สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ, ประมง-สัตว์น้ำ

การบำบัดรักษาน้ำในบ่อให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา

fiogf49gjkf0d

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวชมรมเกษตรปลอดสารพิษทุกๆท่านครับ
วันนี้ผู้เขียนจะมาบอกวิธีการบำบัดรักษาบ่อน้ำที่เลี้ยงปลาก็ดีหรือไม่เลี้ยงก็ดีให้ใสสะอาดกันครับ
โดยในปัจจุบันนี้ยังมีผู้ที่มีความคิดเดิมๆเรื่องการใช้การใช้จุลินทรีย์ที่หมักจากกากน้ำตาลมารักษาบำบัดน้ำให้ใสสะอาดขึ้นมามากโดยเป็นความคิดที่ผิดและไม่ถูกต้อง
เนื่องจากการใช้จุลินทรีย์ที่หมักจากกากน้ำตาลนั้นไม่เหมาะสมและสมควรต่อการใช้ในบ่อปลาและบ่อกุ้ง
หรือสัตว์น้ำเลยทั้งสิ้น เพราะน้ำตาลจะเป็นตัวกระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย
เศษซากอินทรีย์ในบ่อเข้ามาเจริญเติบโตและแย่งชิงแย่งใช้ออกซิเจนในบ่อน้ำในปริมาณมาก
ทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นบ่อขาดออกซิเจนอย่างกะทันหันและตายลงอย่างรวดเร็ว และบูดเน่าสลายต่อไปจึงส่งผลให้น้ำนั้นเน่าเสีย
และการที่ให้อาหารมากทำให้อาหารตกค้างทำให้เกิดก๊าซแอมโมเนีย(ก๊าซไข่เน่า)นั่นเอง
มีอยู่หนึ่งบทความที่ผมได้เขียนไปแล้วว่าการที่ทำให้น้ำมีไนโตรเจนมากก็จะทำให้แพลงตอนพืชเจริญเติบโตทำให้น้ำขุ่นมีสีเขียวนั่นเองครับ

 

fiogf49gjkf0d

สำหรับการบำบัดรักษาก็ควรจะใช้ จุลินทรีย์บาซิลลัส MT 0.5 กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ 7 วัน ซึ่งบาซิลลัส MT เป็นจุลินทรีย์ที่กำเนิดในประเทศไทยจึงมีความเหมาะสมและทนต่อสภาพวะและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและยังเป็นจุลินทรีย์ที่สร้างสปอร์ภายในตัวเองได้ด้วย
เมื่อใช้เทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อในรูปของผงสปอร์แห้งจึงเก็บเชื้อไว้ได้นาน บาซิลัสซับธิลิส
นี้จะเน้นประสิทธิภาพในเรื่องของการย่อยสลายเป็นสำคัญ ช่วยขจัดขี้เลนที่พื้นบ่อลดก๊าซไนไตรท์แอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเยนซัลไฟด์
ช่วยให้พื้นบ่อสะอาดได้ดี พื้นบ่อไม่เรืองแสง และควรใช้สเม็คไทต์ผงหรือไครลน็อพติโลไลท์ผง
 
1 กระสอบต่อไร่  ทุก 
15  วัน เพื่อจับก๊าซพิษและของเสียต่างๆให้สภาพพื้นบ่อสะอาดและมีออกซิเจนอย่างเพียงพอก็จะทำให้กิจกรรมของจุลินทรีย์และระบบนิเวศน์ในบ่อกลับมาดีเป็นปรกติดังเดิมครับ

เขียนและรายงานโดย :ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 เสนอแนะติชม email : thaigreenagro@gmail.com