อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ

การกำเนิดเกิดหินภูเขาไฟ ตอนที่ 1

 

ก่อนอื่นที่จะไปรู้จักกับหินแร่ภูเขาไฟ วันนี้เข้ามาพูดเรื่องเล่าของประวัติและความเป็นมาของการก่อเกิดภูเขาไฟบนโลกนี้ซะก่อน เกิดด้วยหลักการของธรรมชาติ

ของเขาเองนะครับ ส่วนใหญ่แล้วหินแร่ภูเขาไฟมันจะเป็นในเรื่องของ พื้นหินที่มันผ่านความร้อน จากชั้นล่างและใกล้ความร้อนกับแก่นของโลก แก่นโลกก็จะระบาย

ความร้อนออกมา ทำให้หินชั้นล่าง หลอมเหลว หนืดขึ้นแล้วก็เกิดการเคลื่อนย้ายถ่ายเทไปจุดต่างๆของเปลือกโลก แล้วก็ไม่เจอจุดที่มันมีรอยต่อรอยเว้าหรือจุดที่

บางเบานะครับ เท่าที่ผมได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมานะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรจะได้ทราบ ว่าภูเขาไฟมันเป็นอะไรแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างไร

เท่าที่รู้มาก็ คือ อินโดนีเซีย จะมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับภูเขาไฟในมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านใน 10ประเทศของเรานะครับ คือประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มี

ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะแก่งนะครับมากมาย เคยเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดครั้งรุนแรงมาแล้วอย่างน้อย 2-3 ครั้งนะครับเมื่อเราราวๆ 75,000 ปีที่แล้ว ภูเขา

ไฟรูปนั้นชื่อว่า โทบา เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตรา ทำให้มีเศษหินที่เถ้ายักษ์แน่นปกคลุมบนโลกเรานะครับ บดบังดวงอาทิตย์ จนมีข้อสันนิษฐานตามมาว่าเหตุการณ์ดัง

กล่าวในครั้ง ก่อให้เกิดยุคน้ำแข็งยุคใหม่ของโลกที่มาเลย แล้วต่อมาในปี ค.ศ 1815 ก็มี ภูเขาไฟ แทมโบราอีก 1 ลูกครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันก่อให้เกิดความรุนแรง

และสำคัญยังไง

 

 

ในประเทศอินโดนีเซีย เกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งในการระเบิดครั้งนั้นทำให้แผ่นดิน เลื่อนลั่นสนั่นสะเทือนคำรามดังไปไกลกว่า 850 กิโลเมตร ระเบิดในครั้งนั้นทำให้เกิด

เศษธุลีและผงฝุ่นมหาศาล ปกคลุมโลกจนกระทั่งในปีนั้นเนี่ย ไม่มีฤดูร้อนเลย เนื่องด้วยฝุ่นมันบดบังแสงอาทิตย์ แสงจึงลงมาไม่ได้นะครับ กว่าจะตกตะกอนร่อนลง

บนพื้นดินต้องใช้ระยะเวลากว่า 1 ปีเลย ค้อนข้างนานมากๆ นะครับในยุคนั้น หลังจากอีกกว่า 150 ปีนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะศึกษาค้นหาข้อมูลได้แล้วครับ ถึงการระเบิ

ดของภูเขาไฟ แทมโบรา เป็นการระเบิดของภูเขาไฟ ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 10000 ปี เลยทีเดียว ที่บอกไว้ตอนแรกไม่ว่าจะเกิดการระเบิดของ ภูเขาไฟวิซูเวียสนะครับ

ที่เกิดเป็นลาวาไหลท่วมครับคนทั้งเป็นในอิตาลีครับ หรือแม้กระทั่งการระเบิดของภูเขาไฟบนเกาะกรากา ครับของประเทศอินโดนีเซีย ในปีถัดมาที่ทำให้เกิดเสียงดัง

กึกก้องดังไปถึง 4828 กิโลเมตร หรือ 3,000 ไมล์ แต่เขาบอกว่าเกิดคลื่นสึนามิสูงถึง 100 ฟุต และทำให้ประชากรเสียชีวิตมากกว่า 3.50 หมื่น แต่ก็ยังไม่สามารถเทีย

บเคียงกับความรุนแรงที่เกิดกับการระเบิดของภูเขาไฟ แทมโบรา ได้ครับผม ถึงจะมีคนตายเยอะแต่ไม่รุนแรงเท่ากับภูเขาไฟแทมโบรา นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่า มัน

เกือบเทียบเท่ากับไอ้ระเบิดปรมาณูที่อเมริกาทิ้งใส่เมืองฮิโรชิม่าของประเทศญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวๆ 60,000 ลูกเลย นั่นคือความน่าสะพรึงกลัวของภูเขา

ไฟที่มันระเบิดเกิดขึ้นมาครับ ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์เจอภูเขาไฟระเบิดนะครับ น่ากลัวน่า กลัวมากครับ อย่างไปดูบั้งไฟพญานาคนี่ผมก็เจอไม่แน่ใจว่าเป็นภูเขาไฟหรื

ออะไร อันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นน่าจะเกิดจาก น่าจะเป็นก๊าซมีเทนอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ท่านบอกมาว่ามันลอยจากใต้น้ำขึ้นมา แต่ผมก็ไม่มีคนไปเกิดทำให้เกิดประกายไ

ฟ แล้วมันติดไฟได้ยังไง ถ้าไม่ใช่พญานาคหรือ อะไรสักอย่างหนึ่ง จริงๆ พญานาคก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับ ว่ายโสธรเกิดบั้งไฟได้ยังไง พญานาคมีก็วิเคราะห์

ว่าโลกทำบั้งไฟได้ยังไงก็ไปวิเคราะห์เหมือนกันนะครับ แต่อยู่คนละมิติ เวลาทำบุญบั้งไฟ ยโสธร ร้อยเอ็ด สารคาม มีพญานาคมายืนงง เหมือนกันนะครับ หากเกษตรกร

ท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือ โทร 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ

@thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com