ข่าวเกษตร

การกำจัดเพลี้ยไฟในพริกด้วยคัทอ๊อฟ

หัวเชื้อจุลินทรีย์คัทออฟ -TM ประกอบไปด้วยเชื้อรา บิววาเรีย บาสเซียน่า เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ที่นำมาใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช อาทิ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนกอ ห่อใบ แมลงสิง แมลงหล่า ด้วงหมัดผักทั้งช่วงวัยอ่อนและวัยแก่

ขั้นตอนการเข้าทำลายของหัวเชื้อจุลินทรีย์คัทออฟ -TMนั้น จะแทรกเข้าไปตามเนื้อเยื่ออ่อน ๆ หรือตามของเหลวในตัวเพลี้ยหรือหนอนต่างๆ และเจริญเติบโตเป็นเส้นไยออกมาข้างนอก เมื่อพร้อมที่จะแพร่สปอร์ สปอร์จะมีสีขาวขุ่น เมื่อแมลงสัมผัสเชื้อประมาณ 3 วัน แมลงจะเริ่มป่วยและหยุดทำลายพืชและจะตายภายในระยะเวลา 5-14 วัน

อาการที่เกิดจากเพลี้ยไฟเข้าทำลาย : ยอด ตาดอกและใบหงิก ก้านใบหรือเนื้อใบด้านล่างมีรอยด้านสีน้ำตาล ขอบใบม้วนงอขึ้นด้านบนอาการรุนแรงปลายใบแห้งใบม้วนขึ้น พริกกำลังออกดอกจะทำให้ดอกร่วง กำลังติดผลจะทำให้ฝักบิดงอ อาการที่เกิดจากไรขาวเข้าทำลาย : เนื้อใบบริเวณโคนใบรีดเรียวยาว ใบโค้ง ขอบใบม้วนลงด้านล่าง บริเวณยอดหงิกเป็นฝอยและสีน้ำตาลแดง ทำให้ต้นพริกแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโตชะงักการออกดอก

สาเหตุ : เกิดจากเพลี้ยไฟและไรขาว ลักษณะอาการ : อาการที่เกิดจากเพลี้ยไฟเข้าทำลาย ยอด ตาดอกและใบหงิก ก้านใบหรือเนื้อใบด้านล่างมีรอยด้านสีน้ำตาล ขอบใบม้วนงอขึ้นด้านบน อาการรุนแรงปลายใบแห้งใบม้วนขึ้น พริกกำลังออกดอกจะทำให้ดอกร่วง กำลังติดผลจะทำให้ฝักบิดงอ อาการที่เกิดจากไรขาวเข้าทำลาย เนื้อใบบริเวณโคนใบรีดเรียวยาว ใบโค้ง ขอบใบม้วนลงด้านล่าง บริเวณยอดหงิกเป็นฝอยและสีน้ำตาลแดง ทำให้ต้นพริกแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโตชะงักการออกดอก

การแพร่ระบาด : – เพลี้ยไฟ แพร่ระบาดช่วงอากาศร้อนและแล้ง – ไรขาว แพร่ระบาดในฤดูฝน เมื่อสภาพอากาศเย็นและชื้น

พริกที่พบอาการใบหงิก : พริกขี้หนู และพริกเดือยไก่

++ การป้องกันกำจัด ++ 1. ติดกับดักกาวเหนียว 2. การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ – เพิ่มความชื้นโดยใช้สปริงเกิลพ่นน้ำเป็นฝอยในหน้าแล้งเป็นระยะ – หยุดการระบาดด้วยฟิโปรนิล คาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน หรืออิมิดาคลอพริด 3. การป้องกันกำจัดไรขาว – ลดความชื้นโดยการตัดแต่งพุ่มให้อากาศถ่ายเท และแดดส่องถึงพื้นดิน – หยุดการระบาดด้วยกำมะถัน อามีทราซ หรือฟิโปรนิล **ป้องกันกำจัดด้วยการใช้สารเคมีในครัวเรือน ** ป้องกันกำจัดด้วยน้ำต้มหน่อไม้สด

การป้องกันด้วยคัทอ๊อฟ

วิธีการใช้

1. ผสมม้อยเจอร์แพล้นท์ (น้ำยาจับใบ) 10-20 ซี.ซี. ลงในน้ำ 20 ลิตร กวนน้ำยาให้เข้ากับน้ำ 2. ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์คัทออฟ -TM 60 กรัม (3 ช้อนแกง) ในน้ำ 20 ลิตร ที่เติมม้อยเจอร์แพล้นท์ (น้ำยาจับใบ) แล้วกวนผสมให้เข้ากัน 3. นำไปฉีดพ่นในช่วงเย็น โดยให้เปียกชุ่มโชกทั้งบนใบ ใต้ใบ ลำต้น โคนต้นพืช หรือแม้กระทั่งพ่นลงดิน 4. ระยะเวลาในการฉีดพ่น หากพบแมลงระบาดรุนแรง ให้ฉีดพ่น 3 วัน/ครั้ง ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หากการระบาดไม่รุนแรงให้ฉีดพ่น 5-7 วันต่อครั้ง

เขียนและรายงานโดยทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน ชลทิศ เนียมพลางค์ (ฝ่ายขายภาคตะวันออก) 092-7744903

Hotline สายด่วน 084-5554205-9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenagro.com