เห็ดฟาง, สารพันเห็ด

การพัฒนาคุณภาพเชื้อเห็ดฟางที่เชียงราย

NULL

                เห็ดฟางสามารถเพาะได้จากวัสดุในท้องถิ่นที่หาง่าย ขนส่งใกล้และราคาไม่แพง เช่น ฟางข้าว เปลือกมันสำปะหลัง เศษทะลายปาล์ม เปลือกฝักถั่วเขียวถั่วเหลือง เป็นต้น (ขอเอกสารได้จาก สำนักงานเกษตรอำเภอที่อยู่ใกล้บ้าน) จังหวัดเชียงรายมีฟางมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ และมีเกษตรกรบางรายทำการผลิตเชื้อเห็ดฟางออกจำหน่าย คุณนิพนธ์ แสงทอง อยู่เลขที่ 264 หมู่ 22 ต. เมืองพาน อ. พาน จ. เชียงราย โทรศัพท์ 05714-4097) เป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ผลิตเชื้อเห็ดฟางออกจำหน่ายในภาคเหนือ

fiogf49gjkf0d

                ระยะแรก ๆ เชื้อเห็ดฟางที่ผลิตได้มีปัญหา เส้นใยเดินไม่สวย เส้นใยบอบบาง เพราะเกิดเชื้อราเขียว และราอื่นปะปนแย่งอาหาร และกินเส้นใยเห็ด จึงปรึกษาไปที่ชมรมเห็ดขอนแก่น (0-1729-2355) ก็ได้รับคำแนะนำให้ใช้วิธีการที่ใช้ได้ผลดีอย่างยิ่งมาแล้วที่ฟาร์มสมนึกเห็ดฟาง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น คือ หมักขยายเชื้อพลายแก้วสูตร เชื้อพลายแก้ว 1 ซอง (5 กรัม) + ไข่ไก่สด 1 ฟอง  + น้ำมะพร้าวอ่อน 1 ผล + น้ำ 20 ลิตร หมักรวมกันในภาชนะ เช่น กะละมัง เติมอากาศโดยปั๊มแบบที่ใช้กับตู้ปลาตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อจะใช้ก็เติมน้ำเปล่า 80 ลิตร รวมเป็น 100 ลิตร ใช้น้ำหมักเชื้อพลายแก้วนี้เป็นตัวปรับความชื้นวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนใส่วัสดุหมักลงถุงที่จะนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ 90-100 องศาเซลเซียส นาน 3-4 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็น ใส่เชื้อเห็ดฟาง


                ผลที่ได้รับ คือ เชื้อราปนเปื้อนน้อยลงจนแทบไม่พบ เส้นใยของเห็ดฟางจึงเจริญดีโดยไม่ถูกเบียดเบียน ไม่ถูกแย่งอาหาร เมื่อผู้เพาะซื้อเชื้อไปใช้ก็เพาะเห็ดได้ผลผลิตมากขึ้น นับเป็นการพัฒนาคุณภาพเชื้อเห็ดฟางที่น่าพอใจมากของจังหวัดเชียงรายในระดับหนึ่ง


นสพ.เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,751 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2549 หน้า 24