ข่าวเกษตร

การดูแลพุทรา นมสดหลังการปลูก

การดูแลพุทรานมสดหลังการปลูก เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการปลูกพุทรานมสด เกษตรกรจะได้ผลผลิตมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้โดยเฉพาะ การให้น้ำหมักนมสด

ขั้นตอน การดูแลพุทรานมสด

การให้นํ้า

รดน้ำวันละ 1 ครั้ง ช่วงเช้า ในระยะ 3 เดือนแรก หลังปลูก หลังจากนั้น อาจจะรดน้ำวันเว้นวัน หรือ 3 วันครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าร้อนจัด ให้เพิ่มปริมาณการให้น้ำ หรือสังเกตจากสภาพดินหากแห้งเกินไป ควรเพิ่มการให้น้ำ เดือนที่ 6 หรือ เดือนที่ 7 ช่วงเริ่มติดดอก ต้องหมั่นให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นอย่างสม่ำเสมอ เพราะเป็นช่วงที่เจริญเติบโตและจะให้ผลโต

การให้น้ำหมักนมสด

รดน้ำหมักนมสดทุก 10 วัน ตั้งแต่ต้นพุทราเริ่มติดลูก เสริมแคลเซียม และ โบรอนพืชให้กับพุทรา ช่วยทำให้พุทราเนื้อแน่น กรอบ และหอม

การป้องกัน และกำจัด โรค และแมลงศัตรูพุทรานมสด

โรคราแป้ง

หากพบลักษณะ คล้ายฝุ่นขาวบริเวณหน้าใบ และหลังใบ

โรคใบจุด

พบมากในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศแล้ง

ลักษณะอาการ ไม่พบอาการใบจุดบนผิวใบด้านบน พบแต่อาการสีเหลือง

เป็นวงกลมเล็ก ราสร้างเส้นใย และสปอร์สีน้ าตาลดำ เป็นกลุ่มหนาแน่น บนผิวใบด้านล่าง ทำใบด้านบนตรงบริเวณที่ราเจริญอยู่ มีสีเหลือง มักพบเห็นเส้นใยราเจริญอยู่ใต้ใบ ลักษณะอาการจะไม่เกิดเป็นใบจุด ลักษณะคล้ายกับราดำ เจริญอยู่ใต้ใบพุทรานมสด

แนะนำให้ใช้ ไบโอเซ็นเซอร์ 500 กรัม/น้ำ 200 ลิตร

 

 

 

 

 

 

แมลงศัตรูพุทรานมสด

หนอนแดงพุทรา หนอนแมลงวัน และหนอนชอนใบ

ป้องกันด้วยการห่อผล ซึ่งสามารถป้องกันได้

หรือจะใช้

ไบโอแทค 500 กรัม/น้ำ 200 ลิตร ช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนอนต่างๆ ได้

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนวิทยานุกูล ไผ่แสง(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคเหนือ) 092-7744908 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com