ข่าวเกษตร

การปลูกพริกปลอดสารพิษ ไร้โรคกุ้งแห้ง

เทคนิคการป้องกันและกำจัดโรคกุ้งแห้งในพริกแบบปลอดสารพิษ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันรักษาก่อนที่การระบาดอย่างรุนแรง โรคกุ้งแห้งหรือโรคแอนแทรคโนสในพริก เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum spp. การแสดงอาการโดยส่วนใหญ่จะเกิดที่ผลของพริก เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ฉ่ำน้ำ  ผลพริกเริ่มเป็นหลุม สีดำ เป็นวงกลมและรีซ้อน ๆ กัน เมื่อแผลขยายขนาดใหญ่ขึ้นผลของพริกจะแห้งคล้ายกุ้ง จนเกิดนิยามคำว่า “โรคกุ้งแห้ง” ในที่สุด

มาพูดถึงวิธีการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น เพราะนอกจากจะรองก้นหลุมด้วย อินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)แล้ว อาจจะต้องนำ อินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า) ผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วหว่านรองพื้นให้ทั่วแปลงปลูกเพื่อใช้ อินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)ไปเจริญกีดกันเชื้อราโรคกุ้งแห้งรวมถึงเชื้อราอื่น ๆ ไม่ให้เจริญเติบโตในแปลงปลูกพริกของเรา ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสมโดยค่ากรด-ด่างอยู่ที่ 5.8-6.5 ระยะการปลูกระหว่างต้นต่อต้นพริกไม่ควรถี่จนเกินไปเพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเกิดความชื้นจนเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อราโรคกุ้งแห้ง เมื่อจำกัดความเสี่ยงของโรคเชื้อราต่าง ๆ ในพื้นที่ปลูกของตนเองให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดแล้ว คราวนี้เราก็มาป้องกันความเสี่ยงจากภายนอกนั่นคือแมลงพาหะและลมฟ้าอากาศ ซึ่งแมลงศัตรูพริกในเรื่องของการป้องกันชมรมฯ แนะนำให้เกษตรกรผสมสมุนไพรผงที่มีกลิ่นรุนแรงเพื่อไล่แมลงศัตรูพืชไม่ให้มาหากินและวางไข่ในแปลงเพาะปลูกของเราก็จะป้องกันแมลงพาหะของเชื้อราได้ดีอีกวิธีหนึ่ง ส่วนการป้องกันจากลมฟ้าอากาศ ซึ่งแน่นอนสปอร์ของเชื้อราที่ปลิวมากับลม หรือติดมากับเม็ดฝน เป็นเชื้อราที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเราไปป้องกันอะไรไม่ได้ก็จะใช้วิธีกำจัดเมื่อเริ่มระบาดในแปลงปลูกพริกเราครับ

วิธีการกำจัดเมื่อเกิดการระบาดขึ้นในแปลงพริก ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษแนะนำให้ใช้ เชื้อไบโอเซ็นเซอร์ หมักขยายตามสูตรที่ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษแนะนำแล้วทำการฉีดพ่นทุก 5-7 วัน หากพบว่าระบาดรุนแรงให้ฉีดทุก 3 วัน จนการระบาดเริ่มลดน้อยลงจึงปรับเปลี่ยนเป็นการฉีดพ่นแบบปกติ โดยการฉีดพ่นเกษตรกรผู้ปลูกพริกอาจจะฉีดพ่นสลับกับสารสกัดเปลือกมังคุด “แซนโธไนท์” และ “ฟังก์กัสเคลียร์” ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดี ปริมาณการใช้น้อย ต้นทุนต่ำ และปลอดสารพิษ โดยการฉีดแนะนำให้ฉีดพ่น 15 วัน/ครั้ง หรือเลือกฉีดพ่นเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหรือช่วงหน้าหนาวที่มีน้ำค้างเยอะ ซึ่งนำเชื้อราที่ล่องลอยอยู่ในอากาศตกลงมาเกาะอยู่ที่ใบพริกและผลของพริก การฉีดพ่นแซนโธไนท์และฟังก์กัสเคลียร์จะไปล้างหมอกล้างสปอร์และกำจัดเชื้อราที่ติดอยู่กับใบพริกทันที

การปลูกพริกปลอดสารพิษและต้นทุนการผลิตต่ำ ถึงขายได้ราคาถูก ก็ไม่เสียหายอะไรมากมาย เกษตรกรควรปรับตัวรับกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำโดยการลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด เพื่อผลกำไร และเตรียมพร้อมกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามไปที่ฝ่ายวิชาการของชมรมเกษตรปลอดสารพิษโทร. 0-2986-1680-2

 

อินดิวเซอร์(INDUCER-TM)

 

 

 

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

แนะนำติชม : thaigreenagro@gmail.com