ข่าวเกษตร

การปลูกถั่วลิสงปลอดสารพิษ(ตอนเตรียมดินปลูก)

สวัสดีค่ะแฟนแฟนชมรมเกษตรปลอดสารพิษวันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำการปลูกพืชตระกูลถั่วอีกหนึ่งชนิดที่นิยมปลูกกันเป็นพืชไร่และตามที่ราบสูงนั้นเองค่ะการปลูกถั่วลิสงในประเทศไทย สามารถปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งควรเลือกระยะเวลาเพาะปลูกที่เหมาะสมค่ะ

การเตรียมดินปลูกถั่วลิสง สิ่งที่เกษตรกรควรปฏิบัติในการปลูกถั่วลิสงในขั้นตอนการเตรียมดิน คือ ดินต้องร่วนซุย ควรปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 ในส่วนของชมรมเกษตรจะแนะนำให้ปรับปรุงบำรุงดินด้วยกลุ่มหินแร่ภูเขาไฟ

การไถเตรียมดิน

1. ในพื้นที่ที่ไม่มีวัชพืช สามารถไถเปิดร่องแล้วหยอดเมล็ด โดยไม่ต้องเตรียมดิน

2. ในพื้นที่ที่มีวัชพืชหนาแน่น ควรไถพรวนดินลึก 10-20 เซนติเมตรประมาณ 1-2 ครั้ง

3. การปลูกในฤดูแล้งโดยใช้น้ำชลประทาน หลังจากไถพรวนดิน ควรยกร่องปลูก ความกว้างของสันร่องขึ้นอยู่กับเนื้อดิน ถ้าดินแน่นควรใช้สันร่องแคบประมาณ 0.6-1.0 เมตร ปลูกถั่วลิสงได้ 2 แถว ถ้าดินมีการระบายน้ำดีอาจขยายกว้างขึ้นถึง 1.5 เมตร ทั้งนี้จะต้องให้น้ำซึมเข้าไปได้ถึงกลางของสันร่องและปลูกถั่วลิสง 3-4 แถว

4. หลังจากนั้นใช้กลุ่มหินแร่ภูเขาไฟ ภูไมท์ซัลเฟส หว่านลองก้นหลุมเพื่อปรับสภาพดินทำให้ดินร่วนซุยในอัตรส่วน 20 กิโลกรัมต่อพืชที่ 1 ไร่ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทำให้พืชมีภูมิต้านทานโรคได้ดี

ระยะปลูก ระยะการปลูกถั่วลิสงที่เหมาะสมโดยทั่วไป ระยะระหว่างแถว 40-60 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 10-20 เซนติเมตร มีจำนวน 1-3 ต้นต่อหลุม หรือในระยะ 1 เมตร ควรมีจำนวนต้นกระจายอยู่ 10 ต้น ปลูกลึกประมาณ 5-8 เซนติเมตร ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 20-25 กิโลกรัมฝักแห้งต่อไร่ สำหรับถั่วเมล็ดโตเมล็ดพันธุ์ใหญ่หรือเล็กสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน แต่ในขั้นตอนการปลูกควรแยกกลุ่มตามขนาดเมล็ด โดยกลุ่มที่มีเมล็ดขนาดใหญ่ให้ปลูกในกลุ่มเดียวกัน ส่วนขนาดเมล็ดเล็กถึงปานกลางก็ให้แยกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในการเจริญเติบโตในพื้นที่ กลุ่มเมล็ดขนาดเล็กสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ดี เช่นเดียวกับกลุ่มกลุ่มขนาดใหญ่

การให้น้ำถั่วลิสง ต้องให้น้ำทุกๆ 10-15 วัน อย่าให้ถั่วลิสงขาดน้ำในระยะออกดอก (30-40 วันหลังงอก) และช่วงลงเข็ม เพราะจะทำให้ผลผลิตลดลงมาก ในช่วงฤดูฝน ควรมีแหล่งน้ำที่สามารถช่วยลดความเสียหายหากถั่วลิสงเกิดกระทบแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง อาศัยน้ำชลประทาน ควรควบคุมการให้น้ำอย่าให้แฉะเกินไป เพราะจะทำให้ถั่วลิสงเจริญเติบโตไม่ดีและเกิดโรคโคนเน่าได้ง่ายและอย่าปล่อยให้ถั่วลิสงขาดน้ำจนแสดงอาการใบเหี่ยว ในการให้น้ำก็ไม่ควรให้น้ำท่วมหลังแปลงปลูก การให้น้ำปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วลิสงเจริญเติบโตได้ดีกว่าการให้น้ำครั้งละมากๆ แต่น้อยครั้งเห็นไหมค่ะการปลูกถัวลิสงนั้นไม่อยากเลยค่ะเพียงแค่เราเริ่มต้นการดูแลที่ดีด้วยการทำดินปลูกให้มีค่า(pH) อยู่ระหว่าง 5.5-6.5เท่านี้ก็สามารถช่วยทำให้ผลผลิตที่จะออกมามีคุณภาพกันเลยทีเดียวค่ะหากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนคุณพรพรรณ ยิ้มสาระ (ฝ่ายส่งเสริมการขายส่วนกลาง)

084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro