ข่าวเกษตร

การบำรุงมะละกอด้วยการทำสาวให้มะละกอโดยการใส่แร่หินพูมิชชัลเฟอร์บำรุงต้นมะละกอที่ทำสาวให้ต้นเตี้ยผลดกได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ

การทำสาวมะละกอนั้นเกษตรกรจะทำเมื่ออายุมะละกอนั้นมีอายุได้1ปีขึ้นไปแล้วเหตุที่จะทำสาวเพราะผลเริ่มไม่ดีเริ่มมีคุณภาพที่ต่ำส่งผลให้ได้ราคาที่ไม่ดีต้นก็เริ่มสูงเก็บเกี่ยวยากและราคายังไม่ดีแถมลูกก็ไม่สวยไม่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค

ขั้นตอนการทำสาวนั้นก่อนอื่นเลยเกษตรจะต้องเตรียมวัสดุในการทำสาวมะละกอคือ

1.มีด

2.แกลบ

3.แร่หินพูมิชชัลเฟอร์1ต้น/ต่อ1กิโลกรัม

4.ถุงพลาสติก

5.มูลวัวที่มีสีดำแห้งอย่างดีแล้ว

วิธี่ทำสาวมะละกอมีดังนี้

1.เลือกต้นมะละกอที่ดูแล้วให้ผลผลิตไม่ดีและมีลูกที่ด้อยคุณภาพแล้ว

2.เลือกแบ่งลำต้นเป็นสามส่วนตัดสองส่วนบนออกให้เหลือส่วนที่สามตัดต้นมะละกอให้เอียง45องศาด้วยมีดที่เตรียมมาหลังจากนั้นเอาถุงพลาสติกที่เตรียมมาคุมหัวที่บาดบริเวณของลำต้นส่วนที่เหลือไว้

3.โรยด้วยแร่หินพูมิชชัลเฟอร์1กิโลกรัมบริเวณโคนของลำต้นมะละกอ

4.นำขี้วัวมาใส่อีก1ชั้น

5.นำแกลบมาว่างทับอีก1ชั้นและรดน้ำสม่ำเสมอข้อดีคือแร่หินพูมิชชัลเฟอรมีธาตุอาหารที่สมบรูณ์จะส่งผลให้ต้นแข็งแรงมะละกอมีผลผลิตที่สมบรูณ์ผลสมบรูณ์และยังช่วยให้ศัตรูพืชไม่มารบกวนได้อีก

หากเกษตรกรท่านใดสนใจหรือต้องข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนปิ่นแก้ว แก้วมรกต(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคใต้) 092-7744907 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com