โรคแมลงศัตรูพืช, ข้าว

การป้องกันกำจัดโรคเมล็ดด่างในนาข้าว

ปัจจุบันนี้อากาศในประเทศไทยเราช่างแปลเปลี่ยนง่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนจนเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกหรือทำการเกษตรปรับตัวและรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงยากเลยทีเดียว สำหรับบทความนี้ผู้เขียนจะมาให้ความรู้และแนวทางการป้องกันกำจัดโรคเมล็ดด่างในนาข้าว โรคเมล็ดด่าง คือเชื้อ(Dirty Panicle Disease) พบมาก ในนา ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ สาเหตุเกิดจาก Curvularia lunata (Wakk) Boed.Cercospora oryzae I.Miyake. Helminthosporium oryzae Breda de Haan.Fusarium semitectum Berk & Rav. Trichoconis padwickii Ganguly. Sarocladium oryzae Sawada. อาการที่จะแสดงในต้นข้าวหรือผลผลิตนั้นคือ ในระยะออกรวง จะพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เมล็ดบนรวงข้าว บางส่วนก็มีลายสีน้ำตาลดำ และบางพวกมีสีเทาปนชมพู ทั้งนี้เพราะมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเข้าทำลายและทำให้เกิดอาการต่างกันไป การเข้าทำลายของเชื้อรามักจะเกิดในช่วงดอกข้าวเริ่มโผล่จากกาบหุ้มรวงจนถึงระยะเมล็ดข้าวเริ่มเป็นน้ำนมและอาการเมล็ดด่างจะปรากฏเด่นชัดในระยะใกล้เก็บเกี่ยว

 

 

โรคเมล็ดด่างในนาข้าวเกษตรกรมักจะประสบปัญหาในช่วงใกล้เข้าสู่หน้าฝนพอเหมาะกับเกษตรกรที่กำลังเพาะปลูกข้าวกันและจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่ฝนกำลังจะตกด้วย ฉะนั้นแล้วการที่ฝนตกนั้นก็จะทำให้เชื้อราชนิดต่างๆนั้นเข้ามาทำลายต้นข้าวและผลผลิตของเกษตรกรที่เพาะปลูกมาเป็นเวลาหลายเดือนต้องมาประสบกับผลผลิตที่เสียหายเนื่องด้วยการเข้าทำลายของเชื้อรา วิธีป้องกัน คือการฉีดซิลิก้าหรือเรียกในชื่อชมรมเกษตรปลอดสารพิษคือ ซิลิสิค แอสิค ซึ่งซิลิสิค แอสิค นั้นจะทำหน้าที่เป็นเกาะป้องกันให้ต้นข้าวละเมล็ดข้าวให้แข็งแกร่งทนทานต่อโรคเชื้อราต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมอัตราการใช้ 5 กรัมต่อน้ำ20ลิตร และใช้ไบโอเซ็นเซอร์หรืออินดิวเซอร์สลับกันฉีดพ่นทุกๆ 7-15วันต่อครั้งหรือช่วงที่ฝนตกหนักๆนั้นแนะนำให้ฉีดพ่นทุกๆ 3 วันครั้งเพื่อจะป้องกันและทำลายเชื้อราที่จะมาทำให้ผลผลิตที่ลงทุนลงแรงมานับหลายเดือน ต้นทุน สูญเสียเปล่าๆเท่านี้เกษตรกรก็จะได้ผลผลิตที่ดีเมล็ดเต่ง ใส ไร้เชื้อราค่ะขอย้ำว่าอย่าปล่อยให้เกิดเชื้อราก่อนแล้วมารักษาทีหลังจะไม่ทันการเพราะผลผลิตบางส่วนอาจถูกทำลาย ฉะนั้นควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามารักษาทีหลังนะค่ะ

 

    

 

เขียนและรายงานโดย : ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com