ข่าวเกษตร

การปลูกดาวเรือง

ดาวเรืองสามารถเติบโตในทุกสภาพดิน แต่ปลูกในดินร่วนจะให้ผลดีที่สุด ก่อนจะนำต้นกล้าที่เพาะไว้มาปลูกควรใช้แร่หินพูมิชชัลเฟอร์หว่านในดินเพื่อช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบรูณ์เนื่องจากแร่หินพูมิชชัลเฟอร์มีคุณสมบัติและมีประโยชน์ช่วยในเรื่องของการจับตรึงปุ๋ย

ทำปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยละลายช้า ปลดปล่อยซิลิคอนหรือซิลิก้าที่ละลายน้ำได้

แล้วไปตกผลึกอยู่ที่ทุกส่วนของต้นพืชทำให้ต้นพืชแข็งแกร่งต้านทานหนอน แมลง ไร รา ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินให้ร่วนซุย

สร้างสมดุลค่ากรด-ด่างของดินจึงทำให้เหมาะสมกับการปลูกดาวเรืองอย่างยิ่ง

พันธ์ดาวเรืองมีในไทยหลายสายพันธ์

วิธีการเพาะดาวเรือง

  1. นำวัสดุเพาะหรือดินปลูกต้นไม้ใส่ถาดเพาะกล้าขนาด 104 หรือ 200 หลุมแล้วแต่จะเลือกเพาะแต่ละขนาดตามความต้องการของผู้เพาะ ให้เต็มถาด ปาดหน้าดินถาดเพาะให้เรียบ

-ในขั้นตอนนี้สามารถผสมแร่พูมิชชัลเฟอร์ในการผสมดินเพาะต้นกล้าได้

  1. หยอดเมล็ดลงในถาดเพาะกล้า หลุมละ 1 เมล็ด โดยใช้ด้านสีดำจิ้มลงในดิน ให้ด้านสีขาวโผล่ขึ้นเหนือดิน แล้วใช้วัสดุเพาะหรือดินปลูกโรยกลบบางๆ
  2. รดน้ำควรรดในช่วงเช้า หรือเมื่อสังเกตว่าดินแห้ง หากรดน้ำมากเกินไปจะทำให้เกิดความชื้น ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเชื้อราที่จะตามมา การรดน้ำควรใช้หัวสะเปรย์ที่มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อป้องกันในช่วงเพาะกล้าไม่ให้เมล็ดกระจายออกนอกถาด
  3. เมื่อต้นกล้าอายุ 12-15 วัน ให้ย้ายต้นกล้าลงปลูกในแปลงดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินปลูกพืชที่ผสมขุ่ยมะพร้าวรดน้ำให้ชุ่ม
  4. การใส่ปุ๋ย ใส่หลังจากย้ายต้นกล้าลงปลูกทุกๆ 7-10 วัน ถึงใช้ปุ๋ยโดยโรยปุ๋ยให้ห่างจากโคนต้นกล้าประมาณ 1 คืบ (15 ซม.) แล้วรดน้ำตาม
  5. การคัดยอด ควรเด็ดเมื่อต้นดาวเรืองมีใบจริงคู่ที่ 4-5 (ไม่นับใบเลี้ยง) หรือเมื่อดาวเรืองมีอายุประมาณ 28-30 วันหลังจากหยอดเมล็ด
  6. ดาวเรืองจะเริ่มออกดอกและบาน หลังจากย้ายกล้าประมาณ 45-50 วัน แล้วแต่ชนิดของดาวเรืองและช่วงเวลาที่ปลูก

การเก็บเกี่ยวผลผลิตดาวเรื่อง

หลังจากปลูกควร

หมั่นรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ควรรดน้ำในช่วงเช้า ดาวเรืองมีอายุตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวประมาณ 55–75 วัน หลังจากเก็บดอกครั้งแรก สามารถเก็บดอกต่อไปได้อีกประมาณ 35–40 วัน

 

ผู้ให้ข้อมูลคุณจันทร์เพ็ญ ต.วังค์พง อ.ปรานบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการปรึกษา และขอรับเอกสารรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่คุณ ปิ่นแก้ว แก้วมรกต ผู้เขียนโทร 092-7744907

ติชมและเพิ่มข้อเสนอ  www.thaigreenagro.com

หรือชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02 986 1680-2  หรือ084-5554205-9