ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

กองทุนเอฟทีเออนุมัติ24ล้านช่วยเหลือเกษตรกร3โครงการ

fiogf49gjkf0d

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (เอฟทีเอ) ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือแก่โครงการที่เสนอขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 3 โครงการ วงเงินรวม 24.68 ล้านบาท

fiogf49gjkf0d

ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งออกสับปะรดผลสดไทย ไปยังประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สิทธิประโยชน์ทางการค้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (เจเทปา) วงเงิน 8.25 ล้านบาท 2.โครงการวิจัยสร้างขีดความสามารถกลุ่มเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก และข้าวฮาง หนองบัวลำภู วงเงิน 7 ล้านบาท และ 3.โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทย เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) วงเงิน 9.43 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีมติให้ขยายหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นแก่กลุ่มผู้ประกอบการที่จะใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกจากการเปิดเสรีทางการค้า (เอฟทีเอ) ในกรอบความตกลงต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านราคาสินค้า หรือมีแนวโน้มว่าจะได้ผลกระทบด้านราคาด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาสินค้า หรือบริการของตัวเอง เพื่อส่งออกภายใต้เอฟทีเอ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
http://www.komchadluek.com/detail/20100523/60165/กองทุนเอฟทีเออนุมัติ24ล้านช่วยเหลือเกษตรกร3โครงการ.html