค้าแมวติดตั้งกระจายในสวน มีนกแสก นกฮูก นกเค้าแมว มาอยู่อาศัยและขยายพันธุ์ก็จับหนูกินทุกคืน ลดความเสียหายจากหนูได้มาก  กรมวิชาการเกษตรมีนักวิชาการทดลองสร้างบ้านให้นกแสกอยู่อาศัยและขยายพันธุ์   จนควบคุมหนูได้ดีกว่าการใช้ยาเบื่อหนู  เพราะยาเบื่อหนูเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

                เมืองท่องเที่ยวที่หนูเพ่นพ่านอาจศึกษาเรื่องการสร้างบ้านนกเค้าแมวในสวนปาล์มน้ำมัน  ที่นักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรได้ศึกษาวิจัยและได้ผลดีมาแล้ว มาดัดแปลงปรับรูปร่างสีสันของบ้านนกให้เหมาะสม และนกเข้าอาศัยได้  อาจรอนกในธรรมชาติเข้ามาอยู่หรือนำพันธุ์นกเค้าแมวจากที่อื่นมาเริ่มต้น  ในไม่ช้าปัญหาหนูก็ลดลงและหมดไป  เหมือนดังที่ได้ผลมาแล้วในสหรัฐ  www.thaiagro.com

  ที่มา :  ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ  นสพ.เดลินิวส์  ฉบับที่ 21,139  วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 หน้า 10.