การเกษตร, เกร็ดเกษตรที่ควรรู้

การปลูกแตงโมของพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

คุณมานะชัย. การปลูกแตงโมเริ่มตั้งแต่นำลงปลูก30วันแรกจะมีดอก และเมื่อ35-40 วันจะเริ่มออกดอก และ41-45วันจะเริ่มติดผลเล็กๆๆผลจะออกตามเถาที่เลื้อยบนดินในช่วงนี้สำคัญมากเกษตรกรจะต้องมั่นดูเรืองโรคและหนอนแมลง และเมื่อติดผลในช่วงดอกจากยอดดอกที่1ถึง6ให้เด็ดออกและนับไปจากดอกที่6อีก4ดอกให้เว้นไว้ ถ้าบ้างแปลงเว้นสองผลก็นับไปอีก4ดอกแต่ถ้าเกษตรทั่วไปจะไว้เถาละแค่1ผลเท่านั้นและแต่ความสมบรูณ์ของเถาและลำต้นนั้นๆๆเมื่อได้ผลแตงโมที่สมบรูณ์นับจากนั้นไปโดยประมาณอีก15วันให้นำไม้ไผ่มารองที่ผลจนกว่าจะได้ผลผลิต1กิโลกรัมอายุแตงโมก็สามารถเก็บผลผลิตมาขายได้

เมื่อแตงโมอายุครบ55-60วันในช่วงหน้าร้อนก็สามารถเก็บวางขายในท้องตลาดได้

 

หมายเหตุ

ปลูกแตงโมในหน้าร้อนจะให้ผลผลิตได้ดีกว่าหน้าฝนและระยะการเจริญเติบโตใช้เวลาน้อยกว่าหน้าฝน15วัน

 

 

เขียนและรายงานโดย ปิ่นแก้ว แก้วมรกต(พนักงานฝ่ายขาย)

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 084-5554201 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com