สารพันเห็ด, เห็ดมัยคอร์รัยซ่า

การปลูกป่า-ปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตร

NULL

                1. ต้นไม้พืชอาศัยเห็ดถอบ (เห็ดเหียง, เห็ดพะยอม, เห็ดเผาะ) คือต้นไม้ในวงศ์ไม้ยางทั้งหลาย เช่น ยางนา ยางแดง เหียง กราด พลวง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน สยาแดง เต็ง รัง พะยอม เคี่ยมคะนอง พันจำ จันทน์กะพ้อ พนอง กระบาก กระบก ยางคลอง ยางมันหมู ยางเสียน ยางคาย ยางขน ยางวาด ยางปาย ยางกล่อง ยางยูง เป็นต้น

fiogf49gjkf0d

                    พืชเหล่านี้ยังเป็นพืชอาศัยของเห็ดไข่แดง เห็ดไข่ไก่ เห็ดขมิ้น เห็ดก้อนกรวด เห็ดหล่มกระสีน้ำตาล เห็ดตะไครขาว เห็ดแดง เห็ดหล่มกระเขียว เห็ดน้ำหมาก เห็ดฟานน้ำตาลแดง เห็ดดาวดิน เห็ดขิง เห็ดปะการังสีครีม เห็ดถ่านเล็ก เห็ดตับเต่าดำ เห็ดตาเฒ่า ฯลฯ

                2. ต้นไม้พืชอาศัยเห็ดห้า (เห็ดเผิ่ง เห็ดตับเต่า เห็ดตับควาย) คือต้นไม้ที่เห็ดตับเต่าหรือเห็ดห้าไปอาศัยเจริญอยู่ที่รากได้ แต่สร้างดอกเห็ดได้ เช่น หว้า ชมพู่ ลำดวน แค ทองหลาง โสน รำเพย ยี่โถ ชบา ชมพู่พันธุ์ทิพย์ (ตาเบบูญ่า) มะไฟ มะม่วง มะกอกบ้าน มะกอกน้ำ น้อยหน่า สะแกนา ส้มโอ ไทร ยางนา และไม้วงศ์ยาง ลำไย ลิ้นจี่ คอแลน มะม่วงหิมมะพานต์ ยางพารา ฯลฯ

                3. การอยู่ร่วมกับรากพืช อยู่แบบได้ประโยชน์กันและกัน, เห็ดได้กินของเหลวขับออกมาหรือซึมออกมาจากรากพืช, พืชได้ประโยชน์ที่น้ำย่อยของเห็ดช่วยละลายแร่ธาตุในดินออกมาเป็นปุ๋ย, ย่อยอินทรียวัตถุให้แตกตัวเป็นปุ๋ย เส้นใยเห็ดห่อหุ้มรากให้ใหญ่ขึ้นซึมซับไอน้ำในดินได้ดีช่วยให้พืชทนแล้ง เส้นใยเห็ดช่วยป้องกันเชื้อโรคมิให้กินรากหรือโคน พืชสะสมอาหารช่วงแล้ง, พอได้ความชื้นมากพอ จะแตกยอดและราก เห็ดก็เกิดดอก มนุษย์ไปเก็บมากินได้ คำเรียกเห็ดนี้รวม ๆ คือ เอ็คโตมัยคอร์ไรซ่า

                4. แห่งอาหารของเห็ด ได้ 2 แหล่ง คือ (1) จากรากพืช (2) จากการย่อยอินทรียวัตถุต่าง ๆ เช่น เศษพืช ใบไม้ หญ้าแห้งและปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใส่เพิ่มเติมให้ ดังนั้นไม่ควรให้ไฟไหม้ป่า

                5. การใส่เชื้อเห็ดให้รากพืช ทำได้หลายวิธีตามสะดวกและฤดูกาล

                    5.1 รอให้สปอร์เห็ดมากับลม, น้ำ, หรือสัตว์กินเห็ดมาถ่ายใส่ให้

                    5.2 ขูดเอาดินผิวบนที่เคยมีเห็ดขึ้นและเห็ดเก่าปล่อยสปอร์ไว้ เอาดินนี้มาใส่โคนต้นไม้เป็น ๆ

                    5.3 เอาดอกเห็ดแก่จนมีสปอร์มาล้างน้ำ, ใช้น้ำล้างดอกเห็ด

                    5.4 เอาดอกเห็ดแก่หรืออ่อนก็ได้ใส่เครื่องปั่นน้ำผลไม้, ปั่นจนละเอียดแบบน้ำปั่น ผสมน้ำได้มากไปหยอดโคนหรือรากพืช

                    5.5 เอาเชื้อบนวุ้นมาตีปั่นกับน้ำ, ทำแบบ 5.4

                    5.6 เอาเชื้อบนข้าวฟ่างมาใส่บนรากที่คุ้ยดินออกแล้วกลบดินตามเดิม

                6. การเข้าอยู่อาศัยของใยเห็ด จะเจริญดีมากที่รากอ่อน, ปลายราก แต่เราใส่เชื้อที่โคนราก เชื้ออาศัยโคนรากแล้วค่อย ๆ ลามไปทั่วปลายราก

                7. การเกิดดอกเห็ด เส้นใยเห็ดใช้เวลาพัฒนา 1-3 ปี ต้นไม้ผ่านแล้งพอได้ความชื้นจะแตกใบอ่อน, รากอ่อน เส้นใยเห็ดก็รวมตัวเกิดเป็นดอกเห็ด เห็ดห้าใช้เวลา 1 ปี เห็ดเผาะเห็ดไข่ใช้เวลา 2 ปี

                8. อายุการผลิตเห็ด นานถึงเจ็ดชั่วโคตรหรือกว่านั้น, ตราบใดที่ต้นไม้มีชีวิตอยู่ก็จะเกิดเห็ดได้ทุกปี ต้นยางนาอายุยืนมาก จึงเก็บเห็ดได้ชั่วลูก หลาน เหลน โหลน

                9. เริ่มทำเป็นการค้า สกลนคร (อินแปง), อุดรธานี, ขอนแก่น, สุรินทร์

                10. แหล่งเชื้อเห็ด หน้าฝนใช้เห็ดในตลาด, นอกฤดูใช้เชื้อวุ้น, เชื้อข้าวฟ่างที่คุณไพบูลย์ พูนทอง 0-1729-2355

 ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร