พืชเศรษฐกิจ - พืชพลังงาน, พืชเศรษฐกิจ-พืชพลังงาน

กักแอปเปิ้ลอเมริกา 2 ตู้ ปาล์มน้ำมันขาดตลาดเหมือนปีที่แล้วต้องน้ำเข้า ควรเลี้ยงกระบือสร้างจุลินทรีย์ปุ๋ยหมัก

fiogf49gjkf0d